Keresés:
Prosperitas folyóirat

To access the English version please click here.

PROSPERITAS KIADVÁNYOK

PROSPERITAS FOLYÓIRAT

 

A folyóirat az alkalmazott tudományok területéről közöl tudományos írásokat, amely a Budapesti Gazdasági Egyetemen művelt minden tudományterületről kikerülhet. A lap nyitott bármely kutatóműhely eredményeinek bemutatására, nem csak a Budapesti Gazdasági Egyetem kutatói számára biztosít megjelenési lehetőséget. A folyóirat évente 4-szer jelenik meg.

A tanulmányokat két anonim lektor bírálja, és csak egybehangzó támogatásuk esetén közöljük az írásokat. Az írások nyomtatva és online is megjelennek, külön ISBN számmal. Minden publikáció egyedi azonosításra alkalmas DOI azonosítót kap.

Alapesetben a Prosperitas folyóirat számai 3 részből állnak:

Fókusz rovat

Alapvetően egy vendégszerkesztő által összeállított válogatásnak tekinthető. A vendégszerkesztő által összeállított ’blokk’ fő funkciója, hogy lehetőséget adjon kutatási közösségek, kutatócsoportok számára, hogy empirikus és elméleti eredményeiket együtt jeleníthessék meg, így is növelve tanulmányaik láthatóságát és idézettségét. Továbbá arra is lehetőség nyílik, hogy egy-egy témában több szerző egymással vitázva is kifejtse a véleményét, reagálva egymás írásaira. A szerkesztett blokkok tehát alapvetően tematikusak, egy-egy témára, problémára vagy kutatási területre fókuszálnak.

Kutatás Közben rovat

Elsősorban azoknak a kutatóknak kíván terepet nyújtani, akik problémafelvetéseiket, kutatási dilemmáikat, elméleti vagy módszertani áttekintő írásaikat vagy előzetes kutatási eredményeiket szeretnék megosztani a tudományos közönséggel. A rovat lehetőséget biztosít továbbá, hogy a tézisükön dolgozó, PhD tanulmányi programban részt vevő kutatók disszertációjuk egy tanulmánnyá átalakított részét publikálhassák, valamint hogy a lektoroktól visszajelzést kaphassanak eddigi munkájukról.

Áttekintő rovat

Olyan recenziók és ismertetetők megjelenítésére szolgál, amelyek nemrégiben megjelent tudományos műveket mutatnak be, vagy a szélesebb értelemben vett tudományos közösséget érdeklő és érintő eseményt (hazai vagy külföldi konferenciát, módszertani műhelyt stb.) ismertetnek.

 

A fenti rovatokon túl a Folyóirat esetenként szívesen közöl önálló, az adott lapszám tematikájához nem kötődő tanulmányokat is a Budapesti Gazdasági Egyetem által képviselt tudományterületekről.

 

PROSPERITAS MONOGRÁFIÁK

A monográfiák sorozatban nagyobb terjedelmű tudományos írások megjelentetését vállaljuk, ugyancsak két anonim lektor véleménye alapján.

 

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM