Keresés:
Specializáció-választás

Hogyan kell specializációt választani?

Az alábbi tájékoztatás a hallgatói követelményrendszerben (HKR) való eligazodást segíti. A tájékoztatás nem teljes körű, vagyis nem említi az összes szabályt, amit az adott kérdésre vonatkozhat. A szöveg mellett feltüntetett paragrafusszámok a HKR érintett részeire utalnak. Kérjük, hogy hivatalos eljárásokban a szabályzat eredeti szövegét vegye alapul.
>> A legtöbb szakunk tanterve tartalmaz specializációkat. Ezek a szakon belüli egyes szűkebb szakterületekre összpontosítanak. A tanulmányai során egy alkalommal önnek választania kell egyet a tantervben felsorolt specializációk közül.  
>> A specializációválasztás szabályait a tantervek tartalmazzák. Minden tanterv előír egy bizonyos kreditmennyiséget, amit el kell érnie, hogy választhasson. Ezen felül sok tanterv előírja még bizonyos tárgyak teljesítését is. Javasoljuk, hogy tanulmányai elején tájékozódjon a feltételekről, hogy azokat időben teljesíteni tudja. 57. § (26)-(28)
>> Ön akár egynél több specializációt is elvégezhet. Ebben önt csak a tanulmányaira szánt idő és a felvehető összes kreditek mennyisége korlátozza. Az idejével saját belátása szerint gazdálkodik, a kreditekről viszont tudnia kell, hogy az előírt összes kredit tíz százalékának megfelelő kreditet teljesíthet külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül (ez tehát pl. az üzleti BSc képzéseken 21 kredit). Ezen felül kredittúllépési díjat kell fizetnie. 113. § (5)
>> Specializációink kreditmennyisége általában 24-30 kredit közötti. Ha ön kredittúllépési díj nélkül szeretne egy második specializációt teljesíteni, akkor felhasználhatja szabadon választható kreditkeretét a tíz százalékon felüli kreditmennyiségre. Ez az alapképzéseken 9-12 kredit, ami a többletköltség nélküli tíz százaléknyi kredittel együtt már általában lefed egy specializációt. Ebben az esetben arra kell ügyelnie, hogy más (vagyis a második specializációhoz nem tartozó) tárgyat ne vegyen fel szabadon választhatóként.  
>> A szabadon választható keretét arra is használhatja, hogy csak egy-két tárgyat vesz fel egy másik specializációból – a szabadon választhatóság lényege éppen az, hogy az ön számára kötelező tárgyakon kívül bármit felvehet, személyes érdeklődésének és motivációinak megfelelően. Szabadon választható tárgy: 57. § (8)
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM