Keresés:
Esély Központ

Az Esély Központ egy hálózat, amely az Egyetem minden olyan szervezeti egységét, oktatóját, dolgozóját szorosabb vagy lazább formában összekapcsolja, amelyek tevékenységükkel közvetlenül vagy közvetve hozzájárulhatnak a diplomaszerzési esélyek növeléséhez, a lemorzsolódás csökkentéséhez. A hálózat egyes szereplői eltérő aktivitással kapcsolódnak a rendszerhez. Az Esély Központ feladat- és hatásköre:

  • feltárni és rendszeresen elemezni, mely hallgatói csoportok igényelnek segítséget a diploma megszerzéséhez – tanulmányi, életviteli, tanulási vagy egyéb okokból
  • tájékoztatni az érintetteket a tanulmányaikat segítő azon szolgáltatásokról, amelyek segítségével növelhető a diplomaszerzés esélye, és az esetleges hátrányok csökkenthetők (különböző típusú tanácsadások, mentorálási lehetőségek, önsegítő csoportok elérhetőségeinek közzététele, kommunikációs támogatása)
  • tanulási tanácsadó rendszert működtet (tanulási és tanulmányi problémák leküzdésére)
  • tanulássegítő, felzárkóztató kurzusokat szervez
  • tanulási tréningeket szervez
  • felkészíti az oktatókat és oktatási szolgáltatást végzőket a problémák megoldási módjára.

A felajánlásra kerülő támogató/segítő szolgáltatások a következők lehetnek:

      • egyéni tanácsadás, beleértve a tanulmányok ütemezését, tanulmányi lehetőségeket stb.

      • tanulássegítő kurzusok

      • általános tanulási tréning

      • speciális tantárgyi tanulási tréning

      • tanulmányi tanácsadás

   

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM