Keresés:
Események
«2020. szeptember»
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Biztos Jövő Ösztöndíjprogram Zalaegerszeg

Előzmények

Az átalakuló felsőoktatási szerkezetben a Gazdaságtudományi képzési terület nem preferált képzési forma. Az üzleti képzésben a hallgatók csak önköltséges formában folytathatják tanulmányaikat. A diákok költségének csökkentése érdekében a BGF "Biztos jövő ösztöndíjprogramot" hozott létre 2012/2013-as tanévtől.

A "Zalaegerszegi" ösztöndíjprogram célja és tartalma

A BGF ösztöndíjprogramját kiegészítve, a Zalaegerszegen Végzett Közgazdászok Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) további ösztöndíjak nyújtásával kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a BGF GKZ-én (továbbiakban: Kar) végzett hallgatók által a magyar gazdasági és pénzügyi szektor magasan kvalifikált szakemberekkel gazdagodjék.

Az ösztöndíj e cél elérése érdekében a Kar Pénzügy és Számvitel és Gazdálkodás és Menedzsment szakos hallgatói számára nyújt támogatást önköltséges tanulmányainak folytatásához. Az ösztöndíj rendszer egyszerre teljesítményalapú - hiszen az ösztöndíj elnyerésének egyik legfontosabb eleme a kimagasló tanulmányi teljesítmény -, másrészt növeli a továbbtanulási esélyeket, mert támogatja a képzésben való részvételt, a tanulmányok ideje alatt felmerült költségek enyhítését, továbbá karrier központú, mert a szakmai szervezetek által nyújtott támogatások biztosítják a közgazdász szakma utánpótlását.

Elnyerhető ösztöndíjak összértéke

Az Egyesület az ösztöndíj program megvalósulásához elkülönített alapot hozott létre, mely alapból alapítók és támogatók befizetései szolgálnak az ösztöndíjak fedezetéül. Az Egyesület a rendelkezésre álló forrásokból nyújt támogatást a hallgatók számára teljesítmény és karrier szempontok alapján.

Az alapítókkal és támogatókkal az Egyesület kétoldalú támogatási megállapodást köt. A támogatók (természetes és jogi személyek) részére az Egyesület az egyszeri és tartós adományok értékéről a mindenkori hatályos jogszabályok értelmében igazolást állít ki.

Az ösztöndíj hatálya és jogosultság feltételei

Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki az alábbi feltéteknek együttesen megfelel:

• A BGF GKZ önköltséges képzési formájú, aktív féléves hallgatója, hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthető kreditpontot megszerezte és tanulmányi átlaga eléri a szakátlagot.
• Legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki a Karon az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait Pénzügy és Számvitel vagy Gazdálkodás és Menedzsment szakon.

Az ösztöndíjak mértéke és tartalma:

I. Teljesítményalapú ösztöndíj
• Az ösztöndíj mértéke: a hallgató képzési szakjához megállapított mindenkori költségtérítés értékének 50 % vagy 25%-a.
• Az ösztöndíj a hallgató számára BSc/BA képzés esetében 6 félévre,
• Az ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félévre, valamint a II. félévre szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben utólag kerül sor a félévet követő hónap 15. napjáig.
• Az ösztöndíj adott félévének fedezetét minden év január 15-ig és minden év június 15-ig az Egyesület elnöke a Kar honlapján közzéteszi. Ösztöndíj félévente a rendelkezésre álló keret mértéig ítélhető meg. A teljesítményalapú ösztöndíjat a rendelkezésre álló keret terhére az alábbi szerkezetben lehet kiírni. Az ösztöndíj pályázati felhívás tartalmazza a megpályázható ösztöndíjak számát támogatás intenzitásonként.


II. Karrier ösztöndíj
• Az ösztöndíj mértéke: a hallgató képzési szakjához megállapított mindenkori költségtérítés értékének 50 % vagy 25 %-a.
• Az ösztöndíj a hallgató számára BSc/BA képzés esetében 2 félévre (5-6 félévek).
• Az ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félévre, valamint a II. félévre szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben utólag kerül a félévet követő hónap 15. napjáig.
• Az ösztöndíj adott félévének szakirányonkénti fedezetét minden év január 1-ig és minden év június 1-ig az Egyesület elnöke a Kar honlapján közzéteszi. Ösztöndíj félévente a rendelkezésre álló keret mértéig ítélhető meg. Az ösztöndíj pályázati felhívása tartalmazza a megpályázható ösztöndíjak számát.

III. Cégösztöndíj
• Az ösztöndíj mértéke: a hallgató képzési szakjához megállapított mindenkori költségtérítés értékének 50 vagy 25 %-a.
• Az ösztöndíj a hallgató számára BSc/BA képzés esetében a cég által meghatározott, de legalább 2 félévre kerül megítélésre.
• Az ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félévre, valamint a II. félévre szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben utólag kerül a félévet követő hónap 15. napjáig.
• Az ösztöndíj adott félévének szakirányonkénti felhívását minden év január 15-ig és minden év június 15-ig a Cég képviselője és az Egyesület elnöke a Kar honlapján egy felhívásban közzéteszi. Az ösztöndíj pályázati felhívása tartalmazza a megpályázható ösztöndíjak számát, mértékét, szerkezetét.
• A   cégösztöndíjak   átadása   ünnepélyes   ceremónia   keretében   történik, az Adományozó cég és Kar képviselői valamint a média jelenlétében.

Az ösztöndíjak igénylése

1. Az ösztöndíj pályázati kiírását az I. félév vonatkozásában minden év január 15-ig, a II. félév vonatkozásában minden év június 15-ig a Kar honlapján közzéteszi.
2. Teljesítmény alapú ösztöndíjat a hallgatók teljes képzési ciklusuk alatt pályázhatnak.
3. Karrier ösztöndíjat a hallgatók csak a szakirányukhoz kapcsolódóan pályázhatnak a szakválasztást követően.
4. Az ösztöndíjat igénylő hallgatók a pályázat kiírását követően minden év február 15-ig, valamint július 15-ig nyújthatják be kérelmüket az Egyesület felé, a felhívásban meghatározott formanyomtatványon a mellékletek csatolásával.
5. A pályázatokat a Kar Tanulmányi Osztálya értékeli és rangsorolja,, a döntést az Egyesület hozza.
6. A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követően nyújthatnak be kérelmet. A kérelemhez csatolni kell:
• az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az előző félévről a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát
• a maximálisan megszerezhető kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását
• a szakmai szervezetek vezetőjének igazolása,
• nyelvvizsga igazolást hitelesített dokumentummal,
• közéleti tevékenységhez kapcsolódó ajánlások,
• Karrier ösztöndíj esetében szaktanári ajánlásokat.
7. A pályázatok benyújtása a felhívásban közzétett (Kari honlapról letölthető) űrlapok kitöltésével és azok a közgazdaszok@pszfz.bgf.hu e-mail címre történő eljuttatásával történik.

Az Egyesület vezetése hatáskörében dönt a felsőoktatási ösztöndíjról a kérelmek benyújtási határidejétől számított 15 napon belül.
8. A döntésről a pályázót írásban tájékoztatja, a döntés megszületését követő 8 napon belül.
9. Az ösztöndíjak kifizetése a támogatói döntést követő hónap 15. napjáig történik meg a pályázó bankszámlájára történő átutalással.

Az ösztöndíjban részesülő kötelezettségei

A felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató köteles bejelenteni, ha hallgatói jogviszonya év közben bármely okból megszűnt, ha a tanulmányi félévet nem teljesítette.

A jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetése a hallgató kötelezettsége. Visszafizetése a jogosulatlansági státusztól számított 15 napon belül teljesítendő.

A ösztöndíjban részesült hallgató tanulmányai befejezését a végzést követő 30 napon belül köteles bejelenteni és annak tényét a diploma/abszolutórium másolatának becsatolásával igazolni.

 


Ösztöndíjban részesült hallgatók a 2013.02.20-án első alkalommal rendezett díjátadón (fotó: Szabó Péter)

 


[Tartalomfelelős: Lambertné Katona Mónika dékán, a Zalaegerszegen Végzett Közgazdászok Közhasznú Egyesület elnöke * Frissítve: 2016.04.12., 12:30]


Hírek

Hírek

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Zalaegerszegen működő Gazdálkodási Kara (GKZ) 2020. július 31-ével a Pannon Egyetemhez kerül át. A BGE a változást követően immár kizárólag három budapesti karral, a hazai teljes országos...

Az informatikai, a mérnöki, a mechatronikai és a közgazdasági képzések portfóliójának összeadásával új tudásközpontot hoz létre a Pannon Egyetem., amelyben a hamarosan megalakuló Zalaegerszegi Egyetemi Központnak (ZEK) nagy...

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM