Keresés:
INVESTrategy (lezárt)

 

INVESTrategy - A külföldi működőtőke-beruházások vonzásának stratégiája Zala megyében

 

Kutatás vezetője: Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár

Kutatásvezető elérhetőségei: losonczm@kgt.bme.hu

Kutatás témája: gazdaság, működőtőke, befektetés, stratégia

JEL kód: F41, G32, G11, C41

A kutatásban részt vevő személyek: Dr. habil Solt Katalin, Dr. Antal Anita, Zsupanekné Dr. Palányi Ildikó, Deákné Gál Anikó, Lambertné Katona Mónika

A kutatás módszerei: szekunder adatbázis feldolgozás, interjúkészítés

A kutatásban részt vevő intézmények: nem releváns 

A kutatás forrása: külső forrás - vállalati forrás

A kutatás státusza: lezárt kutatás

A kutatás időtartama: 2015.07.04. - 2015.09.05. 

Publikus tartalom: http://www.zmkik.hu/hu/zala-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/strategiai-terv-keszult-a-kulfoldi-tokeberuhazasok-vonzasa-celjabol-10676


 A kutatás rövid leírása:

A kutatás középpontjában a Zala megye külföldi működőtőke-vonzó képességét erősítő stratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerére vonatkozó elgondolások és javaslatok meghatározása áll. A stratégia figyelembe veszi a megye földrajzi fekvéséből adódó tágabb nemzetközi kontextusokat, azaz a határon átnyúló együttműködési lehetőségeket Horvátország szomszédos megyéivel. A tanulmány vezérfonala a külföldi működőtőke-befektetések ösztönzése, beleértve a működőtőke-áramlásokat meghatározó, illetve azokat akadályozó tényezők azonosítása, különös tekintettel azokra, amelyeket az országos, illetve helyi gazdaságpolitika képes befolyásolni. Ebből következően a tanulmány célcsoportját a helyi döntéshozók, azok közül is elsősorban a megbízó Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakemberei, a megyei települési önkormányzatok munkatársai és a stratégiaalakításban érdekelt egyéb intézmények alkotják. A stratégia kidolgozásakor figyelembe vételre került Zala megye földrajzi, természeti, infrastrukturális, gazdasági, demográfiai, kutatás-fejlesztési és humántőkével kapcsolatos adottságait, valamint befektetés-ösztönzésre vonatkozó hazai és az európai uniós jogi szabályozási feltételrendszert és a gazdaságirányítási intézményrendszert. A stratégia e tényezők elemzésére és értékelésére is támaszkodik. A tanulmány időhorizontját 2013-2015 évek képezik, de tekintettel van a 2014 és 2020 közötti időszakban várható fejleményekre is.
Mind az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata, mind Zala megye területfejlesztési koncepciója kevés teret szentelt a külföldi működötőke-beáramlásnak, a beáramlás ösztönzésének. Ebben a vonatkozásban a jelen kutatás hiánypótló és gondolatébresztő. A tanulmány megközelítése problémaorientált, nem célja, hogy az egyes releváns kérdéseket kimerítően elemezze, hanem csak a téma, a befektetés-ösztönzés szempontjából. Ugyanígy a statisztikai adatok is az utóbbi néhány évre vonatkoznak, a múlt kimerítő elemzése nem cél. A tanulmány a gazdasági folyamatokat, a külföldi befektetéseket meghatározó tényezőket, a befektetés-ösztönzést a gazdasági racionalitás szempontjából elemzi és értékeli. Távol áll tőle a kormány gazdaságpolitikájának vagy egyes gazdaságpolitikai lépéseinek a bírálata. A kormányzati gazdaságpolitikát a Zala megyei befektetés-ösztönzés szempontjából külső adottságként fogja fel, és e külső adottságok által teremtett mozgásteret és következményeket elemzi tárgyszerűen. Az alkalmazott kutatási módszereket tekintetében, a tanulmány jelentős része íróasztal-kutatáson és empirikus adatfelvételen (mélyinterjúk és vállalati esettanulmányok) alapul. Ennek keretében nyilvános hazai és külföldi adatbázisokból és egyéb forrásokból (könyvek, tanulmányok, folyóiratcikkek, heti- és napilapokban megjelent közlemények stb.) kerültek összegyűjtésre a témára vonatkozó statisztikákat, gazdaság- és fejlesztéspolitikai koncepciókat, befektetés-ösztönzési stratégiákat és gyakorlatokat és egyéb információkat. Az irodalomkutatás és az empirikus adatfelvétel eredményeinek felhasználása lehetővé tette adekvát kép felrajzolását, megalapozott következtetések levonását és javaslatok meghatározását.

 


[Közzététel: 2016.06.01., 13:40]

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM