Keresés:
Mikro- és makrogazdasági folyamatok múltban és jelenben (lezárt)

 

Mikro- és makrogazdasági folyamatok múltban és jelenben

 

Kutatás vezetője: Dr. Halász Imre főiskolai tanár (BGE GKZ Közgazdasági és Módszertani Intézeti Osztály)

Kutatásvezető elérhetőségei: Halasz.Imre@uni-bge.hu

Kutatás témája: A network típusú, a makrogazdasági kutatás a közgazdaságtan, a mikrogazdasági folyamatok feldolgozása a gazdaságtörténet, ezen belül is az adó-, adózástörténet tárgykörébe tartozik, ez utóbbi esetében a kiváló forrásadottságokkal rendelkező Szombathely példáján.


JEL kód: Z

A kutatásban részt vevő személyek:

  • Dr. habil. Bacsi Zsuzsanna PhD tanszékvezető egyetemi docens (Pannon Egyetem Georgikon Kar Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék),
  • Dr. Tóth Zsuzsanna PhD egyetemi adjunktus (BGE GKZ Közgazdasági és Módszertani Intézeti Osztály),
  • Dr. Tilcsik György PhD főlevéltáros, levéltárigazgató (MNL Vas Megyei Levéltára, Szombathely).

A kutatás módszerei: összehasonlító vizsgálatok, statisztikai elemzés, forráskutatás, forrásfeldolgozás, műhelyviták

A kutatásban részt vevő intézmények: 

A kutatás forrása: saját forrás, 3920-1/2016/FEKUT (EMMI) – 2016. évi Kiválósági Támogatás

A kutatás státusza: lezárt kutatás

A kutatás időtartama: 2016. szeptember 1. - 2017. február 28.

Publikus tartalom:

 


 A kutatás rövid leírása:

Az Intézeti Osztály munkatársai és a kutatócsoport nem BGF állományába tartozó tagjai network típusú kutatócsoportban folytatják a munkatervben foglaltak megvalósítását. Tekintettel arra, hogy a Közgazdasági Tanszékek szinte valamennyi felsőoktatási intézmény szervezetben egyaránt számos tárgyat oktatnak így a Közgazdaságtan, Gazdaságtörténet, Gazdaságpolitika, Gazdaságföldrajz, stb. egyaránt szerepel az oktatott diszciplinák között, ennek megfelelően és az ezekhez kapcsolódó tudományágakban folytatnak kutatómunkát, Ezért a kutatási célokat is ennek megfelelően lehet csak megfogalmazni, figyelembe véve a tanszéki munkatársak és a kutatásba bevonható külső szakemberek számát is. Emellett tekintettel vagyunk egyrészt a BGE Gazdálkodási Kar földrajzi helyzetéből adódó regionális feladatokra, és a kutatási lehetőségekre ugyanúgy, mint a regionális akadémiai szak- illetve munkabizottságainak programjaiból adódó feladatokra, a kutatásban résztvevők eddigi eredményeire, továbbá a felsőoktatásban dolgozó munkatársak oktatási feladataira. A projekt közgazdasági eleme ennek megfelelően a regionális fejlettséget, a visegrádi négyek rendszerváltástól napjainkig eltelt időszaka gazdaságpolitikájának, hatásmechanizmusának összehasonlító elemzését választotta, míg a második gazdaságtörténetet kutató team az adózás történetének egy eddig szinte alig kutatott korszakát, a feudalizmusból a polgári korba való átmenet időszakát tárja fel a kitűnő forrásadottságokkal rendelkező Szombathely példáján. Az itt említettek szem előtt tartásával határoztuk meg a 2017. február végéig szóló kutatási tervet, az elérendő eredményeket, valamennyi projektelem sajátosságainak figyelembe vételével.

 


 [Közzététel: 2016.09.22., 13:55 * Utolsó módosítás: 2017.03.15., 12:37]

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM