Keresés:
EFOP-3.4.3-16-2016-00020 –Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférésének együttes javítása érdekében
A projekt keretében az IFT-ben meghatározott célok megvalósítása érdekében felzárkóztató és egyéb hátrányos helyzetűek esélynövelését szolgáló programokat tervezünk és valósítunk meg, oktatási innovációkat vezetünk be a digitalizáció, a gyakorlatorientáltság, a digitális és egyéb készségek fejlesztése érdekében, képzési és szolgáltatási kínálatunkat bővítjük.

A felsőoktatási tanulmányok folyamán történő lemorzsolódás csökkentése, tanulási képességek javítása a hátrányos helyzet tartós leküzdése érdekében diplomaszerzési esélynövelő programot indítunk. A hallgatók és a gazdasági szereplők közötti kapcsolatfelvételt, együttműködést segítő online rendszer kifejlesztését valósítjuk meg. Annak érdekében, hogy az oktatómunka és a gazdasági igények közötti összhang erősödjön.  Innovatív oktatási módszereket vezetünk be, a gyakorlati feladatok oktatásba történő integrálásával és a hallgatói munkavégzés lehetőségeinek kiterjesztésével.

Az új generációs megváltozott tanulási szokásait figyelembe véve a hallgatók munkaerő-piaci szereplők által elvárt kompetenciáinak fejlesztését és gyakorlati készségeinek javítását úgy kívánjuk elérni, hogy a gazdálkodó szervezetek munkatársait bevonjuk módszertani elemek kidolgozása, a kompetencia mérés folyamatába, továbbá célunk, hogy a vállalati szakemberek megjelenjenek az oktatási folyamatban.

A hallgatók tanulási hatékonyságának növelése érdekében oktatási innováció alapú E-learning keretrendszer fejlesztést valósítunk meg, a hallgatók digitális kompetenciáinak és információszerzési, kezelési képességének fejlesztése érdekében, amely az egész életen át tartó tanulási cél eléréséhez járul hozzá.

A hallgatói konzultációs zónák alakítunk ki annak érdekében, hogy a hallgatók modern, a 21. század vállalati körülményeit szimulált környezetben és a csoportmunkát támogató infrastrukturális körülmények között sajátíthassák el ismereteiket, a modern terek és eszközök használata elősegítse kompetenciáik fejlődését. A tréningterem, a fókusz labor, a marketing műhely és a pénzügyi szimulációs labor kialakítása célja, hogy a sokoldalú, „business – practice - oriented” szempontú szakmai képzés megvalósulhasson, mely megteremti a metodikai kompetenciák és a szakmain tudás, valamint a személyiségfejlesztés egységét. A modern nyelvi labor kialakításával, diákok aktívabban részt vehetnek a nyelvtanulási gyakorlatokban, továbbá a labor aktív használatával a hallgatói számára biztosítható az idegen nyelven meghirdetendő kreditek mennyiségének növekedése.

   

 

Kidolgozásra kerül a hallgatói kompetencia-mérés (bemeneti és kimeneti kompetenciák összevetése) rendszere. A GKZ-én megtörténi a rendszer pilot jellegű kipróbálása, oly módon, hogy a bemeneti kompetencia hiányok mérséklésére érdekében egyéni kompetenciafejlesztési program indul.

Képzési kínálat modernizálását egyedi innovatív módon a Kar úgy fogja megvalósítani, hogy speciális vállalati modulokat (alapképzés, mesterképzés és felnőttképzési programokhoz) dolgoz ki vállalati együttműködésben és oktatásban vállalati szakemberek közös kooperációval jeleníti meg. A GKZ Zöld Kampusz programja alapján kidolgozásra kerül egy az oktatásban megjelenő fenntarthatósági kurzus, melytől azt reméli az intézmény, hogy a hallgatók társadalmi felelősség tudata fokozottabb módon erősödéséhez. E mellett az oktatás minőségének fejlesztése érdekében egészségnevelési program kerül kidolgozásra. 

 
 

 

A projekt fontos tevékenységi köre az e-könyvtár fejlesztés, könyvtári és repozitórium szolgáltatások bővítése. Ez a programelem a gyűjteményfejlesztési, az egyetemi repozitórium fejlesztési tevékenységek jelenik majd meg, így biztosítva a szolgáltatások minél magasabb szintű ellátását az egyetemi tudásvagyonhoz való hozzáférés biztosítását.

Az BGE GKZ célja, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszerét bővítse. Ennek érdekében a projektben Nemzetközi Nyári Egyetem kerül megrendezésre  Green Cooperation elnevezéssel. A Kárpát-medencei együttműködés keretében szlovén partnerek közreműködésével olyan pilot programok kerülnek megvalósításra, amelyek fejlesztik a vállalkozói készségeket. 

Hírek

Hírek

Környezetbarát, geotermikus energiát hasznosító, klimatizált, teljesen akadálymentesített és WiFi-vel ellátott épületben várjuk az érdeklődőket!

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM