Keresés:
EFOP-3.6.1-16-2016-00012 - Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések - Innovatív megoldásokkal Zala megye K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért
Az alkalmazott társadalomtudományi kutatások megújításáért- Fiatal kutatókkal, korszerű megoldásokkal, új kutatási témákkal bővíti kutatási tevékenységét a Budapesti Gazdasági Egyetem, az alkalmazott tudományok egyeteme.

A projekt általános célja - a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése, a vállalkozói képességek fejlesztése, a kutatói továbbképzési programok, valamint a hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén - a Kar kutatási kapacitásainak bővítése, ennek támogatása kutatási háttérszolgáltatásokkal, hogy képessé váljon a térségi és helyi igények alapján a társadalmi innovációra és a K+F szféra kutatási igényeinek kiszolgálására a saját szakterületén.

A projekt célja legrövidebben: a kutatási kapacitások bővítése és megújítása. Tevékenységeink során elsősorban az emberi erőforrások, valamint a szervezeti, intézményi kapcsolatokban rejlő energiák bővítését kívánjuk megvalósítani, amelyek hozzájárulnak a kutatások eredményességének növekedéséhez.

A kutatás feltételeit a szervezeti keretek fejlesztésével és egy korszerű informatikai háttér megteremtésével kívánjuk javítani.

A személyi feltételeket fiatal kutatók bevonásával, a hallgatók tudományos aktivitásának növelésével, külső partnerek bekapcsolásával valamint külföldi vendégkutatók fogadásával tervezzük erősíteni.

A célok között szerepel az elért tudományos eredmények közzétételének erősítése, a publikációs tevékenység erőteljesebb támogatásával, valamint a lakosság körében való népszerűsítésével.

A megjelölt célokat több résztevékenységen keresztül, horizontálisan tervezzük elérni.

A kutatások támogatására egy virtuális kutatásszervező, szolgáltató központot hozunk létre, amely az összes cél elérését egyformán szolgálja.

A felsorolt célokat több kutatási program keretében fogjuk megvalósítani, amelyeket a projekt forrásaiból támogatunk. A kutatások között két kiemelt tudományos program szerepel, melyek a projekt teljes futamideje alatt valósítunk meg.

A fesztiválgazdaságtani kutatás célja, hogy

 • kimutassuk a rendezvényturizmus nemzetgazdasági jelentőségét és potenciálját,
 • bizonyítékon alapuló iránymutatást adjunk a gazdasági és igazgatási, valamint felsőoktatási szereplőknek és döntéshozóknak a rendezvényturizmus hatékony támogatási rendszerére vonatkozóan;
 • kutatható, idősoros és informatikai eszközökkel támogatott adatbázist hozzunk létre, mely a rendezvényturizmus gazdasági szegmensként történő vizsgálatát szolgálja.

A felsőoktatás-módszertani kutatás keretében

 • megvizsgáljuk az oktatók és hallgatók motivációit az oktatási folyamatában,
 • feltárjuk a hallgatói igényeit a módszertannal kapcsolatban
 • feltérképezzük az oktatók módszertani felkészültségét,
 • és a kutatási eredmények alapján összeállítunk egy módszertani kézikönyvet, elsősorban esettanulmányok segítségével, melyben a Z generációhoz igazodó megoldásokat dolgozzuk ki.

A két kiemelt kutatás mellett 5 kisebb, rövidebb időszak alatt megvalósítható kutatási programot fogunk támogatni, melyek a 21. század fontos társadalmi-gazdasági kérdéseire igyekeznek választ adni. A kiválasztott kutatási témák a következők:

 • A fenntarthatóság és a versenyképesség néhány hazai és nemzetközi mikro- és makrogazdasági kérdése
 • Kvalitatív esettanulmányok
 • Családi vállalkozások jelenléte és sajátosságai
 • Logisztikai folyamatok modellezése
 • Magyarország helye a globális értékláncokban

A kutatócsoportokat tapasztalt és eredményes kutatók vezetik, ugyanakkor a csoportok tagjait többségében fiatal kutatók alkotják, akik most kezdik tudományos tevékenységüket.

A fiatal kutatók munkáját segítendő módszertani kurzusokat szervezünk, ezen belül két alkalommal Zalaegerszegen kerül sor módszertani nyári egyetemre is.

A kutatások keretében elméleti-módszertani tanulmánnyal támogatjuk Zalaegerszeg Megyei Jogú város smart city programjának megvalósítását.

A kutatási eredmények közzétételére részben korszerű open access megoldásokat támogatunk, részben pedig módszertani és nyelvi segítséget nyújtunk a nemzetközi színtereken való megjelenéshez. Kiemelten alkalmazzuk a laikusok bevonását a kutatásokba, egyrészt úgynevezett részvételi kutatásokkal, részben pedig lakossági fórumok szervezésével.

Hírek

Hírek

Környezetbarát, geotermikus energiát hasznosító, klimatizált, teljesen akadálymentesített és WiFi-vel ellátott épületben várjuk az érdeklődőket!

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM