Keresés:
TÁMOP-3.2.12-12/1 Zala megyei könyvtárosok összehangolt továbbképzése

TÁMOP-3.2.12-12/1

Zala megyei könyvtárosok összehangolt továbbképzése

Hivatkozási szám: TÁMOP-3.2. 12-12/ 1-20 12-0027

Állapot: LEZÁRULT

A konzorciumi projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Főpályázó: Deák Ferenc Megyei Könyvtár
Konzorciumi partnerek:
Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ
Budapesti Gazdasági Főiskola
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
Halis István Városi Könyvtár
József Attila Városi Könyvtár
Pacsa Város Önkormányzata

A projekt megvalósulásának helyszíne: Zala megye
A projekt megvalósításának kezdete: 2012.12.01.
A projekt megvalósításának befejezése: 2015.02.28.
Elnyert támogatás összege: 22.605.110 Ft (ebből a BGF GKZ Könyvtára támogatási összege 1.465.000 Ft)
Az intézmény által biztosított önerő: 0 FtA Zala megyei könyvtárak konzorciumi formában összehangolt képzési projektet valósítanak meg szolgáltatásaik fejlesztése érdekében. A képzési területek: a webes kompetenciák fejlesztése, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés, a hatékony kommunikáció (idegen nyelvű környezetben is), kapcsolatépítés, speciális könyvtárszakmai képesítések. A tervezett képzések a projektben rész vevő könyvtárak munkatársainak több mint 50%-ára terjednek ki.

A kari könyvtár minden munkatársa részt vesz a tanfolyamokon. A választott képzések segítik hagyományos és elektronikus szolgáltatásaink megújítását – az olvasószolgálat és a szaktájékoztatás, könyvtári és minőségmenedzsment megerősítésével, a könyvtári honlapra épülő informatikai szolgáltatások igény szerinti bővítésével. Munkatársaink a továbbképzések révén még hatékonyabban végezhetik a digitális tartalmak (szövegek és képek) biztonságos kezelését, sokrétű felhasználását, könyvtári és kari szükségletek kielégítését. A 21. századi eszközök és tevékenységek használata vonzóvá teheti könyvtárunkat bármely korosztály számára, támogatva az oktatási-tanulási folyamatot, kapcsolódva a felhasználóképzéshez (Tanulás- és kutatásmódszertan tantárgy keretében). Az e-book olvasók és webes szolgáltatások, az interaktív portálok valamint a közösségi portálok által kínált lehetőségek új szolgáltatások bevezetésére, a régiek megújítására ösztönöznek, alapjává válhatnak pl. az elektronikus tananyagfejlesztésnek. Nem titkolt célunk, hogy fiatal olvasóink igényeinek megfelelve hosszú távon vonzóak maradjanak könyvtári szolgáltatásaink; infokommunikációs eszközeink és könyvtári tereink kihasználtsága pedig növekedjen.


Kari könyvtárunk fejlesztési stratégiájának kiemelt területe a munkatársak továbbképzésére épülő szolgáltatásfejlesztés. A választott tanfolyamok elvégzésével ezt tudjuk szolgálni. A digitális kompetenciák megerősítése és az elektronikus eszközpark kihasználásának növelése elősegíti olvasótáborunk megtartását. Célunk a korszerű felsőoktatási és tudományos információs központtá válás mind eszközeink hatékonyságának megőrzésével, mind pedig szolgáltatásaink modern, 21. századi jellegének biztosításával. Erre leginkább ifjú olvasóink (főiskolai hallgatók) dinamikusan változó szükségleteinek kielégítése miatt van szükség. Elsősorban leginkább rájuk számítunk könyvtári portáloldalunk szolgáltatásközpontú fejlesztésével, új eszközök használatának (e-book olvasó, projektor) mentorálásával, a digitális írásbeliség minőségi közvetítésével. Az élethosszig tartó tanulás egyéb szereplőinek (oktatók, tudományos kutatók) igényeit is kielégítjük a web 2.0-ra épülő szolgáltatások biztosításával. A stabil munkatársi gárda garantálja a szolgáltatások hosszú távú fenntarthatóságát, a kollégák belső motivációja pedig a megszerzett tudás megújítását – ezáltal a könyvtárosok is az élethosszig tartó tanulás aktív résztvevőivé válnak. Az elsajátított ismeretanyag beépül mindennapi munkafolyamatainkba, szakmai tevékenységünk minőségét emeli, szolgáltatásaink kínálatát bővíti, hatékonyságukat pedig növeli. Lehetőségünk nyílik új szolgáltatások indításának feltérképezésére, a meglévők megerősítésére.

A projekt megvalósításának időszaka kari könyvtárunkban: 2013-2014.

A projektben megvalósult munkatársi képzések:

  • Az elektronikus könyv - e-könyv, e-könyv olvasó, e-könyv hozzáférés (résztvevő: Góczán Judit)
  • Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben (résztvevő: Szabó G. Tibor)
  • Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban (résztvevők: Gyarmatiné Simonffy Ágnes, Vörös Istvánné)
  • Személyes információmenedzsment (résztvevő: Góczán Judit)
  • Felkészülés a korszerű használóképzésre (résztvevő: Szabó G. Tibor)
  • Ügyfélszolgálati tréning a könyvtári minőségfejlesztésért (résztvevő: Góczán Judit)
  • Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában (résztvevő: Góczán Judit)
  • Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói (résztvevő: Szabó G. Tibor)

A megvalósítás kari felelősei:
Dr. Solt Katalin dékán, szakmai vezető
Góczán Judit könyvtáros, konzorciumi tag projektmenedzser


Hírek

Hírek

Környezetbarát, geotermikus energiát hasznosító, klimatizált, teljesen akadálymentesített és WiFi-vel ellátott épületben várjuk az érdeklődőket!

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM