Keresés:
Események
«2019. február»
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Erasmus+, Nemzetközi mobilitás

TÁJÉKOZTATÓ AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

 

A meghirdetett aktuális pályázatok a kari hírrovatban olvashatók, valamint az Erasmus+ dokumentumtárban is elhelyezzük a pályázáshoz szükséges anyagokat. A hallgatók élménybeszámolóit a menü "Élménybeszámolók" pontja alatt találod.


ERASMUS+ mobilitások

Karunk is szervez hallgatói és oktatói obilitásokat az Erasmus + program keretében. Helyszínként az egyetem bármely partnerintézményét lehet választani. A program keretében 3-tól 12 hónapig terjedő tanulmányút támogatható a főiskola bármilyen szakán vagy képzési formájában tanuló nem elsőéves hallgatóknak. A programban történő részvétel pályázathoz kötött, a legmagasabb pontszámmal rendelkező hallgatók kerülnek kiválasztásra a támogatási összeg teljes felhasználásáig.

 

1. Pályázati feltételek

ERASMUS+ támogatásra pályázhat a BGE GKZ alap- és mesterképzésen nappali vagy levelező tagozaton beiratkozott hallgatója. Nem támogathatók az első éves hallgatók, ennek megfelelően külföldi részképzésben az a hallgató vehet részt, aki a kiutazás időpontjában legalább két lezárt félévvel rendelkezik. A pályázat értékelésénél a tanulmányi eredményen kívül egyéb tevékenységek és szempontok is számítanak, amelyek a pontozási lapon vannak feltüntetve.

A fogadóintézményekkel kötött megállapodások alapján a pályázó hallgatóknak B2-es típusú, az oktatási nyelvből megszerzett állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkezniük. Amennyiben a célintézményben magyar nyelvű oktatás is folyik és a pályázó azt választja, a nyelvvizsga vagy nyelvi felmérés nem kötelező.

A pályázaton nyertes hallgatóknak a mobilitási időtartam megkezdését és befejezését megelőzően online nyelvi kompetencia (megfelelőségi) felmérést kell teljesíteniük, ha a külföldi tanulás vagy a munka fő nyelve az angol. Amennyiben a nyelvi teszt eredménye ezt indokolja, a hallgató köteles elvégezni az online angol nyelvtanfolyamot annak érdekében, hogy felkészült legyen a külföldön végzendő mobilitási időtartam kezdetére.

Az ERASMUS+ támogatás célja a külföldi partnerintézményben történő célirányos tanulás lehetőségének biztosítása, ezért a pályázati dokumentációban a pályázónak meg kell jelölnie, hogy a választott intézményben milyen kurzusokat kíván felvenni (a kurzusokról tájékozódhat az adott intézmény honlapján). Ezeknek a tantárgyaknak a listáját a Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement) rögzíti majd, és attól a későbbiekben csak akkor lehet eltérni, ha a partnerintézmény nem teszi lehetővé, hogy a meghirdetett tantárgyat a hallgató felvegye.

 

2. Hogyan lehet pályázni?

A tanulmányi pályázathoz szükséges valamennyi űrlap letölthető a kar honlapjának Erasmus+, nemzetközi mobilitás -> Letölthető dokumentumok menüpontjáról: 

 A pályázati dokumentáció részei:

  • jelentkezési lap,
  • pontozó lap,
  • intézményválasztó lap
  • Europass formátumú önéletrajz és motivációs levél a megpályázott intézmény oktatási nyelvén,
  • a tanulmányi osztály által hitelesített index fénymásolata a lezárt félévekről,
  • a nyelvtudás szintjét igazoló dokumentum – B2 nyelvvizsga bizonyítvány – másolata (kérjük az eredetit is bemutatni) – ha szükséges,
  • a külföldi intézményben felvenni szándékozott tantárgyak listája
  • a pályázatban feltüntetett pluszpontok jogosultságát igazoló hitelesített dokumentumok.

Figyelem: a saját szaktól eltérő profilú külföldi partner intézmény tantárgyai közül valószínűleg csak keveset tud majd itthoni tanulmányi programjában érvényesíttetni.

A fenti papírokat egy példányban személyesen vagy postán, valamint elektronikusan kell leadni a kari Erasmus koordinátornál!


3. A pályázatok elbírálása

A külföldi részképzési pályázatok elbírálása a jelentkezési lap, az egyéni adatlap, a pontozó lap és az előírt mellékletek alapján történik. A tanulmányi eredmények alapján elért pontszám figyelembe vételével kialakított rangsor szerint kerül sor az eljárás végén az anyagilag támogatott vagy LABEL (anyagilag nem támogatott) hely odaítélésére.


5. Egyéb fontos és hasznos tudnivalók

A külföldi részképzés ideje alatt a hallgatónak a GKZ-n hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie, tehát be kell itthon is iratkoznia a félévre, eleget kell tennie a főiskolával szembeni esetleges anyagi kötelezettségeinek, továbbá a TVSZ előírásainak megfelelően (legalább 1 tantárgy felvételével) biztosítania kell féléve érvényességét. Amennyiben a hallgató a küldő vagy a fogadó intézmény valamelyikében elmulasztja tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését, az a támogatás részleges vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

A pályázaton sikeres hallgatóval a GKZ támogatási szerződést köt, amely részletesen szabályozza a tanulmányi kötelezettségeket, a támogatás összegét és felhasználását, esetleges visszafizetésére vonatkozó feltételeket. A külföldi intézményben megközelítőleg 30 ECTS kreditet kell teljesíteni, mely átlagosan 6-8 tantárgy felvételét jelenti, amelyből legfeljebb egy lehet idegen nyelv (nem kezdő szinten), a többi pedig a hallgató itthoni szakmai képzésének profiljához kötődő szakmai tantárgy kell, hogy legyen. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha a fogadó intézmény nem teszi lehetővé ilyen számú tantárgy felvételét, illetve az általa engedélyezett kevesebb tantárggyal is elérhető a 30 ECTS kredit. Ezeket a tantárgyakat a pályázati anyagban előre meg kell jelölni, és a későbbiekben csak akkor lehet ettől eltérni, ha a fogadó intézmény a tantárgy felvételét nem teszi lehetővé. A tantárgyak kiválasztásához a külföldi intézmények honlapjai adnak aktuális információkat.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben a fogadó intézmény által főiskolánknak megküldött Transcript of Records alapján a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal megállapítja, hogy az Ösztöndíjas az Erasmus támogatás keretében folytatott tanulmányok során a külföldi intézményben nem teljesített legalább 15 kreditet, akkor az Ösztöndíjasnak a támogatás teljes összegét – az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő – 30 napon belül – utólag, egy összegben, kamatokkal együtt – vissza kell fizetnie, kivéve, ha a külföldi tanulmányi programot rajta kívül álló, elháríthatatlan külső ok miatt nem tudta teljesíteni.

A külföldi partner intézménynél történő regisztrációt és a tantárgylista véglegesítését követően a tantárgyfelvételt igazoló Learning Agreement-et azonnal vissza kell küldeni a GKZ Erasmus koordinátorához, illetve bármilyen későbbi módosításról haladéktalanul értesíteni kell írásban mind a fogadó, mind a küldő intézményt.

A Tanulmányi Szerződésnek a külföldi részképzés követelményeire vonatkozó pontja akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hallgató eredményesen eleget tett a Tanulmányi Szerződésben rögzített valamennyi tantárgyban vizsgakötelezettségének, és rendelkezik a fogadó intézmény által kibocsátott, az osztályzatokat és az ECTS értékeket tartalmazó dokumentummal (Transcript of Records). A hallgatónak visszaérkezését követően a Tempus Közalapítvány felé 5 napon belül on-line kitöltendő Hallgatói Beszámolót kell benyújtania.

Ahhoz, hogy a tanulmányi pályázaton sikeres hallgató a fogadó intézményben szerzett kreditpontokat és osztályzatokat a GKZ-n érvényesíteni tudja, kiutazása előtt tantárgy-beszámítási kérelmet kell benyújtania az érintett szakintézet vezetőjéhez. A benyújtott kérelmet a szakintézet bírálja el. A kérelemnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a külföldön felvenni szándékozott tantárgyak leírását. A kérelem akkor megalapozott, ha a hazai program által előírt tantárgy és a külföldön tanult tantárgy tematikája között legalább 75%-os megfelelés van.

A mobilitási időszak meghosszabbítható a GKZ és a fogadó intézmény közötti megállapodással, az alábbi feltételekkel:

A Tanulmányi Szerződésben szereplő Erasmus időszak meghosszabbítására vonatkozó, az Intézményhez küldött kérelmet legalább egy hónappal a mobilitási időtartam lejárta előtt lehet beterjeszteni. Az időszak befejezése előtt kell megkötni a módosított megállapodást és meghozni a szükséges intézkedéseket (hallgatói jogviszony meghosszabbítása, egyeztetés a tanulmányi osztállyal).

A meghosszabbítás azonnal, közvetlenül követi az eredetileg tervezett Erasmus időszakot. Nem lehet kihagyás a két időszak között (az ünnepnapok és az egyetem zárva tartása nem minősül „kihagyásnak”).

A támogatott mobilitási időszak nem tarthat tovább a tanév végénél abban a tanévben, amelyben a mobilitás megkezdődött.

 

5. A hallgatói anyagi támogatás és a külföldi megélhetési költségek

A támogatás összege a tanulmányi időszak hossza (hónapszám), az adott országban szükséges megélhetési költségek alapján, valamint a GKZ számára megítélt keret nagyságától függően kerül meghatározásra. A támogatás összege a Tanulmányi Szerződésben kerül rögzítésre. A támogatás összege: Romániában és Szlovákiában havi 300 EUR, Csehországban havi 400 EUR.

 Felhívjuk az Erasmus+ ösztöndíjra pályázók figyelmét, hogy a megítélt támogatás összege nem fedezi a célországban való megélhetés teljes költségét, ezért azt ki kell egészíteni egyéni forrásokból.

Az ERASMUS+ támogatás a brüsszeli központból származik, mely a magyar Tempus Közalapítványon keresztül jut el a BGE számlájára, ahol csak érkezését követően válik felhasználhatóvá. A folyamat hosszúsága miatt, az eddigi tapasztalatok alapján előfordulhat az ösztöndíj utalásának késése.

 

8. Egyéb ügyintézési teendők

A nyertes hallgatóknak önállóan kell intézniük a kiutazással kapcsolatos valamennyi tennivalót: külföldi szállásuk biztosítását, az utazási, biztosítási, banki, stb. ügyeket. A szállás megszerzésében a fogadó intézmények általában segítenek, de az Erasmus koordinátora is szívesen segít.

Az ERASMUS+ támogatást a BGE a hallgató devizaszámlájára euróban utalja át. A bankszámlaszámot a támogatási szerződés megkötésekor kell megadni, és azt az ügyintézési bonyodalmak elkerülése érdekében nem lehet a későbbiekben megváltoztatni.

A nyertes hallgatóknak a kiutazás előtt meg kell kötniük a támogatási szerződést, melyben szerepel a tanulmányi mobilitás pontos – a fogadóintézmény által megadott – időtartama is.

Fontos tudni, hogy technikai okokból a záróvizsga és a diplomavédés egy félévet csúszhat azon hallgatók esetében, akik az utolsó félévükben tanulnak Erasmus támogatással külföldön, mivel a záróvizsga kezdetéig általában nem érkeznek meg a külföldön szerzett eredmények, ez pedig feltétele a hallgató tanulmányai befejezésének, ezek nélkül a hallgató nem bocsátható záróvizsgára.

 

 

 

A 20 legjobb dolog az Erasmusszal

További információk az Erasmus+ programról...

Erasmus+ Ifjúsági Programiroda

Erasmus+ EU központi Honlap (üzemeltető az Európai Bizottság)

 


 [Utosó frissítés: 2019.01.22., 14:19]

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM