Keresés:
Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék

A Tanszék 2018. szeptember 1-én jött létre a korábbi Közszolgálati Intézeti Tanszék, valamint a Szaknyelvi és Kommunikációs Intézeti Osztály összevonásával. Szakmailag a BGE Pénzügy és Számvitel Intézetéhez kapcsolódik.

A Tanszék munkájában a szakmai oktatási tevékenységet a vállalkozói szférához, a pénzügyi piacokhoz, az EU-pénzügyekhez és részben a közszektorhoz kapcsolódó alapoktatás, továbbá a pénzügy mesterképzés, a felsőoktatási szakképzés és a szakirányú továbbképzés jelenti. Ez kiegészül az idegen nyelv (jelenleg angol és német), továbbá a gazdasági szaknyelv több idegen nyelvi tantárgy keretében történő (bevezetés az üzleti idegen nyelvbe, üzleti idegen nyelv, pénzügyi és számviteli szaknyelv) oktatásával, de több készségfejlesztő tantárgy is a Tanszék feladatkörét gazdagítja, amelyek a személyes és szociális kompetenciák fejlesztésével elősegítik a hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését. A Tanszék lehetőséget biztosít egyes szakmai és készségfejlesztő tantárgyak - elsősorban - angol nyelven történő hallgatására is.

A hallgatók rendszeres testedzését biztosító tantárgyak szintén a Tanszék feladatkörébe tartoznak, így elmondható, hogy az oktató munka mellett az egészséges életre nevelés is hangsúlyt kap.

A több évtizedes, elismert múlttal rendelkező Pénzügy és számvitel alapszakon folytatott képzés elsősorban a kis- és középvállalkozások szakemberellátását teszi lehetővé, de a végzett hallgatók a speciális szakértelmet igénylő pénzintézeti szektorban is keresettek. E mellett a gyakorlatorientált felsőoktatási szakképzés - ugyan alacsonyabb szinten -, de szintén biztosít szakembereket e szektoroknak. Az alapképzésben kellő mélységű ismereteket szerző hallgatók a képzés második ciklusában (MsC) a Karon is folytathatják tanulmányaikat.

A szakmai tárgyak oktatása informatikai háttérrel megalapozott, amely nagyban hozzájárul a munkaerőpiac által elvárt követelményeknek való megfeleléshez. Ehhez hozzásegítenek az olyan korszerű ismereteket nyújtó tantárgyak, mint például a Számítógépes pénzügyi tervezés, a Kockázatmenedzsment vagy a Teljesítmény és erőforrás-kontrolling.

A Tanszék feladatai között kiemelt fontosságú az oktatók által folyamatosan végzett tudományos kutatás, valamint az ehhez kapcsolódó publikációs tevékenység. Célként fogalmazódik meg, a már működő multidiszciplináris pilléreken (nyelvészet, pedagógia, közgazdaságtan) nyugvó kutatóműhely tevékenységében, hogy interdiszciplináris szemléletű, tudományos értékű, ugyanakkor a gyakorlatban is hasznosítható eredményekhez jusson. Ehhez szorosan kapcsolódik a Tanszéken a tehetséggondozás, amely elsősorban a hallgatók Tudományos Diákköri Konferenciákra való felkészítését, illetve a tudományos kutatásba történő bevonásukat jelenti.

Elismerésre méltó az oktatók általi folyamatos tananyagkorszerűsítés, az oktatás módszertanának fejlesztése, továbbá a különböző társadalmi, szakmai szervezetekben való szerepvállalásuk. A Karon működik a BGE Nyelvvizsgaközpont akkreditált nyelvvizsgahelye, ahol a hallgatók – és más jelentkezők egyaránt – szaknyelvi vizsgát tehetnek többségében angol és német nyelven.

 


 

Elérhetőségek:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/a
Elhelyezés: D épület 2. emelet
Telefon (tanszékvezető): +36 (92) 509-946
Telefon (ügyintéző): +36 (92) 509-913

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM