Keresés:
Kutatási Szolgáltató Központ

 

Rólunk

A BGE Kutatási Szolgáltató Központjában (BGE KSZK) a magas szintű és az alkalmazott kutatások megvalósításáért és az eredményeik széles körben való megosztásával elérhető társadalmi és gazdasági hatásért dolgozunk.

Célunk, hogy színvonalas kutatásra ösztönözzünk minél több BGE polgárt és ehhez szellemi, kutatásmódszertani muníciót és támogatást biztosítsunk. Ennek érdekében többek közt workshopokat, tréningeket szervezünk és tartunk, személyre szabott tanácsadással, kutatásmódszertani konzultációkkal állunk a kollégák rendelkezésére, illetve a kutatással kapcsolatos információk rendszerezésén és áramoltatásán dolgozunk.

 

Konzultáció és tanácsadás

Egyéni kutatásmódszertani konzultáció

Kutatást folytató oktatók számára egyéni, kutatásmódszertani konzultációt biztosítunk. Ennek keretében átnézzük a kutatási tervet és eszközöket, majd együtt gondolkodunk, mérlegelünk a kutatással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, dilemmákról.

PhD tanulmányokat folytató oktatók támogatása

A PhD tanulmányokat folytató oktatók, tanárok számára főként módszertani és kisebb részben mentálhigiénés csoportfoglalkozásokat szervezünk. Ezek során új ismeretekre tehetnek szert a résztvevők doktori kutatásukhoz kapcsolódóan, emellett azonban fontosnak tartjuk a hasonló helyzetben lévő kollégák közötti kapcsolatépítést, közösségteremtést is. A közös nehézségek felismerésével, tapasztalatcserével, ötletekkel egymást is támogatják a kollégák a foglalkozásokon és azon túl is.

Kutatócsoport-mentorálás

A BGE Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központtal (FHERC) együttműködésben elindított pilot-programunk célja, hogy személyre szabottan segítsük és végig kísérjük az újonnan alakult kutatócsoportokat a teljes kutatási folyamaton a téma meghatározásától az eredmények publikálásáig, felhasználásáig. Hiszünk abban, hogy a külső segítség megkönnyíti a tipikus hibák elkerülését és a csapat egyben tartását túlterhelt, konfliktusos időszakokban is. Maga a mentorálási folyamat is kutatás tárgyát képezi, hogy felderítsük szélesebb körű alkalmazásának lehetőségeit.

Tanácsadás a Kutatási Alaphoz benyújtandó pályázatok elkészítéséhez

A sikeres pályázat érdekében a Kutatási Alap anyagi támogatására pályázó kutatók, kutatócsoportok anyagait (pályázati űrlapját, kutatási tervét, stb.) benyújtás előtt áttekintjük a bírálati szempontok figyelembevételével és szükség szerint javaslatot teszünk azok módosítására, hogy a pályázat a lehető legjobb esélyekkel induljon a támogatásért.

 

Kutatásmódszertani workshop kínálatunk

Elsősorban tanszékek, kutatócsoportok figyelmébe ajánljuk az alábbi tematikus kutatásmódszertani workshopokat, amelyeket kérésre személyre szabva, egyeztetett időpontban és helyszínen tartunk meg. A workshopokat az adott területen jártas, gyakorló kutatók vezetik.

  • Hogyan éljük túl a konferencia-előadásunkat?

A workshopon a jó konferencia-előadáshoz szükséges elemekkel foglalkozunk. Kitérünk például a tipikus hibákra és azok elkerülésének módjaira, a jó előadás és prezentáció ismérveire.

  • Hogyan gyűjtsünk szakirodalmat és hogyan készítsünk belőle szisztematikus szakirodalmi áttekintést?

Konkrét könyvtári/géptermi EBSCO-keresési gyakorlatokon keresztül ismertetjük meg a résztvevőket olyan praktikus lépésekkel, mint például a keresés fókuszálása, a találatok szűkítése, a találati lista elmentése, továbbá az irodalmi áttekintés készítésének menetével, elemeivel foglalkozunk.

  • Útmutatók a kutatási folyamat labirintusához: döntési pontok, megoldási szempontok, példák

A résztvevőkkel áttekintjük a kutatási folyamat főbb állomásait, azonosítva a fontosabb döntési pontokat, bemutatva a legfontosabb alternatívákat. Feltárjuk, hol, milyen nehézségekkel, elágazásokkal találkozhat a kutató, és milyen szempontok figyelembevételével választhat magának utat.

  • Tippek és javaslatok nemzetközi publikációk készítéséhez

Célunk, hogy a részvevők tudatosabbá váljanak a nemzetközi publikálás területén. Foglalkozunk a megfelelő folyóiratok kiválasztásával és az írások célirányos tartalmi, formai kidolgozásával.

  • Nvivo10-workshop kezdőknek és haladóknak

Workshopunk az egyik legelterjedtebb szövegelemző, -feldolgozó szoftver, az NVivo10 program használatába vezeti be a résztvevőket az első lépésektől kezdve a szövegek kódolásán át az adatok elemzéséig.

  • SPSS kurzus kezdőknek és haladóknak

Különböző fókuszú, mélységű workshopok kapcsolódhatnak az SPSS szoftverhez. Lehetséges, hogy egy konkrét kutatás folyamatán keresztül az adatok kezelésének, feldolgozásának és elemzésének alaplépéseit ismerjék meg a résztvevők, a szükséges SPSS eljárások és releváns adatelemzési módok részleteivel együtt. De lehetséges a program speciális elemzési eljárásaira összpontosító, akár a matematikai hátteret is feltáró haladó kurzusok megtartására is.

  • Kutatások elmélyítése kvalitatív (metafora/interjú/rajzos) eljárásokkal

Megismerkedünk és kipróbálunk kvalitatív adatgyűjtési és elemzési eljárásokat. Bemutatjuk a metafora, az interjú, a fogalomtérkép, képrajzolás és -elemzés alkalmazási sajátosságait, buktatóit. Kitérünk a különböző forrásokból, eltérő módszerekkel nyert adatok összekapcsolásában rejlő lehetőségekre.

Ha érdeklődik a kutatásmódszertani workshop iránt, kérjük keresse Fűzi Beatrixot a fuzi.beatrix@uni-bge.hu e-mail címen vagy a +36 1 374 6200 / 475 telefonszámon.

 

Tudományos rendezvényünk

BGE Műhely

Egyetemünk tudományos stratégiai céljainak megvalósítását szolgálja a KSZK szervezésében megvalósuló BGE Műhely sorozat is, amely félévente egy-két alkalommal kerül megrendezésre. A BGE Műhely az egyetemen született kutatási eredmények egyetemen belüli és az egyetemen kívüli, szélesebb szakmai közösséggel való megismertetését teszi lehetővé. Fontosnak tartjuk, hogy a rendezvények aktivizálják, bevonják a közönséget, hogy ezzel magukat a kutatókat is inspirálják munkájuk folytatására, új irányok felfedezésére.

https://uni-bge.hu/Kutatasi-tevekenyseg/dokumentumok/BGE-Muhely/BGE-Muhely

 

Adatgyűjtés és adatszolgáltatás

A KSZK-ban feladatunk, hogy az egyetem kutatási tevékenységével összefüggő adatokat gyűjtsük, különböző szempontok szerint rendszerezzük és előkészítsük a BGE kutatási tevékenységéről szóló beszámolók készítését, adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését.

Célirányosan keressük a kutatók számára hasznos információkat – konferenciákról, publikálási lehetőségekről, webináriumokról –, hogy megosszuk az érintett csoportokkal (Kutatói Kör, PhD tanulmányaikat folytató oktatók).

Tudástérkép

A Tudástérkép egy naprakész online kutatási adatbázis, amelyet azért hoztuk létre, hogy megismertessük a BGE színes, tudományos és kutatási tevékenységét, eredményeit egyetemen belül és kívül egyaránt. A Tudástérkép lehetővé teszi a kapcsolatépítést a témák és nevek szerinti kereshetőséggel.

www.tudasterkep.uni-bge.hu

 

Munkatársaink

 

Dr. Fűzi Beatrix, tudományos munkatárs, vezető

Dr. Géring Zsuzsanna, tudományos munkatárs

Kálóczy Andrea, asszisztens

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM