Keresés:
MESTERKÉPZÉS SZAKDOLGOZATI ÉS ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ
2019.04.05

 

MESTERKÉPZÉS SZAKDOLGOZATI ÉS ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

 

1.     Színtér jelentkezés és témafoglalás

Színtérre jelentkezés

június 4. 8:00 és június 10. 7:00 között

november 19 8:00 és november 25. 7:00 között

Témára jelentkezés / témaválasztás és kérdőív kitöltése

június 12. 8:00 és június 20. 23:55 között

november 27. 8:00 és december 5. 23:55 között

 

Témát kell foglalnia annak, aki

o   először jelentkezik szakdolgozat készítésre

o   korábban foglalt témát, de nem adott le kutatási koncepciót

o   adott le koncepciót, de szakdolgozatot nem és témát/témakört szeretne változtatni

o   rendelkezik elfogadott koncepcióval, azt szeretné folytatni az adott félévben és ehhez nyilatkozatot nyújt be („Nyilatkozat korábban benyújtott kutatási koncepcióról”)

o   elégtelen szakdolgozat, illetve védés esetén

 

2.     Kutatási koncepció

 

A hallgatók a témavezető konzulens által aláírt és elfogadott kutatási koncepciót PDF formátumban küldjék el a szakon megjelölt e-mail címre. Csak a tájékoztatóban szereplő feltételekkel, formában és formátumban elküldött koncepció fogadható el (szakdolgozati kutatási koncepció kísérő lap PÜ-SZV / szakdolgozati kutatási terv kísérő lap – VF nyomtatványon)

A benyújtás pontos határidejét a Kari időrend tartalmazza!

 

3.     Szakdolgozat

 

A szakdolgozat leadási határideje a tavaszi szemeszterben 2019. május 16.

A szakdolgozat beadását a témavezető a konzultációs lap aláírásával engedélyezi, és ezt az elektronikus hallgatói rendszerben (Neptun) rögzíti az adott félév vizsgaidőszakának végéig. A hallgató ez alapján kapja meg a Diplomadolgozat / Szakdolgozat tárgy után járó 9/15 kreditet.

A Diplomadolgozat / Szakdolgozat tárgy aláírását és a 9/15 kreditet az a hallgató is megkaphatja, aki részt vett a konzultáción, az elméleti, alapozó szakirodalmat feldolgozta vagy az elemző részhez szükséges adatbázist összeállította és rendelkezik elemzési eredményekkel, így a szakdolgozat 70 százalékát minimum elkészítette.

Az aktuális időrend szerint a vizsgaidőszak a végzős hallgatók számára 2019. május 13. – 2019. június 5.

 

4.     Bírálat

 

A hallgató szakdolgozatának bírálatai 2019. június 18. 23:59-ig a Neptun rendszerben feltöltésre kerülnek!

 

5.     Záróvizsga

 

a.       A régi mintatanterves (tanulmányaikat 2017. szeptember előtt megkezdett) hallgatók esetében a záróvizsga felépítése nem változott. Annyi módosítás történt, hogy a záróvizsga egységesen minden mesterképzésen a záróvizsgázó számára a szakdolgozat megvédésével kezdődik.

 

A záróvizsga részei:

o   diplomadolgozat megvédése prezentációval

o   komplex tétel kidolgozása, és szóban történő előadása

 

 

b.      Az új mintatanterves (tanulmányaikat 2017. szeptemberben vagy az után megkezdett) hallgatók számára a záróvizsga a következő szabályok szerint történik[1]:

 

Záróvizsga követelményei:

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. Az új feltételrendszerben ez azt jelenti, hogy a szakmai ismereteiről a hallgató nem komplex tétel húzása és kidolgozása formájában ad számot, hanem a szakdolgozat témájához kapcsolódó kérdésekre adott válasz keretében.

 

A záróvizsga részei:

o   diplomadolgozat megvédése prezentációval;

o   a diplomadolgozathoz és a hallgató által felvett specializáció témaköreihez kapcsolódó szakmai összegző kérdés megválaszolása, a záróvizsga bizottsággal folytatott szakmai beszélgetés, vita során.

 

Az államvizsga értékelése:

A diplomadolgozat, vagy a záróvizsga bizottsággal folytatott szakmai vita elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

 

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

 

ZE = (ZV+SzD)/2, ahol

 

ZE: a záróvizsga összesített eredménye

ZV: a szakmai összegző kérdésre adott válasz, beszélgetés, vita eredménye

SzD: diplomadolgozatra kapott összesítő érdemjegy”

 

Értékelési útmutató a záróvizsga bizottsággal folytatott vita érdemjegyének megállapításához:

o   Jeles (5): A kérdésekre adott válaszai magas szakmai színvonalúak, a hallgató érdemi beszélgetést, vitát folytat a bizottsággal.

o   Jó (4): A szakmai színvonal jó, de a beszélgetésbe csak részben tud bekapcsolódni.

o   Közepes (3): Jelentős szakmai hiányok a válaszban, nem partner a beszélgetésben (nem tud érdemben reagálni az észrevételekre, megjegyzésekre).

o   Elégséges (2): Komoly szakmai hiányosságokat mutat, bár az alapokkal tisztában van a hallgató, de nem partner a szakmai beszélgetésben.

o   Elégtelen (1): Nagyon súlyos szakmai hiányosságok, tévedések a kérdésekre adott válaszaiban.

 

Az államvizsga módosított menete:

o   Megszűnnek a kiírt témakörök, azaz az államvizsgán nem kell a jövőben tételt húzni, és az alapján vizsgázni.

o   A szakdolgozat témája alapján a hallgató kézhez kap egy összefoglaló kérdést a témavezetőjétől (a diplomadolgozathoz és a hallgató által felvett specializáció témaköreihez kapcsolódóan) a szakdolgozat bírálattal együtt. Ez feltöltésre kerül a két bírálattal együtt, így a hallgató a kérdésre előre felkészülhet. A komplex kérdést a témavezető fogalmazza meg, kérdéshez a témavezetőtől a hallgató kap 1-2 orientáló mondatot.

o   A hallgató megvédi a szakdolgozatát, prezentál a dolgozata témájában.

o   A hallgató válaszol az összefoglaló kérdésre, és ezzel elindul a szakmai vita.

o   A hallgató a szakmai beszélgetés során további kérdéseket is kap/kaphat.

 

Párhuzamos specializáció felvétele pénzügy és számvitel mesterképzésen

A szakdolgozat témája kapcsolódhat a specializációhoz, de nem a specializációnak a kötelező része.

Két specializáció esetén a hallgatónak egy szakdolgozatot kell elkészíteni.

A továbbiakban vagy egy összefoglaló kérdést kell megfogalmazni, ami tudja érinteni mindkét specializációt, vagy két összefoglaló kérdés kell megfogalmazni a konzulensnek a szakfelelős egyetértésével, mindkét specializáció témaköreit érintve.

 

 


Hírek

Hírek

Pénzügy szak mesterképzés tájékoztató 2019. május 8. 14:40 III. előadó!

Mesterképzés szakdolgozatkészítés részletes tartalmi és formai leírása A záróvizsga feltételei és menete

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM