Keresés:
Mesterképzés szakdolgozat témafoglalás!
Mesterképzés szintérjelentkezés és témafoglalás
2019.05.31
Színtérre jelentkezés: június 4. 8:00 és június 10. 7:00 között Témára jelentkezés/témaválasztás és kérdőív kitöltése: június 12. 8:00 és június 20. 23:55 között

3. A szakdolgozatkészítés folyamata

3.1.          Szakdolgozati témaválasztás

A képzést gondozó Tanszék témalistát tesz közzé, [BA1] amely kiinduló pontja a témaválasztásnak. A listán szereplő témától eltérő választást a Szakfelelős engedélyezheti. A témákat a 1. számú melléklet tartalmazza.

 

A témaválasztás lehetséges módjai:

  • ·         a hallgató a saját érdeklődési területe és lehetősége szerint választ
  • ·         a leendő konzulensekkel való beszélgetés során irányítottan keres témát
  • ·         a képzés egyik tantárgyához kapcsolódóan, a tantárgyfelelőssel és/vagy oktatóval egyeztet.

 

A témaválasztást követően a témafoglaló leadása elektronikus úton, a CooSpace rendszerben történik. A hallgató a tavaszi félévben június 20-ig, az őszi félévben december 5-ig, a CooSpace-en (két lépésben) bejelenti a témafoglalási szándékát, majd kitölti a témafoglalási nyomtatványt (kérdőív) ezzel meghatározza a választott szakdolgozati témaakörét is. A témafoglaló kérdőívet egy alkalommal engedélyezi kitölteni a rendszer. Ennek során számos kérdést – mint tagozat, e-mail cím, szakdolgozat témája/munkacíme, egyéb közlendő (itt lehet megadni, ha már konzultált hallgató oktatóval, akkor az oktató nevét) – kell a hallgatónak megválaszolnia, amelyek elmulasztása esetén a témafoglalás nem elfogadható. Az aktuális jelentkezési időpontokat a mindenkori aktuális éves időrend tartalmazza.

 

Színtérre jelentkezés

június 4. 8:00 és június 10. 7:00 között

november 19 8:00 és november 25. 7:00 között

Témára jelentkezés/témaválasztás és kérdőív kitöltése

június 12. 8:00 és június 20. 23:55 között

november 27. 8:00 és december 5. 23:55 között

A hallgató jellemzően a szak elvárásainak megfelelő témát kell, hogy válasszon. A szakdolgozati témával szemben támasztott elvárások:

  • ·         A hallgató legyen képes a témában jó kutatási kérdést generálni.
  • ·         A témában álljon rendelkezésre elegendő mértékű előzetes tudás (szakirodalom, adat), amelyekhez legyen biztosítva a hozzáférés.
  • ·         A témában a hallgató rendelkezzen olyan mértékű jártassággal, amely a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges.
  • ·         A téma legyen időszerű.
  • ·         A téma a tanulmányok alatt megismert ismeretkörökből származzon, legyen köze valamilyen elmélethez.

A téma tartalmazzon gyakorlati megvalósítással kapcsolatos összefüggést.

 

Az ügyintéző  tavaszi félévben legkésőbb június 30-ig (hétvége, munkaszüneti nap esetén a következő munkanap), az őszi félévben december 15-ig (hétvége, munkaszüneti nap esetén a következő munkanap)  elektronikus formában (e-mail) értesíti a hallgatókat a téma befogadásáról és a belső konzulens személyéről. Amennyiben a témafoglalást megtette a hallgató, de mégsem tud témavázlatot leadni, azt a mesterszak ügyintézőjének, Bali Anitának (bali.anita@uni-bge.hu) írásban jeleznie kell, legkésőbb a szakdolgozati témavázlat leadási határidejéig. Kitöltési problémával kapcsolatosan szintén a fenti e-mail címen érdeklődhet a hallgató.

 

Témát kell foglalni azon hallgatóknak is, aki már korábban foglaltak témát DE:[BA2] 

o   nem adtak be kutatási koncepciót

o   adott le koncepciót, de szakdolgozatot nem és témát/témakört szeretne változtatni

o   rendelkeznek elfogadott kutatási koncepcióval, de nem adtak le szakdolgozatot a témafoglalást követő időszakban –megjegyzés rovatban szerepeltessék korábban kijelölt témavezetőjük nevét és nyújtsák be a szükséges nyilatkozatot („Nyilatkozat korábban benyújtott kutatási koncepcióról”).

o   elégtelen szakdolgozat vagy szakdolgozat védés esetén

 


 https://uni-bge.hu/PSZK/Mesterkepzesek/dokumentumok/Altalanos-informaciok/3-Egyseges-mester_szakdolgozati_tajekoztato-ngy.pdf

Jelentkezés menetére vonatkozó tájékoztató:

https://uni-bge.hu/PSZK/Szervezeti-egysegeink/PSZK_SZOLG/TANULMANYIHII/dokumentumok/Szakdolgozat-nyomtatvanyok-urlapok-informaciok/Hallgatoi-tajekoztato_Temafoglalo-Coospace-en-torteno-leadasahoz-2018.pdf

 


Hírek

Hírek

Pénzügy szak mesterképzés tájékoztató 2019. május 8. 14:40 III. előadó!

Mesterképzés szakdolgozatkészítés részletes tartalmi és formai leírása A záróvizsga feltételei és menete

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM