Keresés:
Események
«2020. szeptember»
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Általános tájékoztató
Tájékoztató az Erasmus+ programról

A program célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);

 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).
   

A PSZK partnerintézményeinek listája az alábbi linken elérhető:

https://uni-bge.hu/PSZK/Szervezeti-egysegeink/PSZK_SZOLG/Nemzetkozi-Mobilitasi-Iroda/Erasmus/Erasmus-partneregyetemek

A tanulmányi célú mobilitási programban való részvétel feltételei: 

 • magyar vagy EU-s állampolgárság vagy tartózkodási engedély

 • legalább 1 lezárt félév (pályázat benyújtásakor)

 • min. CEFR B2 szintű vagy egyenértékű nyelvvizsga (oktatás nyelvéből)

 • szakátlagot elérő vagy meghaladó össztanulmányi átlag

 • aktív hallgatói jogviszony a BGE PSZK-n a kiutazás félévében


A pályázat menete:


Az online jelentkezési Modulon keresztül történik.


Mindenki csak egy intézményt jelölhet meg a pályázatában.


A kitöltött online jelentkezési lap kötelező mellékletei:

 • kitöltött Erasmus+ pontozási lap 2017/18 (letölthető itt)

 • aláírt hallgatói nyilatkozat (letölthető itt)

 • önéletrajz (az oktatás nyelvén)

 • motivációs levél (egy oldalnál nem hosszabb fogalmazás a fogadó intézmény oktatási nyelvén, amelyben a hallgató megindokolja, hogy miért szeretne külföldön tanulni)

 • teljes elektronikus leckekönyv másolat

 • nyelvvizsgabizonyítvány másolat (min. CEFR B2)

Jelentkezési határidőig:

2018. március 14.

A benyújtott pályázatok a pályázati időszak lezárultát követő 14 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázatok eredményyéről e-mailben értesítjük a hallgatókat.

Bírálati szempontok:

A bírálat során a tanulmányi eredmény, a megszerzett nyelvvizsgák és az egyéb közéleti vagy szakmai tevékenységek kerül figyelembe vételre.

A pontszámok ismeretében áll fel egy rangsor, és adott intézménybe a kétoldalú megállapodásban rögzített, meghatározott számú hallgató kaphat ösztöndíjat. Amennyiben nem sikerült a megpályázott helyre elnyerni ösztöndíjat, az esetlegesen üresen maradó helyeket tudjuk felajánlani, illetve tartaléklistára helyezzük a hallgatókat és visszalépések esetén betölthetik a szabaddá váló helyeket.

Amennyiben a pályázati ciklusban nem sikerül betölteni a helyeket, az adott év szeptemberében pótpályázatot írunk ki, akkor már csak a következő év tavaszára lehet pályázni.

Elnyerhető támogatás

Fontos tudni, hogy ez nem fedezi teljes mértékben a kinn tartózkodás költségeit, ezt bizonyos mértékben ki kell egészíteni. Az ösztöndíj mértéke függ a célországtól és a mobilitás időtartamától (napra pontosan kerül kiszámításra).

Általában 1600-2200 € között mozognak az ösztöndíjak egy szemeszterre, kifizetésük öszi kiutazáskor egy összegben (100%), tavaszi kiutazáskor két részletben (80%-20%) történik.

A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva

 • A hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország

tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)

Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI))

500 euró / hó

Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

450 euró / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT). Macedónia (MK))

400 euró / hó

Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak

100 euró / hó


A nyertes hallgatók teendői külföldön és itthon:


Az eredményhirdetés követően a kari erasmus koordinátor nominálja a nyertes hallgatót a fogadó intézményhez, ezek után a hallgató megkezdheti a jelentkezési folyamatot (jelentkezési lap kitöltése, vagy online regisztráció, kurzuslista egyeztetése stb..)

Fontos, hogy a hallgató a kar tanszékvezetőivel is egyeztessen, mely tárgyakat tudják beszámítani az itthon tanult tárgyak tekintetében.


Online nyelvi teszt (OLS):


A kiutazást megelőzően a nyertes pályázóknak egy online nyelvi tesztet is ki kell tölteniük a jelentkezsi lapon megjelölt oktatás nyelvéből. Az elért szintet a Támogatási szerződésben rögzíteni kell.

A sikeres pályázatot benyújtott hallgatóknak a nemzetközi koordinátor küldi meg az OLS linket e-mailben.


https://prezi.com/ogb2jv3lb_bl/erasmus-online-nyelvi-tamogatas-ols/

http://erasmusplusols.eu/faq/

 

Egyéb adminisztráció:


A kiutazó hallgatókkal Támogatási szerződést kötünk, melyben rögzítjük a hallgató jogait és kötelezettségeit, illetve a ösztöndíj kifizetésének részleteit.

A mobilitás alatt félévente legalább 15 kredit értékben kell tárgyakat teljesíteni a fogadó intézményben.

A Learning Agreement (Before the mobility) dokumentumban kell feltüntetni a kint felvenni kívánt kurzusokat, lehetőség szerint olyanokat, melyek megegyeznek az itthoni aktuális félév tárgyaival. Kiutazás előtt alá kell írnia mindhárom félnek (hallgató, küldő intézmény, fogadó intézmény).

A kurzuslista a tanulmányok elején még módosítható, a módosított változatot (Learning agreement - During the mobility) szintén mindenkinek alá kell írnia; amennyiben a hallgató nem teljesíti a Learning Agreement-ben foglaltakat, az intézmény visszakérheti az ösztöndíj egy részét.

Ha nem sikerül ekvivalens tárgyakat felvenni, a kint teljesített tárgyak közül a három legjobban sikerült tárgyat be tudjuk számítani a D. 3 modul szakirányos választható tárgyai közé tantárgyi egyezőség nélkül 5-5-5 kredittel, bármennyit is ér kint a teljesített tárgy. Fontos, hogy olyan tárgy legyen, amit itthon még nem teljesített a hallgató és illeszkedjen a szakmai tárgyak sorába.

A 2013/14. tanévben, illetve az azután tanulmányaikat megkezdő hallgatók tantervében az Erasmus tantárgy 3 vagy 6 kreditértékben vehető fel, így a beszámított kredit mértéke az ő esetükben módosul (lásd később a Külföldi tanulmányi ösztöndíjban (ERASMUS+ vagy Campus Mundi) részesülő hallgatók tanulmányainak beszámítása bekezdést).

A hallgató köteles a kiutazás előtt beiratkozni a BGE PSZK-ra, felvenni az itthoni aktuális kurzusait, majd beadni a szükséges kérvényeket a MODULO-ban.

 • Egyéni teljesítési kérelem: az itthon felvett kurzusokra vonatkozóan a tanszék véleménye alapján, érdemes előre felvenni a kapcsolatot az illetékes tanszékekkel


A hallgatónak saját magának kell gondoskodnia a kiutazásról szállásról, biztosításról természetesen a küldő és a fogadó intézmény Erasmus+ koordinátorának segítségével.

Hazaérkezés után, a fogadó intézmény megküldi a Transcript Of Records (vagy Learnig agreement - After the mobility) dokumentumot, amely a kint teljesített eredmények átirata és amely alapján  jóváírjuk itthon a megszerzett krediteket.

Külföldi tanulmányi ösztöndíjban (ERASMUS+ vagy Campus Mundi) részesülő hallgatók tanulmányainak beszámítása

A külföldi részképzésben részt vevő hallgató kinti tanulmányaiból a kar 15 kreditpont teljesítést befogad szabadon választható D.3 modulba tartozó tantárgyak teljesítéseként.

A beszámítás eljárásrendje:

 1. A 15 kredit / 3 illetve 6 kredit elismerésére akkor van lehetőség, ha a külföldi partnerintézményben sikeresen teljesített tantárgy beilleszkedik a hallgató szakának szakmai tantárgyai sorába, tantárgyi egyezőség nélkül. A teljesített tantárgy beszámíthatóságáról a Kreditátviteli Bizottság dönt.

 2. A hallgató a kiutazást megelőző tantárgyfelvételi időszakban az adott félévre felvett tantárgyai közé felveszi az ERASMUS vagy ’Erasmus 1’, ’Erasmus 2’, és a ’Erasmus 3’ c. fiktív tantárgyakat, amelyek 3 / 6 illetve 5-5-5 kredit értékűek. A külföldi tanulmányok teljesítése után, a hallgató a Kreditátviteli Bizottságnak benyújtja a partnerintézménytől kapott Transcript of Records dokumentumot, valamint egy kreditbeszámítási kérelmet, amelyben kéri a teljesített kreditek jóváírását a ’Választható tárgy 1 és/vagy 2 és/vagy 3-ra.

 3. A Kreditátviteli Bizottság felé benyújtandó kérelmeket a Nemzetközi Iroda munkatársa gyűjti össze, és amikor a külföldi partnerintézmény megküldi a Transcript of Records dokumentumot, annak egy másolatával továbbítja a kérelmet a Bizottságnak. A kérelmek elbírálása folyamatos, a Bizottság döntését követően a Neptunban az elfogadást a hallgató tanulmányi előadója rögzíti.

Amennyiben a hallgató olyan tárgyat is teljesít külföldön, amely megfelel az itthoni tanulmányi kötelezettségében foglalt kötelező tárgynak azzal ekvivalens – kivéve azon tárgyakat, melyek az oklevél eredményébe beszámítanak –, beadott MODULO kérelemmel, tanszéki javaslat alapján utólag kreditbeszámítást kaphat.

Beadott MODULO kérelem folyamán, a tanszék szakmai véleménye és a dékánhelyettes engedélye alapján a kiutazás félévében a hallgató felmentést kaphat a kontaktórák látogatása alól és a követelményeket a vizsgaidőszakban teljesítheti, függetlenül a számonkérés módjától.


Hírek

Hírek

Júliusban diplomázol? Szeretnél akár kilenc hónapot külföldi szakmai gyakorlaton tölteni az Európai Unió bármely országában Erasmus+ ösztöndíjjal? Itt a lehetőség!

A BGE PSZK pályázatot hirdet a hallgatók részére ERASMUS+ és CAMPUS MUNDI szakmai gyakorlati mobilitásban való részvételre!

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM