Keresés:
Publikációk

Mapping the context for transfer of finnish workplace development practice: The case of Finland, Hungary and Romania

Journal of Self-Governance and Management Economics 3:(2) pp. 7-29

A publikáló szerepe: társszerző

A modern termelési koncepciók és a szervezeti kultúra kapcsolata – Irodalomfeldolgozás

VEZETÉSTUDOMÁNY 46:(1) pp. 47-58

A publikáló szerepe: társszerző

Face the change/change the face: Subcultural responses to institutional change in Hungarian higher education.

Rotterdam School of Management Erasmus University, July, 3-5 (2014)

A publikáló szerepe: társszerző

The whole of the moon: transforming management in higher education from a unitarist to a prulalisst perspective

4 th Annual Conferance of the European Decision Sciences Institute, 2013. June 16-19.

A publikáló szerepe: társszerző

Birds of a feather

San Francisco

A publikáló szerepe: társszerző

The Different Understandings of Market-Orientation in Higher Education.

IX. National Regional Economics Conference, Technical University of Kosice, Herlany, Sept, 25-27, 2012

A publikáló szerepe: szerző

Services and Service Management.

Dynamic Knowledge Management Methods

Services and Service Management. (co-author Réthi,G.) in N.Delener: Service Science Research, Strategy and Innovation

Dynamic Knowledge Management Methods. IGI Global. ISBN13: 9781466600775 2012 pp. 1-37

Still the Home of Barons or Yet the Land of Participation? An Attempt to Typify the Change of Hungarian Leadership Style in the Transition Period

X Chemnitz East Forum, Sept, 14-16, 2011, Chemnitz, Chemnitz University of Technology, Faculty of Economics and Business Administration

A szolgáltatás minőség hallgató központú megközelítése a feslő(?) oktatásban. Szolgáltatás minőség modellek elemzése- Nemzetközi kitekintés.

Magyar Minőség XIX. évfolyam 11, Oktatási különszámszám 2010. november pp.5-24

A publikáló szerepe: szerző

Marriages Made in Hell? The Effect of Market-oriented Subcultures on Post-Merger Higher Education Institutions

Euro-Mediterranean University, Slovenia. Sept, 23-25, 2010.

A publikáló szerepe: társszerző

Cultures of Godfathers. The Role of paternalistic Leadership in Changing Organizational Cultures in Transition Economies: A Hungarian- Romanian Comparison

Twenty Years After- How Management Theory Works. Technical University of Cluj-Napoca, Romania. Sept, 16-18, 2010.

Kiss the Prince and Find the Frog? Dreams and Reality About Effectiveness of Multicultural Student Groups. AFinLA

Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics. Tampere. 2009. November 12-13.

Változó idők nyomában. Gazdaság és oktatás.

BGF- PSZK, pp. 271-288, ISBN 978-963-7159-33-6

A szolgáltatások működésének, stratégiájának és vezetésének dilemmái.

Vezetési ismeretek II. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet. 2009. pp. 62-78.

A szolgáltatások működésének, stratégiájának és vezetésének dilemmái

Gazdálkodás Verseny Vezetés. 2009/1 pp.63-76

A publikáló szerepe: szerző

Cultures in Transition. Decisive Factors in Organization Culture Change: a Hungarian-Romanian Comparison

Proceeding of the 2008 Management International Conference. Barcelona, Spain, 26-29 november. 2379-2396 p. [CD]

A szolgáltató kultúra hazai helyzetéről.

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. Szeged, 2008. november 19-20.

A szolgáltatások vezetésének dilemmái: elméleti modellek és empirikus tapasztalatok.

MTA Szegedi Területi Bizottság, Gazdaságtudományi Szakbizottság. 2008.438-450. p.

Chasing the Wind of Change.

International Conference. 28-29th of March, 2008. Universitatea Babes-Bolyai. Cluj-Napoca [Kolozsvár], Románia.

A Vezetéstudományi Intézet kutatási tevékenységének főbb irányai.

Gazdaságtudományi Közlemények. A Miskolci Egyetem közleménye. 2007. 5. köt. 147-179. p.

Walk the Talk? Coordination toolset and organizational culture in the service of environmental-consciousness.

Staré environmentálne zát’aže a prístupy manažmentu k ich riešeniu medzinarody vedecky seminar. Slovenská pol’nohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Katedra environmentálneho manažmentu. 22. máj 2007, Košice. 51-57. p.

Two Sides of the Coin? Service Production and National Culture as Decisive Factors on Organizational Culture: a Hungarian-Romanian Comparison. ISPIM-ASIA.

International Conference. Innovation and Knowledge Management of Social and Economic Issues: International Perspective. 9th & 10th January 2007, New Delhi

Vezetési ismeretek.

Booklands 2000. Kiadó. 2006. 199 p.

What Difference Does It Make? On the Characteristics of Cultural Changes in Different Sectors in Northern-Hungary.

Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Romania. 9-10 June, 2006. 23-35. p.

Green Strategy – Brown Culture? Coordination Toolset and Organizational Culture in the Service of Environmental Consciousness.

Internantional Conference. Strategic Leadership in the Context of Globalizátion and Regionalization. Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Romania. 9-10 June, 2006. 74-83. p.

Szolgáltatás menedzsment

Human Telex Consulting

A publikáló szerepe: társszerző

Vezetési ismeretek. In: Tudnivalók egyéni vállalkozóknak A-tól Z-ig

Verl. Dashöfer Szakkiadó Kft. és T. Bt. 2006. 205-217. p.

On the Differences Between Service and Production Cultures.

Ekonomické Rozhl’ady. Ekonomická Univerzita v Bratislave. 2006. 3. sz. 278-289. p.

Kiss the prince and find the frog – Expetations and reality about the effectiveness of multicultural teams in business settings.

Business Studies. A Publication of the University of Miskolc. Vol. 3. Number 1. (2005). Miskolc University Press. 11-20. p.

Környezettudatosság és szervezeti kultúra. In: Minőségmenedzsment III. Elmélet Módszertan Alkalmazás.

Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. Bíbor Kiadó. 2005. 160-162. p.

On the Differences of Service and Production Cultures. Nové trendy v podnikovom manažmente.

Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v. Kosiciach. Katedra Manažmentu. 13. – 14. 9. 2005. [CD]

Worlds Apart? On the Cultural Differences of Service and Production Companies.

Problemy Współczesnego Zarzadzania. Lublin, 2005. 75-90. p.

Differences of language from a crosscultural perspective.

European Integration Studies. A Publication of the University of Miskolc. Vol. 4, number 1. (2005) Miskolc University Press. 73-96 p.

The Times They are a Changing? On the Cultural Characteristics of Service and Production Companies in Northern-Hungary

20th EGOS The Organization as a Set of Dynamic Colloquium Relationships. Ljubljana, Slovenia July 1-3, 2004.

Does it Really Make a Difference? On the Cultural Characteristics of Service and Produktion Companies.

2nd International Conference of „Research and Education” for the 40 years jubilee of the cooperation between the National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute” and the University of Miskolc. Miskolc 17-19 March 2004. 269-278. p.

Does it Really Make a Difference? On the Cultural Charasteristics of Service and Production Companies.

Theory Methodoly Practice. Club of Economics. University of Miskolc. Faculty of Economics. Vol. 1. Number 2. March 2004. 9-16. p.

Business as Unusual – the Role Of National Cultural Background in Corporate Life.

In.: European Integration Studies. A Publication of the University of Miskolc. Vol. 2. Number 1. 2003.

Vezetési ismeretek.

Booklands 2000. Kiadó. 2003. 208 p.

A szolgáltatás-vezetés értékalapú modellje a „köz-menedzsmentben”.

In: Marketing és Menedzsment, 2003. 5. sz. 14-25. p.

A vállalati akkulturációs folyamatok kihívásai.

Alkalmazott Pszichológia, 2003. 3-4. sz. 27-36. p.

Environmental and Organizational Factors of Mergers and Acquisitions Acculturation as a Cultural Change Process.

University of Miskolc Faculty Economics. Vol. 1. Number 1. Dez. 2002. ISSN: 1589-3413. 9-14. p.

Vezetési ismeretek.

Booklands 2000. Kiadó. 2002. 208 p.

A publikáló szerepe: társszerző

A Possible Model for Cultural Changes in Organisations. A Stud Based on Hungarian Experiences.

Acta Oeconomica Cassoviensia N°6. Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta v Kosiciach. Kosice. 2002. 79-93 p.

Szervezeti kultúra és interkulturális management.

Human Telex Consulting. 2001. 170 p.

A Possible Model for Cultural Changes in Organizations. A Study Based on Hungarian Experiences. In: Business Studies

A Publication of the University of Miskolc. Vol 1, Number 1. Miskolc. Miskolc University Press. 2001. 65-78. p.

Mint hal a vízben. Vállalati kultúraváltás

Figyelő, 2001. 27. sz. 50. p

Szervezeti kultúra és interkulturális management.

Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. Bíbor Kiadó. 2000. 170 p.

A szervezeti kultúra változtatásáról és vezetési kérdéseiről

Vezetéstudomány, 1998, 29. évf. 1. sz. pp. 1-9.

Hírek

Hírek

Mandátuma lejártával leköszön rektori tisztségéről Sándorné dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) rektora. A posztot 2007 óta betöltő felsőoktatási szakember vezetése alatt a korábbi Budapesti Gazdasági Főiskola...

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM