Keresés:
 Prof. Dr. Bakacsi Gyula

Prof. Dr. Bakacsi Gyula

egyetemi tanár
PhD

Elérhetőségek:

Bemutatkozás

A Budapesti Gazdasági Egyetem Menedzsment Tanszék egyetemi tanára, a Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola törzstagja, a Vezetés és szervezés mesterszak felelőse. Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjénél (MKKE) szerezte, ugyanitt doktorált (1988), a közgazdaságtudomány kandidátusa (1994). 1988-89-ben vendég kutatói ösztöndíjjal két szemesztert töltött a Johnson Graduate School of Management-ben, (Cornell University, Ithaca, NY), 1992-93-ban pedig a Central and Eastern European Teachers Program (CEETP) program résztevője a Harvard Business School-on.

Tagságok

1990−1995

A BIOGAL Gyógyszergyár Rt Igazgatóságának tagja

1990−1992

A Bakony Fém- és Elektromoskészülék Művek Felügyelő Bizottságának tagja

1991−1996

A Pfizer Biogal Kémiai Kereskedelmi Kft Felügyelő Bizottságának tagja

1991−2005

A Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságának titkára

1992−1996

A Bakony Fém- és Elektromoskészülék Művek Rt Igazgatóságának elnöke

1995−

A PEMÜ Kft (1997-től Rt) Felügyelő Bizottságának tagja, 1996-től elnök-helyettese

1995−

A Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának elnöke

1996−

A Bakony Fém- és Elektromoskészülék Művek Rt. Felügyelő Bizottságának tagja, majd elnöke

1998−2000

A Pénzintézeti Központ Bank Rt. Felügyelő Bizottságának elnöke

2000−2002

A Postabank és Takarékpénztár Rt. Igazgatóságának tagja

2000−2003

A révkomáromi Selye János Egyetemért Alapítvány kurátora

2001−2003

A Mathias Corvinus Collegium tevékenységét támogató Tihanyi Alapítvány kurátora

2002−2003

A Postabank és Takarékpénztár Rt. Felügyelő Bizottságának tagja

2003−2018

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

2003−2004

Az i-Vent Vagyonkezelő Rt Felügyelő Bizottságának elnöke

2004−2006

Martonvásár Önkormányzat testületének tagja (képviselő), a testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Költségvetési Bizottságának elnöke

2004−2005

A Pannonplast Rt Felügyelő Bizottságának tagja

2005-

A PEMÜ Rt Felügyelő Bizottság elnöke

2006−

Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi (majd Gazdálkodástudományi) Bizottságának tagja

2006−

A „Societatea Internaţională de Cercetare în Leadership şi Cultură Organizaţională” (COLEAD) nemzetközi tudományos kutatási egyesület elnöke

2007−2015

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagja

2008−

A Journal for Eastern-European Management Studies szerkesztő bizottságának (Editorial Board) tagja

2009−

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnökségének tagja

2010−

A MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

2012−2018

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénumának tagja, a MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának társelnöke, a Felsőfokú Szakképzési Bizottság elnöke

2012−2013

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt Igazgatóságának tagja

2013−2017

A Magyar Tudományos Akadémia nem köztestületi tagok által megválasztott közgyűlési tagja, az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya teljes szavazati jogú tagja

2014-2017

Az Országos Doktori Tanács Felügyelő Bizottságának tagja

2014-

Az ENEFI Energiahatékonysági NyRt. Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagja

2018-

A MAB Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénumábnak tagja, a Gazdaság-tudományi Bizottságának elnöke és a Minőségbizotsítási és Fejlesztési Bizottság elnöke.

2018-

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottságának elnöke

2019−

A Vezetéstudomány Tudományos Tanácsadó Testületének tagja

Kutatási területek

Kutatási területe a szervezeti magatartás, ezen belül kiemelten a szervezeti kultúra és leadership (a GLOBE nemzetközi összehasonlító kultúra kutatási program magyarországi kutatásvezetője), valamint a kooperatív stratégiák és viselkedés.

Kutatási projektek:

1984−1987

A birmingham-i Aston University által koordinált a Mikro-elektronika alkalmazásának hatása a szolgáltatási szektorban (Microelectronics in the Service Sector) című, hat országra kiterjedő nemzetközi kutatási program magyar kutatócsoportjának tagja

 

1986−1989

Az MTA TS 1/4 OKKFT alirány-felelőse és a Vezetői magatartás kutatási témájának vezetője (több tucat magyar szervezet 2566 közép és felső szintű vezetőjére kiterjedő kérdőíves vizsgálat)

 

1989−1993

A változó magyar szervezetek vezetése (Managing the changing Hungarian Enterprises) című magyar-amerikai kutatási program résztvevője (hat magyar joint venture szervezeti tanulási folyamatának longitudinális kérdőíves vizsgálata)

 

1994−

Country Co-Investigator (CCI) a Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE) Robert J. House (Wharton School) által koordinált, 62 országra kiterjedő nemzetközi kutatási programban

 

1995−2000

"Versenyben a világgal” kutatási program Szervezeti kultúra, emberi erőforrás menedzsment, szervezeti tanulás alprojekt-vezetője

 

2000−2003

Szervezeti kultúra- szervezeti tanulás (a kultúra-váltás változás menedzsmentje az ezredforduló Magyarországán) című FKFP-0310/2000 pályázat programvezetője

 

2003−2007

Gazda(g)ság és kultúra – a jövőorientált versenyképes-ség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján) című OTKA T 046897 kutatás vezetője

 

2006

Szervezeti kultúra és leadership (menedzsment) a telekommunikációs szektorban a GLOBE kutatás alapján Magyar Telekom K+F Alap pályázat (e kutatás keretében: GLOBE‐Romania. A GLOBE kutatás kiterjesztése Romániára, 11 romániai egyetem közreműködésével)

 

2004-2006

Nemzeti-szervezeti kultúra és vezetési stílus (leadership) az erdélyi magyar kisebbségben című Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete által meghirdetett és finanszírozott kutatás vezetője

 

2008-2009

A szervezeti kultúra hatása a versenyképességre a székelyföldi vállalatok körében című Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete által meghirdetett és finanszírozott kutatás vezetője

 

2009-2010

Leadership gyakorlat összehasonlítása a profitorientált és non-profit intézményeknél című Sapientia Egyetemi Kutatási Program kutatás vezetője

 

2019−

Country Co-Investigator (CCI) a GLOBE 2020 Study Ali Dastmalchian (Simon Fraser University) és Mansour Javidan (Thunderbird School of Management, Arizona State University) által koordinált, 132 országra kiterjedő nemzetközi kutatási programban

Korábbi munkahelyek

1983-2013 a Budapesti Corvinus Egyetem (illetve jogelőd intézményeinek) oktatója

1983-1985 Tudományos munkatárs az MTA-MKKE "Szocialista vállalat" Országos Távlati Tudományos Kutatási Főirány Koordinációs titkárságán

1985-1990 Tanársegéd az MKKE Ipari Üzemszervezési tanszékén

1990-2004 Adjunktus (1990−1994), majd docens (1994−), tanszékvezető helyettes a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és szervezési tanszékén, a tanszéki "Szervezeti magatartás" project vezetője

2000-2002 a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem egyetemfejlesztési rektor helyettese.

2005-2013 A Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti magatartás tanszékének vezetője, a Vezetéstudományi Intézet igazgató helyettese

2008-2010 között a Corvinus School of Management MBA program igazgatója.

2003-2013 a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója és az Üzleti Tudományok tanszék vezetője

-        2004           A Sapientia_EMTE gazdasági rektorhelyettese,

-        2004-2008 Gazdaság- és Humántudományok Kar dékánja,

-        2008-          kinevezett professzor.

2013-2017 a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ egyetemi tanára, az MSc program vezetője.

Hírek

Hírek

Mandátuma lejártával leköszön rektori tisztségéről Sándorné dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) rektora. A posztot 2007 óta betöltő felsőoktatási szakember vezetése alatt a korábbi Budapesti Gazdasági Főiskola...

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM