Keresés:
Záróvizsgával kapcsolatos tájékoztató EE és GM szakos hallgatóknak
2020.05.25

Záróvizsgával kapcsolatos tájékoztató

EE és GM szakos hallgatók részére

2020. május 20.

 

A BGE hivatalos kommunikációjából értesülhettek róla, hogy a jelen helyzetben a záróvizsga tartalma megváltozik, igazodva a speciális körülményekhez: komplex vizsgát nem tartunk, a záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből fog állni.

A védés magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. A vizsgabizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához, de kapcsolódnak a témájához és a tanult szakmai anyaghoz.

A felkészüléshez a jelölt előre megkap egy szakmai kérdést a szakdolgozatbírálattal együtt (Neptunban lesz elérhető), amely a szakmai vita kiindulópontjául szolgál.  Kérjük, hogy a kérdésre a legjobb tudása szerint készüljön fel!

A vizsga során először a szakdolgozatot prezentálja, ezt követi a szakmai vita. Javasoljuk, hogy a szakmai kérdésre adott válaszait a szakdolgozati prezentáció utolsó oldalán jelenítse meg. A technikai megvalósítás során a Power Point-ot illetve Keynote-ot használja.

Az általános szakmai felkészültségét a szakmai vita alapján fogjuk megítélni, ezért a korábban alkalmazott komplex tételek ismeretére alaptudásként tekintünk, így a záróvizsga sikeres teljesítése érdekében a komplex tételekből történő felkészülés elengedhetetlen.

A záróvizsga időtartama kb. 30 perc, ebből a prezentáció 10 perc, a szakmai vita 20 perc.

A tételek és a korábbi felkészítő tájékoztatók anyaga a Menedzsment Tanszék honlapján a Dokumentumok között megtalálható, amelyet belépést követően ér el.

A záróvizsgával kapcsolatos szakmai kérdéseik megválaszolására tájékoztatót hirdetünk a Teamsben:

EE szak: május 28-án csütörtök 17.00

A következő linken tud csatlakozni:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzgwZGMwMjQtOTQ2Yi00NjUwLTk5MDItYWYwYzVjYjRkODcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200e57c4a-27e7-4b4c-af92-e07e32fd9612%22%2c%22Oid%22%3a%227919dcb7-35bb-48d1-98c5-0f213dd0bc1f%22%7d

 

 

 

GM szak: május 28-án csütörtök 18.00

A következő linken tud csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=7919dcb7-35bb-48d1-98c5-0f213dd0bc1f&tenantId=00e57c4a-27e7-4b4c-af92-e07e32fd9612&threadId=19_meeting_ODQ4YTg2YzQtOGEwNy00NWVkLTgyNjUtNTIwMTA0NjMwYmJk@thread.v2&messageId=0&language=hu-HU

 

A technikai kérdésekről a HSZO tájékoztatja Önöket.

 

Üdvözlettel,

Dr. Szászvári Karina Ágnes

tanszékvezető

 


Hírek

Hírek

Mandátuma lejártával leköszön rektori tisztségéről Sándorné dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) rektora. A posztot 2007 óta betöltő felsőoktatási szakember vezetése alatt a korábbi Budapesti Gazdasági Főiskola...

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM