Keresés:
Oktatási célok

Oktatási célok

Az oktatási célok a képzési programok általános eredményeire összpontosítanak, megnevezve azokat a fő területeket, amelyeken a hallgatónak fejlődnie kell.

A BGE átfogó oktatási céljainak rendszerét az alábbi táblázat mutatja be. A célok – azaz a fejlődési területek – rövid megnevezését világoskék, leírásukat fehér háttér jelöli.

FOSZK Alapképzések Mesterképzések
Megalapozott, specializált szaktudás Általános üzleti és társadalomtudományi szakmai tudás Magas szintű, integrált szakmai tudás
Az adott szakterület átfogó ismerete, egyes specifikus szakmai ismeretkörök gyakorlatias elsajátítása és hasznosítása. Az adott szakterület magabiztos ismerete, a tudásanyag önálló, kreatív gyakorlati alkalmazása, a további szakmai fejlődés megalapozása. Az adott szakterületre vonatkozó elméleti és gyakorlati tudásanyag mélyreható ismerete, integrálása és kreatív alkalmazása (fejlett kutatási és elemzési módszerekre építve).
Kritikai gondolkodás és praktikus probléma-megközelítés Kritikai gondolkodás és komplex problémamegoldás Stratégiai gondolkodás
Kritikai gondolkodás alkalmazása, javaslattétel operatív szintű problémák kezelésére. Komplex problémák analitikus megközelítése, kritikai értékelése és innovatív megoldási lehetőségeinek kialakítása. Stratégiai és innovatív gondolkodás a sikeres döntéshozatal és probléma-megoldás szolgálatában.
Megbízható kommunikációs és informatikai jártasság Fejlett kommunikációs és információkezelési képességek Professzionális üzleti kommunikáció
A szakterület elvárásainak megfelelő anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességek, informatikai jártasság. Magas szintű anyanyelvi és szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességek. A gépi kommunikáció tudásanyagának és eszközeinek színvonalas használata. Kiemelkedő színvonalú, meggyőző erejű anyanyelvi és szakmai idegen nyelvi, szóbeli és írásbeli kommunikáció, az információs technológiák magabiztos használatára alapozva.
Együttműködési készség Együttműködési készség, csapatmunka Együttműködés és vezetés
Eredményes együttműködés a munkafeladatok megoldása során a munkatársakkal és a vezetőkkel. Csapatmunkában való részvétel, illetve kisebb projektek szervezésének képessége, együttműködés más szakterületek képviselőivel. Hatékony együttműködés és vezetés szervezeti keretekben, a munkaerő teljesítménynövelő motiválása.
Etikus viselkedés Etikus viselkedés és társadalmi felelősségvállalás Etikus vezetői döntések
A gazdasági tevékenység hatásainak értékelése, az etikai szempontok azonosítása és alkalmazása. A gazdasági tevékenység hatásainak sokrétű értékelése, az etikai szempontok tudatos érvényesítése. A gazdasági problémák környezeti és társadalmi felelősségtudatra épülő, etikus megközelítése és kezelése a döntéshozatal során, kritikai értelmiségi attitűd kialakítása.
Érzelmi intelligencia és tolerancia Nemzetközi és interkulturális vonatkozások Globális és multikulturális kontextus
Az eltérő kulturális és a személyes sajátosságokkal rendelkezőkkel szembeni tolerancia a munkavégzés során. Nyitottság a szakmai tevékenység nemzetközi és interkulturális közegben történő folytatására. A szakmai ismeretanyag multikulturális és globális kontextusban történő értelmezése és hasznosítása.
Tanulási képességek, önfejlesztés Tanulási képességek, önfejlesztés, autonómia Szakmai fejlődés, tudásmegosztás
Az életen át tartó tanulás révén szakmai továbbfejlődési lehetőségek kihasználása. Az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre vonatkozóan önálló terv kidolgozása, ennek folyamatos fejlesztése és megvalósítása. Az önfejlesztésre, életpálya-építésre vonatkozó egyéni stratégia kialakítása, a szakmai és társadalmi tudás, illetve a társadalmi hasznosság gyarapításának igénye.

Stratégiai célok

Operatív célok

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM