Keresés:
Operatív célok

Operatív célok

Az operatív célok a gördülékenyebb, hatékonyabb működést, illetve az Egyetem nyújtotta lehetőségek jobb kihasználását szolgálják.

  • A tantervek átláthatóságának és kezelhetőségének javítása. A BGE tantervi struktúrája az elmúlt évtizedben meglehetősen bonyolulttá vált, több idejétmúlt vagy nehezen kezelhető sajátosság terhelte az oktatómunkát és követelmények teljesítését. Szerkezeti adottságok, szabályozási megoldások és kezelési módszerek terén egyaránt felmerült a változtatások szükségessége.
  • A tantervek teljesíthetőségének javítása. A hallgatói lemorzsolódás okai között szerepelhet, ha a mintatantervtől való kisebb eltérés is a tanulmányok elhúzódását vonja maga után. A túlságosan sok előfeltétel vagy a hallgatói terhelések kiegyensúlyozatlansága csakúgy hozzájárulhat a tanulmányok idő előtti befejezéséhez, mint a hallgatók által hátrányosnak, esetleg igazságtalannak érzett szervezési és pénzügyi körülmények.
  • A tantervek rugalmasságának növelése. A mai világban egyre kevésbé reális elvárni, hogy a hallgatók egy bizonyos tantervi modellt követve, idejüket stabilan egy adott intézményben végzett tanulmányokkal töltve jutnak el a diplomáig. A hallgatók nagy része dolgozik (az Egyetem által kínált lehetőségeket is kihasználva), mások többlet-tanulmányokat vállalnak vagy nemzetközi mobilitásban szeretnének részt venni. Egyik esetben sem szabad „büntetni” a hallgatót a merev szabályozással.
  • A nemzetközi kompatibilitás javítása. A nemzetközi elismertség egyik fokmérője az intézményben oktató és tanuló külföldiek száma. Jelenleg a tantervi kötöttségek és a nemzetközi normáktól való egyre nagyobb eltérés miatt nehéz a külföldiek fogadása és zökkenőmentes integrálása. Fel kell készülni az „atipikus” bekapcsolódási modellekre is, vagyis a nem teljes félévekre érkező oktatók (és esetleg hallgatók) fogadására.
  • A folyamatos fejlesztések támogatása. A tananyagok által tükrözni kívánt valóság folyamatosan változik, a korábbi tantervi rendszer viszont meglehetősen ellenálló volt a változásokkal szemben. A folyamatos fejlődés olyan menedzsment-módszereket igényel, amik lehetővé teszik a gyors és rugalmas alkalmazkodást, ugyanakkor megfelelő minőséget garantálnak.

Stratégiai célok

Oktatási célok

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM