Keresés:
Előnyök

Előnyök

Gyakorlatiasabb képzés

A gyakorlatorientáció eddig is a BGE képzéseinek meghatározó jellemzője volt. A gyakorlati óraszám arányának és a szakmai tárgyak körének növelése ezt a jellemzőt segít tovább erősíteni.

Hatékonyabb készségfejlesztés

A munka világában nemcsak megalapozott szakmai tudásra van szükség, hanem olyan készségekre is, amelyek lehetővé teszik e tudás sikeres alkalmazását. A csapatmunkában való részvétel, a hatékony kommunikáció, a kritikai elemzőkészség a gyakran emlegetett példák között szerepel. A képzések még gyakorlatiasabbá válása egyúttal a készségfejlesztés számára is tágabb teret kínál.

Bővülő nyelvtanulási és nyelvgyakorlási lehetőségek

A BGE nyelvi képzésének színvonalát és mennyiségét fenntartva további lehetőségeket nyitottunk: könnyebbé vált az idegen nyelvű szakmai tárgyak felvétele, illetve jobbak a lehetőségek a külföldön végzett tanulmányok kreditjeinek beszámítására.

Szélesebb képzési kínálat

Több változás is hozzájárul a választék bővüléséhez. Egyrészt, sok szakunkon új specializációk jelentek meg, igazodva a változó munkaerő-piaci igényekhez. Másrészt, nő a választható tárgyak és speciális modulok kínálata. harmadrészt, könnyebbé vált a máshol szerzett kreditek beszámítása, így végső soron partnerintézményeink kínálata is jobban megjelenik a sajátunkban.

Rugalmasabb tanulmányi időbeosztás

A kredit / tanóra arány általános növelése miatt a szakok elvégzéséhez a korábbinál valamivel kevesebb tantermi óra szükséges. Ezzel hallgatóinknak nagyobb mozgástere nyílik tanulmányi tevékenységük megszervezésében. Ugyanakkor ez nem jelenti az összes tanulási idő csökkenését: a kevesebb tanórát ellensúlyozza az önálló tanulásra fordítandó idő növekedése.

Kevésbé zsúfolt vizsgaidőszakok

Korábban előfordult, hogy akár 8-10 vizsgát is teljesítenie kellett a hallgatónak egy adott vizsgaidőszakban. Az új tantervekben ez a szám körülbelül a felére csökkent, részben a tárgyak számának csökkenése (illetve a tárgyak összevonása) miatt, részben a számonkérési formák változása miatt (több gyakorlati jegyes tárgy van a korábbnál).

Kiszámíthatóbb képzési idő

A tantárgyi előfeltételek számának jelentős csökkentése azt eredményezi, hogy kevéssé áll fenn a tanulmányi idő nem tervezett meghosszabbodásának veszélye. Tekintettel arra, hogy a plusz tanulmányi félévek anyagi vonzatai jelentősek, a kiszámíthatóbb képzési idő egyúttal kedvezőbb tanulmányi összköltséget is jelent.

Bővülő tanterven kívüli tapasztalatszerzési lehetőségek

A nagyobb tantervi rugalmasság, a tanórák és a vizsgák számának bizonyos mértékű csökkenése és a szélesebb képzési kínálat egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók az elvárásokon túlmenően, saját fejlődési igényeiknek megfelelően aknázzák ki az egyetemi években rejlő lehetőségeket. Más szóval, a hallgatóknak több idejük lesz egyéni kutatómunkában részt venni, szakmai tapasztalatokat szerezni (akár a tanulás melletti munkavállalással is), önkéntes tevékenységet folytatni vagy humán képességeiket fejleszteni.

Kedvezőbb nemzetközi perspektívák

Az egyik különösen hasznos és érdekes többlettevékenység a nemzetközi mobilitási programokban való részvétel. Amellett, hogy a munkaadók általában nagyra értékelik a tanulmányok alatt szerzett nemzetközi tapasztalatot, a külföldi tanulmányi idő életre szóló élményekkel is gazdagítja a résztvevőket. Tantervi reformunk nyomán e lehetőségeket a korábbiaknál lényegesen könnyebben ki lehet aknázni. 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM