Keresés:
Megfelelés a KKK-nak

Megfelelés a képzési és kimeneti követelményeknek

A képzési és kimeneti követelmények (KKK) viszonylag rugalmasan definiálják a képzések tartalmát, amennyiben meghatározzák a különféle ismeretkörök (fő modulok) kredittartományát, azonban az egyes ismeretekhez nem rendelnek krediteket. A tantervek kialakításánál az alábbiak tekintetében hoztunk döntéseket:

  • Az adott tartományon belül konkrétan mekkora kreditmennyiséget állítunk be – mind az elméleti alapozó tárgyak, mind a szakmai ismeretek körében meglehetősen rugalmas kredittartomány van meghatározva a képzések többségénél.
  • Az ismeretkörök teljes kreditértékét hogyan osztjuk fel az egyes tárgyak között – mozgásterünk itt igen nagy, hiszen egy-egy tárgy akár több ismerettípust is tartalmazhat.
  • Milyen arányban rögzítünk kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakat – a KKK többnyire csak az utóbbiak minimumértékét definiálja.
  • Hogyan helyezzük el a tanterven belül az egyes tárgyakat – ebben csak logikai és szokásjogi megfontolásokat kellett figyelembe venni.
  • Hogyan definiáljuk az egyes szakok közötti átfedések mértékét – a közös ismeretköröknek nem feltétlenül kellett azonos tárgystruktúrát eredményeznie.

Az üzleti alapszakok kiinduló kredittartományait például az alábbi táblázatnak megfelelően állítottuk be (a „Min” és „Max” értékek a KKK előírásait tükrözik, a „Terv” érték a BGE-n történő adaptációt).

KKK szerinti ismeretkörök Rövidítés Min Max Terv
Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek KMÜ 62 72 60
Szaknyelv (1) SZNY 18 18 18
Társadalomtudományi alapismeretek TTA 10 20 12
Szakmai általános ismeretek SZA 40 60 48
Specializáció SPEC 30 30 30
Szabadon választható SZV 10 12 12
Szakmai gyakorlat SZGY 20 20 20
Szakdolgozat SZD 10 10 10

(1) A KKK-ban a közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek része a szaknyelv, együttes értékük 80-90 kredit.

A fentiekre építve az alábbi két táblázatban bemutatott tantervi szerkezeteket határoztuk meg elvi modellekként az üzleti alapszakokon. A színes cellák egy-egy tárgyat jelölnek, színnel és rövidítéssel is utalva az ismeretköri besorolásra.

„Két nyelvvizsgás” üzleti alapszak elvi szerkezete

Félév 1   Félév 2   Félév 3   Félév 4   Félév 5   Félév 6   Félév 7  
Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K
KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 SZA 4 6 SZA 4 6 SZGY 0 20
KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 SZA 4 6 SPEC 4 6 SPEC 4 6 SZD 0 10
KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 SZA 4 6 SZA 4 6 SPEC 4 6 SPEC 4 6      
KMÜ 4 6 TTA 4 6 SZA 4 6 SZA 4 6 SPEC 2 3 SPEC 2 3      
TTA 2 3 TTA 2 3 SZA 2 3 SZA 2 3 SZV 4 6 SZV 4 6      
SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZNY 4 3      
  22 30   22 30   22 30   22 30   22 30   22 30     30

„Egy nyelvvizsgás” üzleti alapszak elvi szerkezete

Félév 1   Félév 2   Félév 3   Félév 4   Félév 5   Félév 6   Félév 7  
Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K Tárgy Ó K
KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 SZA 4 6 SZA 4 6 SZGY 0 20
KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 SZA 4 6 SPEC 4 6 SZD 0 10
KMÜ 4 6 KMÜ 4 6 KMÜ 2 3 SZA 4 6 SPEC 4 6 SPEC 4 6      
KMÜ 4 6 TTA 4 6 SZA 4 6 SZA 4 6 SPEC 4 6 SPEC 4 6      
TTA 2 3 TTA 2 3 SZA 4 6 SZA 2 3 SZV 2 3 SZV 2 3      
SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZNY 4 3 SZA 2 3 SZV 2 3 SZV 2 3      
  22 30   22 30   22 30   20 30   20 30   20 30     30

Hasonló szerkezeti modellek készültek minden más típusú képzésünkre is.

A megvalósult tantervek a tervezett kreditarányokat betartották, a tárgyak félévenkénti megoszlása azonban némiképp eltér a fentiektől, a szakok sajátosságainak megfelelően.

 

Mennyiségi jellemzők

Nyelvi készségfejlesztés

Tárgyak típusai

Rugalmassági megoldások

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM