Keresés:
Nyelvi készségfejlesztés

Nyelvi készségfejlesztés

A nyelvi készségfejlesztés a korszerű egyetemi képzésekben két fő elemből áll:

  • nyelvoktatás („idegen nyelvi képzés”)
  • szaktárgyak oktatása idegen nyelven („idegen nyelvű képzés”)

A BGE egyik erősségének számító idegen nyelvi képzést továbbra is minden szakon biztosítjuk. A hazai átlaghoz képest kimagasló óraszámban oktatunk nyelvet hallgatóinknak, megőrizve, esetenként növelve a nyelvórák kreditértékét is. Nyelvi képzésünk – a bevált módszer folytatásaként – az egyes szakoknak megfelelő szaknyelvekre összpontosít, magában foglalva ugyanakkor az általános nyelvi készségek fejlesztését is. A nyelvvizsgára való intenzívebb felkészítés és motiválás jegyében bevezetjük a nyelvi kollokviumot a szaknyelvi képzés lezárásaként.

Újdonságként formálisan is bevezettük a nyelvi kreditek alternatív felhasználásának lehetőségét: vagyis azok a hallgatók, akik már rendelkeznek a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsgával, idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a nyelvi kreditkeret terhére.

Az idegen nyelvű képzés tekintetében a BGE a hazai felsőoktatás egyik meghatározó súlyú szereplője az angol, német és francia nyelven oktatott szakok révén. A hatályos jogszabályok alapján a magyar nyelvű szakokon is biztosítani kell, hogy a hallgatók az összes kredit legalább 10%-ának mértékében idegen nyelvű tárgyakat vehessenek fel. Egyetemünkön ez a lehetőség garantált, ezt azonban hallgatóink mindeddig nem aknázták ki kellő mértékben.

Az idegen nyelvű képzésben való fokozottabb részvételt a tantervi reform alábbi változtatásai ösztönzik:

  • Ahogy már utaltunk rá, a diplomakiadáshoz előírt nyelvvizsgával rendelkező hallgatók a szaknyelvi krediteket felhasználhatják idegen nyelvű választható tárgyak felvételére.
  • A tantervek nemzetközi kompatibilitásának javításával, rugalmasságának növelésével elősegítjük a nagyobb mértékű nemzetközi mobilitást, vagyis segítjük hallgatóink külföldi részképzésbe való bekapcsolódását.
  • A tantervek nagyobb szerkezeti rugalmassága megkönnyíti a külföldi vendégoktatók részvételét az oktatásban.


Mennyiségi jellemzők

Megfelelés a képzési és kimeneti követelményeknek

Tárgyak típusai

Rugalmassági megoldások

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM