Keresés:
Rugalmasság

Rugalmassági megoldások

A kreditrendszerű képzés elvben nagy mozgásteret nyújt a hallgatók részére a képzés egyéni igények és lehetőségek szerinti elvégzésére. A túl szűkre szabott választási lehetőségek vagy a szövevényes adminisztráció azonban megnehezítik a képzések elvégzését és csökkentik a hallgatók sikerélményét. Az új tantervekben több változás is a nagyobb mértékű rugalmasságot szolgálja.

Időzítés

A tanterv teljesíthetősége főképp azon múlik – az egyes tárgyak követelményrendszerén túl –, hogy a mintatantervtől való eltérés milyen időzítési problémákat vet fel (pl. tanulmányok meghosszabbodása). Ez leginkább az előfeltételi rendszer függvénye. Ennek meghatározásához a következő elvet javasoltuk szem előtt tartani: előfeltétel csak akkor köthető ki, ha a ráépülő tárgy oktatását tartalmi okoknál fogva nem lehet megkezdeni azelőtt, hogy a hallgató az előfeltételi tárgyat sikeresen teljesítette volna.

Az új tantervekben sikerült jelentősen csökkenteni az előfeltételek számát. Ott, ahol nagyobb számú előfeltétel maradt, ügyeltünk arra, hogy ne jöjjenek létre hosszabb „tantárgy-láncolatok”, amelyek esetében egyetlen elem nem mintatanterv szerinti időzítésben való teljesítése elkerülhetetlenül a tanulmányok meghosszabbodásához vezet.

Tartalom

A tartalmi rugalmasságot a tanterven belüli választási lehetőségek biztosítják. Ezek alapvetően az alábbiak:

 • tantárgyon vagy más követelményen belüli választás (pl. a tárgy részét képező projektmunka témája, szakmai gyakorlat vagy szakdolgozat tartalma);
 • tantárgyak közötti választás (kötelezően választandó és szabadon választható kategóriák);
 • speciális modulok (egy teljes specializációnál kisebb tantárgycsoportok);
 • specializációk/szakirányok.

A korábbinál magasabb fokú rugalmasságot az alábbi változtatások szolgálják:

 • nagyobb mennyiségben vannak jelen a tantervekben a projektmunkára épülő tárgyak;
 • tágítottuk a szabadon választhatóság értelmezését (lásd fent);
 • megjelentek (egyelőre egy szakon) a speciális modulok;
 • bővült, illetve átalakult a specializációk kínálata.

Kompatibilitás

Sok hallgató dönt úgy – vagy kényszerül arra –, hogy nem (csak) a megkezdett mintatanterv szerint végzi tanulmányait. Ez gyakran valamilyen többletvállalásból fakad (nemzetközi vagy hazai mobilitás, további tárgyak, specializációk, szakok felvétele). Kulcskérdés ebben a tekintetben, hogy a hallgató miként tudja beszámíttatni korábban szerzett kreditjeit.

A kreditelismerés rendszerének továbbfejlesztéséhez új szabályozás kialakítására és technikai fejlesztésekre is van szükség, ezek megvalósításához a reform során hozzáláttunk.

Az új tantervek az alábbiakban segítik a hatékonyabb kreditbeszámítást:

 • az azonos tartalmakat egyazon tárgyakban jelenítjük meg a különböző szakokon;
 • az eddigieknél stabilabb és átláthatóbb tárgykód-rendszert alkalmazunk;
 • a nemzetközi normáknak jobban megfelelő tantervi szerkezet miatt egyszerűbb hazaihoz hasonló tárgyakat azonosítani a külföldi intézmények tanterveiben;
 • a szabadon választható tárgyak korábbinál tágabb értelmezése megkönnyíti a külföldön szerzett kreditek beszámítását;
 • a tantervek maximalizálják a felsőoktatási szakképzések és a megfelelő alapszakok közötti átfedéseket.

Ez utóbbi megoldás révén nem csak a zökkenőmentes továbbtanulást biztosítjuk, de a korábbinál egyszerűbb lehetőséget nyújtunk arra, hogy az alapképzési szakot elvégezni nem tudó vagy nem kívánó hallgató szakképzettséget igazoló bizonyítványt szerezzen egyetemünkön.

 

Mennyiségi jellemzők

Nyelvi készségfejlesztés

Megfelelés a képzési és kimeneti követelményeknek

Tárgyak típusai

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM