Keresés:
Tárgyak típusai

Tárgyak, tárgycsoportok típusai

A felsőoktatási jogszabályok által meghatározott tárgytípusok értelmezése lehetőséget ad némi rugalmasságra. A reform során pontosítottuk, illetve bizonyos esetekben kibővítettük ezeket az értelmezéseket.

Tanterveinkben az alábbi típusok fordulnak elő:

  • Kötelező tárgyak: a tárgy teljesítése a záróvizsgára bocsátáshoz nélkülözhetetlen.
  • Specializáció/szakirány: meghatározott tantárgyakból álló blokk, a specializáció/szakirány kiválasztása után kötelezővé válnak.
  • Speciális modulok: a modulok két-három tárgyból vagy ismeretkörből álló, kisebb szakterületeket képviselő egységek, közülük egynél többet kell felvennie a hallgatónak, hogy kialakítsa specializációját (pl. háromból kettőt, vagy ötből hármat stb.).
  • Kötelezően választandó tárgyak: rövid listákból választható tárgy, pl. háromból egy kötelezően teljesítendő.
  • Szabadon válaszható tárgyak: a teljes intézményi kínálatból mindenfajta megkötés nélkül választható tárgyak. Korábbi tanterveink még tartalmaztak bizonyos megkötéseket, ezeket most megszüntettük. Továbbá, a felsőoktatási törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a hallgató a szabadon választható tárgyak helyett önkéntes tevékenységben vegyen részt. Ezt a megoldást támogatjuk, hamarosan beépítjük tanulmányi és vizsgaszabályzatunkba is.


Mennyiségi jellemzők

Nyelvi készségfejlesztés

Megfelelés a képzési és kimeneti követelményeknek

Rugalmassági megoldások

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM