Keresés:
Események
«2020. augusztus»
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Kereskedelem és marketing alapképzési szak
Képzésvezető
Dr. Máté Zoltán
Szükséges végzettség
Érettségi
Képzési szint
Alapképzés
Képzési hely(ek)
KKK, KVIK
Nyelv
Magyar
Munkarend (tagozat)
Nappali, Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

A képzés célja korszerű üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek, szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, KKV-k kereskedelmi, logisztikai, marketing tevékenységének irányítására, ismerik a vállalati minőségmenedzsment szervezésének, felügyeletének menetét és gyakorlatát, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés folytatásához mester ciklusban.

Képzés fő jellemzői

BGE KKK és KVIK képzési helyen

Nappali és levelező munkarendű közgazdász alapképzés

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában(nappali és levelező munkarendben) 

Nappali munkarendben a képzés a KKK és KVIK képzési helyen duális képzés formájában is indul!

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BSc)
  • szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

Képzési idő: 7 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti.

A 7 féléves képzés során a hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A képzés alapvetően gyakorlatorientált, amelyhez alapos és korszerű közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek kapcsolódnak. Ennek megfelelően a hallgatók tanulmányaik első időszakában közgazdaságtani, gazdasági matematikai, üzleti statisztikai, informatikai ismereteket, s ezekre is alapozva üzleti alapozó ismeretanyagot sajátíthatnak el, melyek felölelik a jog, marketing, szervezeti és humán menedzsment, számvitel, pénzügy, vállalati gazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan alapjait. A képzés második évétől a hallgatók szakmai általános ismereteket is kapnak, melyek bevezetik őket a piackutatás, marketingkommunikáció, fogyasztói magatartás, logisztika, minőségmenedzsment, kereskedelmi vállalatok gazdálkodásának a rejtelmeibe. A szakmai ismeretek elmélyítését szolgáló specializáció-választás a 4. félévet követően történik. A szakon hat specializáció közül választhatnak a hallgatók.

A Külkereskedelmi Karon választható specializációk (nappali és levelező képzés)

marketingkommunikáció specializáció célja, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek a marketingkommunikáció eszközrendszerének a vállalati, valamint ügynökségi alkalmazására, a folyamatok megtervezésére, irányítására.

marketingmenedzsment specializáció a termelő vagy szolgáltató vállalat marketing tevékenységének irányítására, a marketing eszközrendszerének és módszereinek vállalati alkalmazására, a nemzetközi marketinggyakorlat ismeretére tesz képessé.

A digitális marketing specializáció célja, hogy a hallgatók elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az átalakuló (digitális) világ kihívásairól, és képesek legyenek ezekre releváns választ adni üzleti, illetve marketing szempontból mind vállalati, mind ügynökségi környezetben.

A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon választható specializációk (nappali és levelező képzés)

kereskedelem  specializáció az áruforgalommal kapcsolatos tudásanyagon túl, átfogó ismeretet ad a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdasági tevékenységéről, működéséről, a stratégiai gondolkodásról, valamint az ügyfél- és vevőkapcsolatok fenntartásához szükséges eszközök alkalmazásáról. A specializáció célja, hogy hozzájáruljon a kereskedelmi érzék és az elemző készség kialakításához, valamint ismertesse a kereskedelmi szakma összefüggésrendszerét.

A kereskedelmi logisztika specializáció képzési célja, hogy a hallgatók átfogó ismeretet kapjanak a logisztikai alrendszerekről, „átlássák” általában a vállalati – kiemelten a kereskedelmi vállalati –, azaz a kapun belüli logisztikai, valamint a kapun kívüli logisztikai, ellátási lánc folyamatok működését, képesek legyenek a vállalati logisztikai és ellátási lánc menedzsment  összefüggéseinek és korszerű gyakorlati megoldásainak ismeretében a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok rendszerszemléletű áttekintésére, szervezésére és fejlesztésére, a folyamatok irányításában való hatékony közreműködésre

kereskedelmi kommunikáció specializáció képzési célja, hogy a hallgatók a specializáció szakmai ismereteinek a birtokában képesek legyenek az elsajátított módszerek gyakorlati alkalmazására, valamint egy vállalat marketingkommunikációs tevékenységének irányítására, továbbá alkalmassá váljanak a kommunikációs ügynökségekkel és a médiatulajdonosokkal való hatékony együttműködésre.

A képzés folyamán az egyéni felkészülés súlyának növelésével, illetve a kiscsoportokban végzendő projekt jellegű feladatokkal a rendszerben való gondolkodás képességét is fejleszteni kívánjuk. A tanulmányi idő alatt széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek. A jelentkező több nyelvből választhat (angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia, a KKK-n továbbá kínai, japán koreai, arab).

Képzési idő

7 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett szakemberek a kereskedelmi vállalatoknál, marketing vagy marketingkommunikációs ügynökségeknél, logisztikai szolgáltatóknál, illetve profitorientált vállalatok kereskedelmi, logisztikai és marketing részlegeinél közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el, non-profit szervezetek marketing tevékenységét irányíthatják.

Felvételi követelmények

A magyar nyelvű nappali és levelező munkarendű kereskedelem és marketing alapképzési szak meghirdetése a BGE KKK-n történik. A képzés azonban két helyszínen folyik: a BGE KVIK-en (1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.) és a BGE KKK-n (1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.). A képzésre felvételt nyert hallgatói létszám fele a KVIK-en, a másik fele pedig a KKK-n kezdheti meg tanulmányait. A képzési hely kijelölésére vonatkozó végső döntés a felvételt követő hallgatói képzőhely választás, a felvételi pontszámok, valamint a felvett hallgató specializáció iránti érdeklődése és lakhelye alapján történik. A hallgatók a 4. félév végén választanak specializációt. (Az intézmény fenntartja a jogot a képzőhely kijelölésére, valamint a specializáció jelentkezések számának függvényében történő indítására.)

www.felvi.hu oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2020. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket.

Önköltség és egyéb díjak

Az önköltséges helyek számát a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2020. című kiadvány tartalmazza. Az önköltség összege a 2020/2021. tanévben nappali munkarendben 295.000 Ft/félév, levelező munkarendben 275.000 Ft/félév.

A képzés nappali és levelező munkarendben állami ösztöndíjas képzési formában is indul.

További információk

A levelező munkarend jellemzői

A levelező képzés órái a KVIK-en és a KKK-n is péntekenként és szombatonként kerülnek megtartásra.

 

Molnár Anna

(Marketing tanszék)

 

BGE Külkereskedelmi Kar

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Telefon:467-7886

E-mail: Molnar.Anna@uni-bge.hu

 

Lénárt Judit

(Hallgatói Szolgáltatási Osztály)

 

BGE Külkereskedelmi Kar

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Telefon: (1) 467-7800/309. mellék

E-mail: Lenart.Judit@uni-bge.hu

 

 

Lőrinczné Esztergomi Sylvia

(Hallgatói Szolgáltatási Osztály)

 

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Telefon: (1) 374-6200/297. mellék

E-mail: felveteli.kvik@uni-bge.hu

 

Lendvai Noémi

(Kereskedelem Tanszék)

 

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Telefon: (1) 374-6219

E-mail: Lendvai.Noemi@uni-bge.hu

 

Mahunka Balázs

(Kereskedelem Tanszék)

 

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Telefon: (1) 374-6284

E-mail: Mahunka.Balazs@uni-bge.hu

 

 

További felvilágosítás

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM