Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Kereskedelem és marketing angol nyelven
Képzésvezető
Dr. Papp Vanda
Szükséges végzettség
Érettségi
Képzési szint
Alapképzés
Képzési hely(ek)
KVIK
Nyelv
Angol
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

Cél, hogy az elméleti ismeretekben megalapozott, dominánsan gyakorlatorientált képzésünkön végzettek az üzleti élet, a kereskedelem és a marketing területén kiemelkedő jártassággal, gyakorlati készséggel rendelkezzenek, kreatív, idegen nyelven magas színvonalon kommunikáló szakemberekké váljanak. Cél az elméleti üzleti alapozó ismereteken túl a kereskedelmi ismeretekben a menedzsment és a marketing szemlélet kialakítása, valamint felelősségteljes döntések meghozatalára képes közgazdászok képzése.

Képzés fő jellemzői

Nappalimunkarendű közgazdász alapképzés

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában

 

A képzés duális képzés formájában is indul!

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BSc)
  • szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

Képzési idő: 7 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti.

Olyan korszerű ismeretekkel rendelkező felsőszintű kereskedelmi és marketing szakemberképzés a cél, amely az általános műveltségi, a gazdasági ismeretekre építve nyitott az európai integrációra, valamint a hazai kereskedelmi modernizációs tendenciákra is megkülönböztetett figyelmet fordít. A képzés során a gazdasági folyamatokra vonatkozóan a hallgatók piacképes ismeretek birtokába jutnak a közgazdaságtan, a marketing, a pénzügy, a gazdasági jog területén, továbbá megismerik a kereskedelem és a marketing jellegzetességeit (egységében tekintve a bel- és külpiacot, továbbá a marketing átfogó tevékenységét).

Az elméleti oktatást gyakorlati képzés egészíti ki. A 7. félévben 13 hetes szakmai gyakorlat következik, amely lehetőséget ad az egyetemen megszerzett tudás alkalmazására és a valós gazdaságban való aktív részvételre. A 3. év végére a hallgatók olyan magas szintű angoltudással rendelkeznek, mely képessé teheti őket arra, hogy az egybefüggő szakmai gyakorlatot valamelyik nemzetközi diákcsere program keretében külföldön teljesítsék.

A képzés során széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek, a jelentkező több nyelvből választhat (német, orosz, spanyol, francia, olasz).

A szakmai ismeretek elmélyítését szolgáló specializáció-választás a hallgatók számára a 4. félévet követően történik. A szakon választható specializációk:

·         kereskedelem

·         kereskedelmi kommunikáció

kereskedelem  specializáció az áruforgalommal kapcsolatos tudásanyagon túl, átfogó ismeretet ad a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdasági tevékenységéről, működéséről, a stratégiai gondolkodásról, valamint az ügyfél- és vevőkapcsolatok fenntartásához szükséges eszközök alkalmazásáról. A specializáció célja, hogy hozzájáruljon a kereskedelmi érzék és az elemző készség kialakításához, valamint ismertesse a kereskedelmi szakma összefüggésrendszerét.

kereskedelmi kommunikáció specializáció képzési célja, hogy a hallgatók a specializáció szakmai ismereteinek a birtokában képesek legyenek az elsajátított módszerek gyakorlati alkalmazására, valamint egy vállalat marketingkommunikációs tevékenységének irányítására, továbbá alkalmassá váljanak a kommunikációs ügynökségekkel és a médiatulajdonosokkal való hatékony együttműködésre.

Képzési idő

7 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Elhelyezkedési lehetőségek

A fenti tartalmú képzéssel a kereskedelem mellett a termelő és szolgáltató gazdasági ágazatok részére is kívánunk marketing és áruforgalmi diplomás szakembereket képezni. Célnak tekintjük, hogy a végzett hallgatók egyaránt alkalmasak legyenek a multinacionális szervezetek kereskedelmi szakterületeinek menedzselésére, továbbá kis- és középvállalkozások kereskedelmi és marketing tevékenységet folytató szervezetek komplex vezetésére és irányítására, sikeres egyéni és társas vállalkozások működtetésére. Mivel a képzés nyelve a tanulmányok teljes időtartama alatt az angol nyelv, ezért az angol nyelvű képzésben tanuló hallgatók olyan magas szintű angol nyelvtudásra és problémamegoldó készségre tesznek szert tanulmányaik végeztével, mely képessé teszi őket arra, hogy nagy eséllyel helyezkedjenek el vezető nagyvállalatoknál akár külföldön is.  A magyar, de a külföldi munkaerőpiac is értékeli és elismeri a kiváló nyelvtudásból a vállalatok számára szerezhető előnyöket, ezért az ezen képzésen végzett hallgatók nyilvánvalóan jó eséllyel pályázhatnak, mivel a képzés nyelvén kívül más idegen nyelven is magas szintű kommunikációra is felkészítettek.

Felvételi követelmények

www.felvi.hu oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2020. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket.

Önköltség és egyéb díjak

Az önköltséges helyek számát a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2020. című kiadvány tartalmazza. Az önköltséges képzésben tanuló hallgatók önköltséget és egyéb díjat fizetnek. Az önköltség összege a 2020/2021. tanévben 295.000 Ft/félév, továbbá 160.000 Ft/félév idegen nyelvi képzési hozzájárulást kell fizetni az angol nyelvű képzésben részt vevő állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatóknak egyaránt.

A képzés állami ösztöndíjas képzési formában is indul.

További információk

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar,

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

 

Lőrinczné Esztergomi Sylvia

Hallgatói Szolgáltatási Osztály

Telefon: +36-1-374-6200/297. mellék

E-mail: felveteli.kvik@uni-bge.hu

 

Tanszéki ügyintézők

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1055 Budapest Markó utca 29-31

Bartháné Koren Ildikó

Telefon: +36-1-374-6200/373. mellék

E-mail: BarthaneKoren.Ildiko@uni-bge.hu

További felvilágosítás

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM