Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak
Szükséges végzettség
Érettségi
Képzési szint
Alapképzés
Képzési hely(ek)
KKK
Nyelv
Magyar
Munkarend (tagozat)
Nappali, Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

A képzés célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a társadalom, a gazdaság és a média működését, intézményrendszereit, és a nyilvános szereplés valamint a kapcsolatmenedzsment korszerű elméleti és gyakorlati ismeretei birtokában képesek lesznek hazai és multinacionális vállalatok üzleti kommunikációjának, sajtókapcsolatainak szervezésére, közigazgatási és kulturális intézmények tájékoztatási tevékenységének koordinálására, civil szervezetek érdekképviseletére a hazai és a nemzetközi térben. Hatékonyan tudnak közreműködni a szervezeti konfliktusok és válsághelyzetek kezelésében, felkészültek lesznek szóvivői és sajtóreferensi feladatok ellátására. Elsajátítják az infotechnológiák kezelését, produkciós és médiaszereplési gyakorlatot szereznek.

Képzés fő jellemzői

Nappali és levelező munkarendű kommunikátor alapképzés

Állami ösztöndíjas (nappali munkarendben) és önköltséges képzési formában

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BA)
  • szakképzettség: kommunikátor
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Communication

Képzési terület: társadalomtudomány

Képzési ág: társadalomismeret

Választható specializációk: 

  • PR és szóvivői,
  • regionális kapcsolatok és pályázati kommunikátor,
  • multikulturális kommunikáció (angol nyelven)

A képzés 6 féléves, elméletigényes, egyben gyakorlatorientált. A társadalomtudományi alapozó ismeretek (jogi alapismeretek, a közgazdaságtan alapjai, kulturális antropológia, EU történelem és kultúra, a szociológia alapjai, a pszichológia alapjai, politológia, statisztika, alkalmazott számítástechnika, bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba) elsajátítását követően a kommunikáció és média szakmaelméleti alapokat szerzik meg a hallgatók (kommunikáció és médiatörténet, a társadalmi kommunikáció színterei, kommunikáció elmélet, szemiotika, vizuális és multimédiás kommunikáció, kultúraközi kommunikáció, szociolingvisztika). A szak humánorientációs jellegű, ezért a speciális szakmai tantárgyak (kommunikáció és médiakutatás módszertana, kommunikációs és médiajog, esélyegyenlőség- egyenlő bánásmód, retorika, stilisztika és kreatív írás, médiaismeret, médiagazdaságtan, hálózati kommunikáció) a PR és szóvivői, a regionális kapcsolatok és pályázati kommunikáció, valamint a multikulturális kommunikáció specializációkra készítenek fel. Ez utóbbi angol nyelvű. A specializáció-választás a 3. félévet követően történik, elvégzése 40 kredit értéket jelent.

A hallgatók felkészítést kapnak a mester szakokra való továbblépésre, ehhez orientációs segítséget adnak a kötelezően választható tantárgyak (Bevezetés a filozófiatudományokba, Szociálpszichológia, Média és politika, Etika, Esztétika, Európai Uniós ismeretek, a Marketing alapjai, Közigazgatási ismeretek, Marketingkommunikáció, Pénzügyi ismeretek, Gazdaságpolitika).

Az alternatív tantárgyak választásával a hallgatók egy-egy témakörben jobban elmélyülhetnek, illetve fejleszthetik kreativitásukat, adottságaik készséggé formálhatók (kommunikációs dramaturgia, kommunikációs kampányelemzés, sajtóinformatika-online újságírás).

A képzés magyar nyelvű, de a szaktárgyak harmada idegen nyelven is felvehető. A specializációknak 3 féléven keresztül van egy 4 óra/hét speciális kötelező idegen nyelvű modulja (globális vállalati és intézményi kommunikáció, projektdokumentáció, kontrasztív ország tanulmányok). A specializációk minimum 30 fő jelentkezése esetén indulnak.

A képzés szerves részét képezi a gyakorlati ismertetek elsajátítása: A szakmai gyakorlat két részből áll: 10 hetes külső szakmai gyakorlatot és belső minimum 90 órás multimédiás, rádió és tv-stúdiógyakorlatot jelent. A szakmai felkészítés a legkorszerűbb infotechnológiára épül, így az órák jelentős része számítógépes szaktantermekben és a Kar saját stúdiójában folyik. Aktív tanulási környezetet biztosítanak a terepgyakorlatok és a projektszemléletű, team-munkára épülő szemináriumok. A szakmai gyakorlat 15 kredit értékű. Levelező munkarendű képzésben a külső szakmai tapasztalatokat a munkahely igazolhatja.

Képzési idő

6 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Kommunikátor

Elhelyezkedési lehetőségek

Nemzetközi intézmények és gazdasági vállalkozások, médiavállalatok, non-profit közigazgatási és kulturális intézmények, regionális szervezetek, kommunikációs és média- ügynökségek, valamint a civil szektorban működő non profit szervezetek kommunikációs igazgatóságán, illetve részlegeinél információ-elemzési, tervezési, szervezési és szóvivői szerepkörökben.

 

Felvételi követelmények

A kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakra történő jelentkezés esetén egy érettségi vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni az alábbi tárgyak közül: angol, francia, magyar, matematika, német, olasz, orosz, spanyol, társadalomismeret, történelem.

A www.felvi.hu oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2018. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket.

Önköltség és egyéb díjak

Az önköltség összege a 2017/2018. tanévben nappali munkarendben 240 000 Ft/félév, levelező munkarendben 220.000 Ft/félév.

További információk

A levelező munkarend jellemzői:

A levelező képzés órái szombatonként kerülnek megtartásra.

 

Tanulmányi és felvételi ügyekben felvilágosítást ad:

Molnár Orsolya

BGE Külkereskedelmi Kar

(Hallgatói Szolgáltatási Osztály)

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

 

Telefon: (1) 467 7800/343

 

E-mail: Molnar.Orsolya@uni-bge.hu

 

Lénárt Attiláné

 

BGE Külkereskedelmi Kar

(Hallgatói Szolgáltatási Osztály)

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

 

Telefon: (1) 467 7800/309

 

E-mail: Lenart.Judit@uni-bge.hu

 

A képzés tartalmi vonatkozásaiban felvilágosítást ad:

Dr. Kolláth Katalin szakfelelős, tanszékvezető, főiskolai tanár

Telefon: (1) 467-7870

E-mail: Kollath.Katalin@uni-bge.hu

További felvilágosítás

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM