Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Nemzetközi gazdálkodás angol nyelven - International Business Economics
Szükséges végzettség
Érettségi
Képzési szint
Alapképzés
Képzési hely(ek)
KKK
Nyelv
Angol
Munkarend (tagozat)
Nappali, Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

International Business Economics >>>

A képzés célja olyan, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró, legalább két idegen nyelven, magas szinten tárgyalóképes szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik, továbbá szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére, akár önálló vállalkozóként, akár a nagyvállalati struktúrába beépülve. A szakirányú specializáció függvényében mélyen ismerik a nemzetközi ügyletek jellegzetes típusait, folyamatait, jogi vonatkozásait; a logisztika, ezen belül a nemzetközi szállítmányozás és beszerzés területét; a nemzetközi kapcsolattartás és kommunikáció kérdéseit; továbbá a szűken vett nemzetközi gazdasági területen túl az egyéb nemzetközi tevékenységek területét itthon és külszolgálatban, nemzetközi szervezeteknél.

Képzés fő jellemzői

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BA)
  • szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

Képzési idő: 7 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti.

A képzés 7 féléves, melyből 4 félévet a hallgatók Budapesten töltenek. A négy félév sikeres teljesítése után a hallgató eldöntheti, hol kívánja folytatni tanulmányait. Amennyiben a hallgató úgy dönt, hogy tanulmányait Budapesten folytatja, abban az esetben a Budapesti Gazdasági Egyetem által kibocsátott közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon szakképzettséget igazoló oklevelét szerzi meg. Az angol nyelvű képzés hallgatói a 4. félév elvégzése után dönthetnek úgy, hogy az 5. és 6. félév tanulmányi követelményeit a holland partnerintézményben teljesítik, valamint a 7. félév szakmai gyakorlatát is Hollandiában végzik el. Ebben az esetben a hallgató a magyar oklevél mellett a partnerintézmény diplomáját is megkapja. A képzés során a hallgatók 20 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt, amit a bredai intézmény hallgatójaként bármely országban teljesíthetnek. A külföldi tanulmányok ideje alatt hallgatóknak a holland intézmény részére tandíjat (jelenleg 1850 euró/félév) kell fizetniük.

Együttműködés a holland, német, tajvani és belga partnerintézményekkel. A németországi Frankfurt University of Applied Sciences partner intézményben a hallgatók a 3-4. félévben vesznek részt részképzésben, a 7. félévben szakmai gyakorlatot teljesítenek. A tajvani Shih Chien University, College of Management partner intézményben a hallgatók a 3-4. félévben vesznek részt részképzésben, a 7. félévben szakmai gyakorlatot teljesítenek. A belgiumi Thomas More University, Mechelen partner intézményben a hallgatók a 3-4. félévben vesznek részt részképzésben, a 7. félévben szakmai gyakorlatot teljesítenek. A holland Avans School of International Studies intézményben a képzési idő 8 féléves, ebből két félév szakmai gyakorlat teljesítése a feltétele a kettős diploma megszerzésének. Két diplomát csak azok a hallgatók kaphatnak, akik a külföldi részképzésben a követelményeket maradéktalanul teljesítik.


A képzés az alábbi modulokból áll:

Általános alapozó modul: Ezen modul keretében a hallgatók gazdasági alapozó ismeretekre tesznek szert (gazdasági matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügyek alapjai, gazdaságpszichológia).

Üzleti alapozó modul: Ebben a modulban a hallgatók megismerkednek a különböző vállalkozási formákkal és azok üzleti hátterével (marketing, számvitel és pénzügy, vállalat gazdaságtan, jog, menedzsment).

Nemzetközi gazdálkodás szak modulja: A szakmodulban a hallgatók nemzetközi összefüggésekre kapnak válaszokat (EU közösségi politikái, nemzetközi vállalkozástan, nemzetközi marketing, külgazdasági pénzügyek stb.).

Specializációs modul: A specializáció modul keretében a hallgatók az adott szakterület speciális ismereteit szerezhetik meg, mélyítik el és szereznek készségszintű tudást a képzés során.

 Az angol nyelvű képzés hallgatói részére a Nemzetköz Üzletfejlesztés specializáció kerül meghirdetésre.

A képzés előnyei:

  • Két oklevél azonos képzési idő alatt (nappali képzés)
  • Angol nyelvű szakmai képzés Magyarországon
  • Nemzetközi vállalatoknál jó elhelyezkedési lehetőség
  • Magyarországon és az Európai Unióban is kiváló munkalehetőségek


Képzési idő

7 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon (oklevelet kibocsátó intézmény: BGE) BA Business Administration (diplomát kibocsátó partnerintézmény: Avans School of International Studies) vagy BA International Business Administration (diplomát kibocsátó partnerintézmény: Frankfurt University of Applied Sciences)

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett fiatal szakemberek a hazai, illetve nemzetközi vállalatok és vállalkozások gyakorlatilag minden területén elhelyezkedhetnek, szakmai és funkcionális területeken közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el. Magas szintű nyelvtudásuk és gazdasági, gazdálkodási ismereteik a külföldi (ill. a hazánkban működő nemzetközi vállalatoknál történő) munkavállalást is könnyen lehetővé teszik.

Felvételi követelmények

A www.felvi.hu oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2019. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket.

Önköltség és egyéb díjak

Az önköltség összege a 2019/2020. tanévben

  • nappali képzés: 265.000 Ft/félév + 160.000 Ft/félév idegen nyelvi képzési hozzájárulás
  • levelező képzés: 230 000 Ft + 160 000 Ft idegennyelvi képzési hozzájárulást
kell fizetni az angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatóknak.

A külföldi partnerintézménynek fizetendő további esetleges önköltségi díjakról a Képzés fő jellemzői részben olvasható bővebb információ.

További információk

Parker David
képzésvezető

BGE Külkereskedelmi Kar

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Telefon: (1) 467 7356

E-mail: David.Parker@uni-bge.hu

 

Takácsné Vékony Enikő
oktatásszervező

 

BGE Külkereskedelmi Kar

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Telefon: (1) 467 7940

E-mail: Takacsne.Vekony@uni-bge.hu

További felvilágosítás

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM