Keresés:
Események
«2020. szeptember»
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak
Szükséges végzettség
Diploma
Képzési szint
Mesterképzés
Képzési hely(ek)
KKK
Nyelv
Magyar
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak fókuszában a business diplomacy, az üzleti diplomácia szerepel. Az üzleti diplomácia célja, hogy elősegítse a vállalkozások nemzetközi rendszerbe illesztését, biztosítsa az anyavállalatok és leányvállalatok közötti, határokon átnyúló együttműködést. Az üzleti diplomata menedzseli a céges és nem céges partnereket, tárgyal (lobbi tevékenységet folytat) a nemzetközi és helyi nem kormányzati szervezetekkel illetve a fogadó ország hatóságaival. A képzés célja olyan magasan képzett, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Magas szintű elemző készséggel, elméleti (civilizációs, világgazdasági, nemzetközi jogi, politikaelméleti), valamint gyakorlati (diplomáciai, nyelvi, tárgyalástechnikai és protokoll) ismeretekkel rendelkeznek.

Képzés fő jellemzői

A képzés fő jellemzői:

  • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
  • szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert
  • választható specializációk: a képzésen nincsenek specializációk

Képzési terület: társadalomtudomány

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, tantárgyak:

A képzést alapozó társadalomtudományi ismeretek: Kutatási módszerek, Közgazdasági és politikai eszmetörténet;
 
A nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek, a diplomadolgozat készítésével együtt az alábbiak szerint:
  • nemzetközi kapcsolatok elmélete és gyakorlata: Nemzetközi kapcsolatok elmélete, Geopolitika, geostratégia, Diplomáciai szakágak, A gazdaságdiplomácia elmélete és gyakorlata, Üzleti diplomácia, Nemzetközi kormányközi és nem kormányközi szervezetek működése, Nemzetközi biztonsági rendszerek, Érdekképviseleti szervezetek, Nemzetközi (kultúraközi) kommunikáció;
  • regionális-civilizációs tanulmányok: Civilizációk és világvallások, Ázsia-tanulmányok, USA-tanulmányok,Európa aktuális politikai kérdései és fejlődési tendenciái, Kelet- és Közép-Európa politikai története a 20. században;
  • nemzetközi jog gyakorlata: Nemzetközi és EU-jogi esettanulmányok;
  • nemzetközi gazdaságtan: Világgazdasági elméletek, nemzetközi kereskedelem és globális tényezőáramlás; Nemzetközi és európai pénzügyek, Magyarország kül- és külgazdasági kapcsolatainak fejlődése, Nemzetközi piaci stratégiák;
  • nemzetközi kapcsolatok elemzése: Külpolitikai elemzés, döntéshozatal, nemzetközi tárgyalások, Országtanulmányok – összehasonlító társadalmi, gazdasági elemzések;
  • nemzetközi gazdasági kapcsolatok és az EU szaknyelve: Választható nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, kínai. (A nyelvi csoportok megfelelő minimális létszám esetén indulnak).

Képzési idő

4 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

Elhelyezkedési lehetőségek

A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek birtokában hallgatóink alkalmassá válnak a nemzetközi tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok szakterületein önálló elemző munka elvégzésére, diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként a nemzetközi gazdasági, politikai, jogi szakterületeken döntések előkészítésére, meghozatalára, irányításra, nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél nemzetközi projektmenedzser, nemzetközi igazgató, nemzetközi üzleti partnerspecialista munkakörök betöltésére.

Felvételi követelmények

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi igazgatási alapképzési szak.

Továbbá: a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok, valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

  társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia,

  jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,

  gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,

  politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,

  történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

 A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen.

Amennyiben a hallgató beszámítható kreditpontjainak száma meghaladja a 30 kreditet, de nem éri el a 60 kreditet, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető az alábbi bontásban:

az alapképzésben szerzett oklevél átlaga vagy utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján max. 50 pont

 

motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek szóbeli felvételi vizsga alapján max. 40 pont. A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak motivációs beszélgetésén a Felvételi Bizottság értékeli a jelentkező prezentációját a szakválasztási motiváltságáról, amelyet PowerPoint-os formátumban kell elkészíteni. Továbbá a bizottság felméri a jelentkező általános társadalomismereti, közgazdasági tájékozottságát, világgazdasági és nemzetközi politikai alapismeretekben való jártasságát.

 

Többletpontok (max. 10 pont):

előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

fogyatékosság: 10 pont

gyermekgondozás: 10 pont

hátrányos helyzet: 10 pont

2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

intézményi TDK 1-3. hely: 4 pont

OTDK 1-3. hely: 6 pont

OTDK részvétel: 2 pont

sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont

szakmai oktatási tevékenység: 10 pont

szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont

 

Önköltség és egyéb díjak

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában kerül meghirdetésre. Az önköltség összege a 2019/2020. tanévben nappali munkarendben 330.000 Ft/félév, levelező munkarendben 280.000Ft/félév.

További információk

További jellemzők: gyakorlatorientált, kiscsoportos képzés, több évtizedes kutatási és diplomáciai tapasztalattal rendelkező oktatók. külföldi részképzési lehetőségek.

További felvilágosítás

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM