Keresés:
Események
«2020. szeptember»
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Számvitel
Képzésvezető
Kardos Barbara Ph.D.
Szükséges végzettség
Diploma
Képzési szint
Mesterképzés
Képzési hely(ek)
PSZK Budapest
Nyelv
Magyar
Munkarend (tagozat)
Nappali, Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

A számvitel mesterképzési szak célja olyan magasan képzett számviteli szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői képességek birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására, valamit a doktori képzésben történő részvételre.

Képzés fő jellemzői

 • Választható specializációk:
 • Vezetői számvitel
 • Ellenőrzés és könyvvizsgálat

A képzés fő jellemzői:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles közgazdász számvitel szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Accountancy
 • választható specializációk: vezetői számvitel, ellenőrzés és könyvvizsgálat (Management Accounting, Control and Audit)

Képzési terület: gazdaságtudományok

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, tantárgyak:

 • alapozó törzstárgyak: matematikai-statisztikai elemzés, kvantitatív döntési módszerek, vállalati pénzügyek, vállalkozások jogi környezete, kutatási módszerek,
 • szakmai törzstárgyak: pl. haladó vezetői számvitel, haladó vállalati pénzügyek, pénzügyi instrumentumok számvitele, nemzetközi számviteli beszámolási rendszer, konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése, vállalkozások adózása és költségvetési kapcsolataik ellenőrzése.

Specializációk:

 • Vezetői számvitel: pl. számvitel elmélet és kutatás, költség és teljesítmény értékelés, stratégiai vezetői számvitel, pénzügyi kontrolling, a számvitel számítógépes támogatása, alkalmazott vállalatértékelés, számviteli esettanulmányok
  A specializáció felelőse: dr. Sisa Krisztina
 • Ellenőrzés és könyvvizsgálat: pl. számvitel szabályozása, a könyvvizsgálat rendszere, hitelintézetek ellenőrzése, a könyvvizsgálat számítógépes támogatása, ellenőrzési esettanulmányok.
  A specializáció felelőse: Madarasiné dr. Szirmai Andrea

Képzési idő

4 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Okleveles közgazdász számvitel szakon

Elhelyezkedési lehetőségek

A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek birtokában hallgatóink alkalmassá válnak a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok, a gazdálkodó szervezetek környezetének rendszerszemléletű elemzésére, a különféle gazdasági rendszerek, intézmények, stb. számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére, a számvitellel összefüggő gazdasági problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására, a konszolidált beszámoló összeállítására és elemzésére, a gazdálkodó egységek költségvetési kapcsolatainak ellenőrzésére és elemzésére.

Felvételi követelmények

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügyi és számvitel alapképzési szak.

A bemenethez meghatározott kreditek teljesítéséhez vesszük számításba a következő alapképzési szakokat: kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az üzleti szakoktató alapképzési szakok. Ugyancsak a bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A mesterképzésbe való felvétel feltétele ezen szakok esetében, hogy az alábbiakban felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató:

 • módszertani alapismeretek: matematika, statisztika, informatika,
 • közgazdasági alapismeretek: mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek,
 • üzleti alapismeretek: emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etikea, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció,
 • társadalomtudományi alapismeretek: EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia,
 • szakmai ismeretek: vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog.

Amennyiben a hallgató beszámítható kreditpontjainak száma meghaladja a 30 kreditet, de nem éri el a 60 kreditet, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető az alábbi bontásban:

 • az alapképzésben szerzett oklevél átlaga vagy utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján max. 50 pont
 • motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek szóbeli felvételi vizsga alapján max. 40 pont. A számvitel mesterképzési szak motivációs beszélgetésén a Felvételi Bizottság értékeli a jelentkező a szakválasztási motiváltságát. Továbbá a bizottság felméri a jelentkező általános közgazdasági tájékozottságát, a számviteli és pénzügyi alapismeretekben való jártasságát.

 

 • Többletpontok (max. 10 pont):
  • előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
   • fogyatékosság: 10 pont
   • gyermekgondozás: 10 pont
   • hátrányos helyzet: 10 pont
   • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
   • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
   • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
   • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
   • intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
   • OTDK 1-3. hely: 5 pont
   • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
   • szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont
   • szakmai oktatási tevékenység: 10 pont
   • szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont

Önköltség és egyéb díjak

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában kerül meghirdetésre. Az önköltség összege a 2020/2021-es tanévben nappali munkarendben 350.000Ft/félév, levelező munkarendben 330.000Ft/félév.

További információk

Levelező munkarendben az oktatás péntek délutánonként és szombatonként történik.

További felvilágosítás:
Szijártó Boglárka mentor
Frey Anikó tanszéki adminisztrátor

PSZK:
Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek személyesen, telefonon, vagy e-mailben a Hallgatói Ügyfélszolgálaton
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
Telefon: (1) 469-6601, (1) 469-6603
felveteli.pszk@uni-bge.hu

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM