Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak
Képzésvezető
Dr. Szalók Csilla
Szükséges végzettség
Érettségi
Képzési szint
Alapképzés
Képzési hely(ek)
KVIK
Nyelv
Magyar
Munkarend (tagozat)
Nappali, Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

A képzés célja korszerű, magas színvonalú elméleti képzésre alapozva gyakorlatorientált, több idegen nyelven kommunikálni képes szakemberek kibocsátása. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hallgatóink olyan komplex látásmódot, illetve vezetői képességeket szerezzenek, amelyek döntéseikben segítik őket a folyamatosan változó piaci feltételekhez való alkalmazkodás során.

Képzés fő jellemzői

Nappali és levelező munkarendű közgazdász alapképzés

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában (nappali és levelező munkarendben) 

Nappali munkarendben a képzés duális képzés formájában is indul!

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BSc)

 • szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Catering 

 Képzési terület: gazdaságtudományok

 Képzési ág: üzleti

 Képzési idő: 7 félév, nappali munkarendben a 6. vagy a 7. szemeszterben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti. Levelező munkarendben - amennyiben a hallgató nem a választott szakterületén dolgozik - rész szakmai gyakorlatot kell teljesítenie.

A 6. vagy 7. féléves, összefüggő szakmai gyakorlattal kiegészített képzés során a hallgatók magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A jól felkészült szakemberek kibocsátása érdekében a gazdasági élet igényeit figyelembe vevő korszerű tananyagokkal és képzési rendszerrel várjuk a hozzánk jelentkezőket.

Tanulmányaik kezdetén alapozó tantárgyakat vehetnek fel a hallgatók, pl. közgazdaságtan, gazdasági matematika, informatika, pénzügy, marketing, jogi ismeretek stb. A második félévet követően történik a specializáció választása. A specializáció választása után sajátíthatják el a szakmai ismereteket, pl. a turisták utaztatásával, elszállásolásával, ellátásával, a szabadidő eltöltésével, rendezvényszervezéssel, turizmusfejlesztéssel, sportturizmussal, egészségturizmussal és a területfejlesztéssel összefüggő tevékenységek folyamatainak tervezését, szervezését, gazdálkodását, irányítását, továbbá a (kereskedelmi és intézményi) vendéglátó tevékenység ellátásához szükséges élelmianyag-, higiénés-, táplálkozási és műszaki ismereteket, az ételkészítés és értékesítés fortélyait, a szállodai és vendéglátó vállalkozások szervezésének és gazdálkodásának meghatározó elemeit, összefüggéseit. Az alternatív tantárgyak választásával a hallgatók egy-egy témakörben jobban elmélyedhetnek, és további specializálódásra is van lehetőségük.

 A képzés szerves részét képezi a gyakorlati ismeretek elsajátítása, amely

 • részint a kar oktató kabinetében (tankonyha, tanétterem), laboratóriumaiban, illetve külső gyakorlóhelyeken történik, a tantervben rögzített szemeszterekben (esetenként hétvégi napokon is),
 • részint magyarországi és/vagy külföldi gyakorlóhelyeken, a specializációért felelős tanszék vezetésének döntése alapján.

A tanulmányi idő alatt számos lehetőséget biztosítunk a nyelvtanulásra. A jelentkező több nyelvből választhat (angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia).

 Választható specializációk:

 • Kereskedelmi vendéglátás
 • Intézményi vendéglátás
 • Vendéglátó rendezvényszervezés
 • Utazás- és rendezvényszervezés
 • Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment
 • Egészség-, sport- és ökoturizmus

 A Kereskedelemi vendéglátás specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és speciális tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus, a szállodaipar és a kereskedelmi vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket, képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására;  speciális tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, valamint vendéglátó kis-, közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozíciói.

Az Intézményi vendéglátás specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és speciális tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus, a szállodaipar és az intézményi vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket, képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására; speciális tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, valamint intézményi vendéglátásra (is) specializálódott kis-, közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozíciói.

 A Vendéglátó rendezvényszervezés specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek felkészítése, akik a széleskörű elméleti közgazdaságtudományi, társadalomelméleti és alkalmazott módszertani ismereteik mellett részletes elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a vendéglátó rendezvények területén. A végzettek képesek lesznek több típusú vendéglátó rendezvény önálló előkészítésére, a munkafolyamatok megszervezésére és a szolgáltatások lebonyolítására. Ennek során alkalmazzák a szakmai protokoll, az alkalmazott számítástechnika és a nyereséges működtetés alapelveit és vezetői eszköztárát. Speciális, komplex és gyakorlatorientált tudásuk birtokában biztonsággal látják el a hazai és multinacionális környezetben működő kis-, közepes és nagyvállalatok vezetéséhez, illetve a rendezvényekhez kapcsolódó vezetői pozíciókat.

 Az Utazás- és rendezvényszervezés specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve az utazási vállalkozások és rendezvényszervezés területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére, továbbá képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére; megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, utazási, rendezvényszervező közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit, alkalmasak a területi  irányítási rendszerben levő feladatok ellátására.

A Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve a térségfejlesztés, a termékfejlesztés, a desztináció-menedzsment területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére. Képessé válnak szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére. Megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit. Alkalmasak egy idegenforgalmi desztináció fejlesztésével, menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására.

Egészség-, sport- és ökoturizmus specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve az egészségturizmus, továbbá sport és ökoturizmus területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére. Képessé válnak szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére. Megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit. Alkalmasak egészség-, öko- és sportturisztikai létesítmények, sportrendezvények menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására.

 

Képzési idő

7 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon

Elhelyezkedési lehetőségek

A fenti tartalmú képzésekkel hallgatóink

 • alkalmassá válnak a turizmus egyéni és társas vállalkozásainak működtetésére, elhelyezkedhetnek turisztikai vállalkozásoknál (szálláshely-szolgáltatók, kereskedelmi és/vagy intézményi vendéglátásra specializálódott vendéglátóegységek, utazási irodák, rendezvényszervező cégek, közlekedési társaságok, sport és egészségturisztikai létesítmények), a turizmus non-profit szervezeteinél, a közigazgatás idegenforgalmi területein, illetve
 • a vendéglátás és a szállodaipar hazai illetve nemzetközi vállalkozásainak szakmai és funkcionális területein középvezetői feladatokat láthatnak el.

Felvételi követelmények

www.felvi.hu oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2020. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket.

Önköltség és egyéb díjak

Az önköltséges helyek számát a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2020. című kiadvány tartalmazza. Az önköltség összege a 2020/2021. tanévben nappali munkarendben 310.000 Ft/félév, levelező munkarendben 275.000 Ft/félév.

 

A képzés nappali és levelező munkarendben állami ösztöndíjas képzési formában is indul.

További információk

A levelező munkarend jellemzői

A levelező képzés órái péntekenként és szombatonként kerülnek megtartásra.

 

Lőrinczné Esztergomi Sylvia

(Hallgatói Szolgáltatási Osztály)

 

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Telefon: (1) 374-6200/297. mellék

E-mail: felveteli.kvik@uni-bge.hu

 

Balázs Istvánné

(Turizmus Tanszék)

 

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Telefon: (1) 374-6204

E-mail: Balazs.Istvanne@uni-bge.hu

 

Gyenes Valentin

(Vendéglátás Tanszék)

 

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Telefon: (1) 374-6266

E-mail: Gyenes.Valentin@uni-bge.hu

 

 

További felvilágosítás

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM