Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Turizmus-menedzsment mesterképzési szak angol
Képzésvezető
Dr. Jancsik András
Szükséges végzettség
Diploma
Képzési szint
Mesterképzés
Képzési hely(ek)
KVIK
Nyelv
Angol
Munkarend (tagozat)
Nappali, Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

A képzés célja olyan diplomás szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, módszertani és szakirányú ismereteik birtokában képesek a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél, a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és tervezési intézményrendszerében, valamint a non-profit szférában. Elsajátított elméleti és kutatás-módszertani ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására a gazdaságtudományok területén.

Képzés fő jellemzői

Nappali és levelező munkarendű közgazdász mesterképzés

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában (nappali és levelező munkarendben) 

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Management

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési idő: 4 félév

Választható specializációk:

 • Hospitality Management (nappali, levelező)
 • Turisztikai stratégiai tervezés (nappali, levelező)

A Hospitality management specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve a vendéglátás szállodaipar területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére, továbbá képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére; specializációjú tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, vendéglátó közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit, alkalmasak a területi és irányítási rendszerben levő feladatok ellátására.

A Turisztikai stratégiai tervezés specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére; specializációjú tudásuk birtokában biztonsággal látják a turisztikai közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit, alkalmasak a turizmus területi és irányítási rendszerben levő fejlesztési és tervezési feladatok ellátására.

Képzési idő

4 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon

Elhelyezkedési lehetőségek

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • vállalkozásoknál, közigazgatásban, valamint a non-profit szférában egyaránt önálló (felső)vezetői pozíció betöltésére, hatékony vezetői és gazdálkodási döntések meghozatalára, különösen a turizmus területén,
 • a turisztikai szakterületeken jelentkező feladatok elvégzésére és megfelelő munkakörök irányítására és koordinálására,
 • az emberi, pénzügyi és technikai erőforrások hatékony felhasználására és e tevékenység vezetésére,
 • a fenntartható turizmus-fejlesztés jegyében kiemelten a tervezési és fejlesztési folyamatok turizmus specifikus és rendszerszemléletű irányítására,
 • piackutatási, stratégiaalkotási programok tervkészítési, irányítási, szervezési, értékesítési feladatainak megoldásában közreműködésre,
 • a turizmus makro- és mikrofolyamatainak elemzésére, irányítására, befolyásolására és koordinálására,
 • a turizmushoz kapcsolódó egyéb (kultúra, közlekedés, természetvédelem, sport, egészség és életmód) tevékenységek fejlesztésére és az ott dolgozók munkájának összehangolására, irányítására.

Felvételi követelmények

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok. Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetőek továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A mesterképzésbe való felvétel feltétele ezen szakok esetében, hogy az alábbiakban felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató.

 • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalat gazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás menedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből (40 kredit);
 • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda ismeretkörökből (20 kredit).

Amennyiben a hallgató beszámítható kreditpontjainak száma meghaladja a 30 kreditet, de nem éri el a 60 kreditet, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A mesterképzésre történő jelentkezés esetén az egyetem a felvételi kérelmeket az alapképzésben elért eredmények, valamint az egyetem által meghatározott felvételi vizsga és többletteljesítmények alapulvételével rangsorolja. A mesterképzésre jelentkezők összpontszáma (maximum 100 pont) a következő módon kerül kiszámításra:

 • az alapképzésben szerzett oklevél átlaga vagy az utolsó négy félév átlagolt tanulmányi átlaga max. 50 pont;
 • szóbeli felvételi vizsga alapján max. 40 pont,

○ Többletpontok (max. 10 pont):

 • előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 10 pont
  • gyermekgondozás: 10 pont
  • hátrányos helyzet: 10 pont
  • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
  • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
  • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
  • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
  • intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
  • OTDK 1-3. hely: 5 pont
  • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
  • szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont
  • szakmai oktatási tevékenység: 10 pont
  • szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont

A www.felvi.hu oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2020. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket.

 

Önköltség és egyéb díjak

A képzés állam által támogatott létszáma évenként központilag kerül meghatározásra. Ha van ilyen keret, akkor ebbe a felvételi eredmények sorrendjében kerülhetnek a jelentkezők. Az állami ösztöndíjas keretszámon felül a Kar önköltséggel is vesz fel jelentkezőket.

Az önköltség összege a 2020/2021. tanévben nappali munkarendben 395.000 Ft/félév, levelező munkarendben 350.000 Ft/félév. Az angol nyelvű képzésben mind az állami ösztöndíjas, mind az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatóknak idegen nyelvi képzési hozzájárulást kell fizetni, melynek összege nappali és levelező munkarendben 120.000 Ft/félév.

 

 

További információk

Levelező munkarendben az oktatás péntekenként és szombatonként történik.

Lőrinczné Esztergomi Sylvia

(Hallgatói Szolgáltatási Osztály)

 BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Telefon: (1) 374-6200/297. mellék

E-mail: felveteli.kvik@uni-bge.hu

 

Balázs Istvánné

(Turizmus Tanszék)

 

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Telefon: (1) 374-6172/204

E-mail: Balazs.Istvanne@uni-bge.hu

 

Gyenes Valentin

(Vendéglátás Tanszék)

 

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Telefon: (1) 374-6266/268

E-mail: Gyenes.Valentin@uni-bge.hu

 

 

Hallgatói Szolgáltatási Osztály(felvételi ügyekben),Turizmus Tanszék (szakkal kapcsolatosan), Vendéglátás Tanszék (szakkal kapcsolatosan)

 

 

További felvilágosítás

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM