Keresés:
Események
«2020. szeptember»
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Vezetés és szervezés
Képzésvezető
Prof. Dr. Bakacsi Gyula
Szükséges végzettség
Diploma
Képzési szint
Mesterképzés
Képzési hely(ek)
PSZK Budapest
Nyelv
Magyar
Munkarend (tagozat)
Nappali, Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

Az új évezred átrendezi az üzlet világát: változik az üzleti modell, az érték- és ellátási lánc, a vállalkozások kapcsolatrendszerének hálózatos természete. A vezetési-szervezeti modell ehhez igazodva szintén változik: középpontjában a változás vezetést megvalósító leadership áll. A vezető kulcskompetenciái között a tudás természetű képességek mellett egyre inkább fontosak a soft skill-ek. A 21. század szinergia-bróker vezetője a tudatosan vállalt empowermentre, a stakeholderekkel kialakított nyer-nyer kapcsolatokra és az agilitásra támaszkodik és nagy adatbázisokat építve digitálisan modellez, elemez. Az új vezetői modellben nélkülözhetetlen az érték alapú vezetés, a nyitott, kétoldalú kommunikáció, a vonzó jövőkép megfogalmazása, az elköteleződés és elkötelezés, az érzelmi intelligencia, az együttműködő konfliktus menedzsment, önismeret és önértékelés.

A mesterképzési program az ehhez szükséges tudás, képességek és készségek átadásával, fejlesztésével készíti fel a hallgatókat a kihívások megválaszolására.  A képzés innovatív és új tartalma mellett a hagyományos, frontális, írásos anyagok feldolgozáson alapuló oktatás helyett hallgatóink az ismereteket munkaintenzív, kiscsoportos foglalkozások keretében sajátítják el. A tudás átadásán túl fontos a kooperatív hajlandóság, a bizalom, valamint a vezetői képességek gyakorlatorientált fejlesztése.

Képzés fő jellemzői

Választható specializációk:

 • emberi erőforrás fejlesztés specializáció
 • leadership specializáció
 • controlling és vezetői döntéstámogatás specializáció

A végzettség fő jellemzői:

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and Leadership

Képzési terület: gazdaságtudományok

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, tantárgyak:

Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek: Holisztikus marketing, Haladó vállalati pénzügyek, Matematikai-statisztikai elemzési módszerek, Döntéselmélet és módszertani ismeretek, Vezetői gazdaságtan, Haladó gazdaságpolitika.

Vezetés és szervezés szakmai ismeretek: Szervezetelméletek, Szervezeti magatartás és vezetés, Stratégiai menedzsment és tervezés, Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Integrált informatikai rendszerek, Felelős menedzsment, Projektvezetés a gyakorlatban, Kontrollingrendszer kialakítása és működtetése.

Válaszható specializációk tantárgyai:

 • Emberi erőforrás fejlesztés specializáció: Tanácsadás, Szervezeti kultúra és fejlesztése, Stratégiai HRM, Alternatív irányzatok az emberierőforrás menedzsmentben, Innovációs folyamatok menedzsmentje, Változásvezetés.
 • Leadership specializáció: Coaching, mentoring, Leadership, motiváció, elköteleződés, Szervezeti kultúra és fejlesztése, Kooperáció és konfliktusmenedzsment, Családi vállalkozások vezetése, Változásvezetés.
 • Controlling és vezetői döntéstámogatás specializáció: Pénzügyi és projekt kontrolling, Haladó vezetői számvitel, Tanácsadás, Kontrolling trendek és esettanulmányok, Családi vállalkozások vezetése, IT megoldások.

Egyéb, differenciált szakmai ismeretek: Tárgyalás, Jövőkutatás, Innovációs folyamatok menedzsmentje, IT megoldások, Pszichológia, Szervezettervezés és -fejlesztés, Családi vállalkozások vezetése, EU intézményi ismeretek, Önismeret, Gazdasági és versenyjog, Haladó kutatásmódszertan.

Kinek ajánljuk a képzést?

 • Olyan vezetőknek, akik szeretnének a vezetői szerepben tovább fejlődni és jobb vezetővé válni
 • Olyan fiatal szakembereknek, akik tudatosan készülnek a vezetői, a vezetői döntéstámogató vagy a tanácsadói szerepre, és ezért szeretnének fejlődni
 • Olyan közgazdászoknak, akik szeretnének a vezetés, a controlling, a tanácsadás vagy a HR területén mélyebb ismereteket szerezni 
 • olyan közgazdászoknak, akik fontosnak látják olyan képességeik és kompetenciáik fejlesztését, mint a problémamegoldás, együttműködés, konfliktusmenedzsment és empowerment. 

Képzési idő

4 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon

Elhelyezkedési lehetőségek

A vezetés és szervezés mesterszakon végzett hallgatók képesek:

 • közép- és felső-közép vezetői pozícióban közepes és nagyméretű vállalkozások, szervezeti egységek vagy projektteamek vezetésére.
 • megérteni a digitális korszak üzleti és vezetői kihívásait és az értékteremtés új módjait megtalálva azokra hatékony és eredményes válaszokat adni.
 • innovatív, új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat megfogalmazni
 • az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, szervezeti vagy szakterületi stratégia megalkotására, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezésére és irányítására
 • megérteni, elemezni és megoldani a problémákat, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • felelős és kulturált értelmiségi hozzáállás jellemzi őket az emberekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulásuk során.

Felvételi követelmények

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

A bemenethez az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati alapképzési szak.

Az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A fent megadott megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető az alábbi bontásban:

 • az alapképzésben szerzett oklevél átlaga vagy utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján max. 50 pont
 • motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek szóbeli felvételi vizsga alapján max. 40 pont

A szóbeli felvételi célja, hogy meggyőződjünk a hallgató tudásáról, problémamegoldó képességéről és személyközi készségeiről, képességeiről.

Többletpontok (max. 10 pont):

 • előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 • fogyatékosság: 10 pont
 • gyermekgondozás: 10 pont
 • hátrányos helyzet: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
 • OTDK 1-3. hely: 5 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont
 • szakmai oktatási tevékenység: 10 pont
 • szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont

Önköltség és egyéb díjak

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában kerül meghirdetésre. Az önköltség összege a 2020/2021-es tanévben levelező munkarendben 330.000 Ft/félév.

További információk

Levelező munkarendben az oktatás péntek délutánonként és szombatonként történik.

További felvilágosítás:
Faragóné Lepp Katalin mentor
Kovács Brigitta tanszéki adminisztrátor

PSZK:
Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek személyesen, telefonon, vagy e-mailben a Hallgatói Ügyfélszolgálaton
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
Telefon: (1) 469-6601, (1) 469-6603
felveteli.pszk@uni-bge.hu

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM