Keresés:
Események
«2020. augusztus»
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

GYIK hallgatóknak - FAQ for students
2020.03.23

Kedves Hallgatóink!

Először is, mindenkinek köszönjük az elmúlt hetekben és főleg az elmúlt napokban tanúsított kitartást, türelmet és együttműködést!

Múlt héten a HÖK megküldte számunkra azokat a kérdéseket, amelyek a kialakult helyzetben az Önök számára jelenleg leginkább fontosak. Ahogy ígértük, a kérdéseiket összesítve egy Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) listát készítettünk, amelyben a jelenleg tudott válaszokat foglaljuk össze. Köszönjük a HÖK együttműködését a kérdések kapcsán, és bízunk abban, hogy a mindannyiunk számára kihívásokkal teli félévben is sikerrel vesszük együtt az akadályokat.

A most induló időszakra kívánunk erőt és kitartást a teljes BGE közösségének!

 

>> click here for English <<


Hallgatói Q&A


Kollégium:

A rendkívüli helyzet hogyan befolyásolja a kollégiumi díjtételeket? (önköltséges és állami hallgatók számára)

Hallgatóink számára a kollégiumból történt kiköltözés utáni időszakra vonatozóan nem számítunk fel kollégiumi térítési díjat.

 

Tanulmányi:

1. A májusi szakmai nyelvvizsgára hogyan hatnak a kormányzati intézkedések?

Ez egy nagyon sokakat (nem csak egyetemi hallgatókat) értintő kérdés, de egyelőre nem született róla kormányzati rendelkezés. Úgy tudjuk, egyeztetés indult arról, milyen formában lehet lebonyolítani a nyelvvizsgákat a veszélyhelyzet idején. Az eredményről tájékoztatni fogjuk Önöket.

2. Hogyan fog működni a távoktatás?

A 2020. március 11-én meghozott intézkedések értelmében az Egyetem valamennyi kurzusát 2020. március 23-tól távoktatás formájában kell megtartani ellenkező rendelkezésig. A hallgatóink és teljes belső közösségünk érdekében minden eszközzel arra törekszünk, hogy ennek ellenére a félév rendjéhez tudjuk tartani magunkat, és mindent megteszünk azért, hogy ne kelljen meghosszabbítani a félévet sem.

A félév tehát folytatódik, azonos tartalommal (a meghirdetett kurzusokkal), de más formában. A tananyagokat az oktatók elsősorban a Coospace vagy a Moodle rendszerekben fogják közzétenni, ugyanitt valósulnak majd meg a hallgatók bevonásával zajló tevékenységek. A tárgyak egy részénél előfordulhat, hogy más informatikai rendszerek is igénybe veendők (pl. az O365). Ezekhez a hozzáférést természetesen díjmentes formában biztosítjuk hallgatóink részére. A tárgyteljesítési feltételek módosított verzióját a Coospace vagy Moodle színtereken kell közzé tenniük az oktatóknak március 23-ig.

3. Előfordulhat-e, hogy augusztusban is órákra vagy vizsgára kell járnia a hallgatóknak?

Jelenlegi tudásunk és szándékaink szerint nem. Azt tervezzük, hogy a tanév rendjében meghatározott időben fejezzük be a félévet.

4. A gyakorlati jeggyel záruló tárgyak elképzelhetők, hogy vizsgával fognak zárulni?

A gyakorlati jegy kialakításának módja változhat (pl. zárthelyi dolgozat helyett beadandó feladat), de a tárgykövetelmény (gyakorlati jegy vagy kollokvium) nem változik, hiszen a rendkívüli helyzet nem írja át a tantervet.

5. Vizsgaidőszak időtartama is változhat-e?

Jelenlegi tudásunk és szándékaink szerint nem. Azt tervezzük, hogy a tanév rendjében meghatározott időben fejezzük be a félévet, és tartjuk az abban meghatározott dátumokat, így a vizsgaidőszak kezdetét és végét is.

6. A három vizsgaalkalom helyett, elképzelhető, hogy emelkedik a vizsgaalkalmak száma a rendkívüli helyzet miatt?

Jelen álláspontunk szerint nem lesz szükség pótalkalmak bevezetésére, hiszen a tárgyak teljesítéséhez szükséges tudásátadás biztosított lesz. Azonban abban konszenzus van, hogy a távoktatás keretein belül hallgatóinkat nem érheti hátrány az intézkedésből fakadó esetleges következmények miatt. A Hallgatói Önkormányzattal megállapodtunk arról, hogy jelzik számunkra, ha a módosított tárgyteljesítési feltételek érdemi nehezítést jelentenek az eredeti feltételekhez képest. Ilyen esetekben a Karok vezetése intézkedik annak érdekében, hogy a hallgatókat ne érje hátrány.

7. A végzős hallgatókat hogyan fogja érinteni a számunkra rövidebb vizsgaidőszak?

A tanév rendje nem változik, az eredeti időbeosztás szerint zajlik majd a vizsgaidőszak mindenki számára.

8. A március 12-ei (csütörtöki) és 13-ai (pénteki) órák a jövőben pótlásra kerülnek-e? 

Március 12-én és 13-án rendkívüli tanulmányi szünet volt, az órák pótlására nem kerül sor. Az esedékes tananyagokat ugyanakkor az oktatóknak biztosítaniuk kell online formában.  

9. A levelezős képzésen tanuló hallgatók munkarendjét hogyan befolyásolja a rendkívüli helyzet?

A 2020. március 11-én meghozott intézkedések értelmében az Egyetem valamennyi kurzusát 2020. március 23-tól távoktatás formájában kell megtartani ellenkező rendelkezésig. Ez a levelező képzésben résztvevő hallgatóinkra is vonatkozik.

10. Ha egy tárgyból elővizsgát szeretne tenni a hallgató, akkor milyen lehetőségeket biztosít számára az Egyetem?

Ugyanolyanokat, mint eddig, legfeljebb a vizsga formája változik. Az adott tárgy kapcsán a tárgyat meghirdető tanszékkel szükséges erről egyeztetni.

11. Milyen módon fog alakulni a számonkérés?

Amennyiben a vizsgaidőszakig nem kerül feloldásra a veszélyhelyzet, illetve az egyetemek látogatásának tilalma, a vizsgákat is online módon fogjuk megszervezni. A konkrét forma tárgyanként változhat. Ezek részleteiről a későbbiekben nyújtunk pontos tájékoztatást.

12. A személyes jelenlétet igénylő tárgyak teljesítése hogyan kerül kialakításra?

Ezt valamennyi tárgy esetében a tárgyteljesítési feltételek határozzák meg, melyek módosított verzióját a Coospace vagy Moodle színtereken kell közzé tenniük az oktatóknak március 23-ig. Szeretnénk Önöket biztosítani arról, hogy minden ilyen kihívásra találunk valamilyen megoldást.

13. A HKR az órák 20%-át engedi mulasztani, akik ezzel a százalékkal már „éltek” a kialakult helyzet előtt, számukra milyen következménnyel jár a kialakult helyzet?

Távoktatási formában – alapesetben – nem értelmezhető az órai jelenlét nyilvántartása, így a továbbiakban erre nem kerül sor. Emellett előfordulhatnak olyan közös tevékenységek (pl. csoportmunka), ahol szükséges lehet a hallgatók egyidejű online jelenléte. Kérjük, tanulmányozzák a tárgyteljesítési feltételeket.

14. A Neptunban felvett időintervallumban lesznek-e megtartva az online órák?

Az oktatóktól elsősorban azt kértük, hogy tegyék elérhetővé a tananyagokat órarendi időponttól függetlenül, különösen az előadások esetében. Kisebb létszámú kurzusoknál előfordulhatnak olyan közös tevékenységek (pl. csoportmunka, interaktív tevékenység az oktató részvételével), ahol szükséges és indokolt lehet a hallgatók egyidejű online jelenléte, amire praktikusan az órarendi időpontban kerülhet sor. Kérjük, tanulmányozzák e kérdés vonatkozásában is a tárgyteljesítési feltételeket.

15. A specializáció-választó tájékoztató hol lesz elérhető a hallgatók számára?

A BGE honlapján a későbbiekben fogjuk közzétenni a tájékoztatást.

16. Az új tantárgyi követelmények mikor kerülnek nyilvánosságra?

A tárgyteljesítési feltételek módosított verzióját az oktatóknak Coospace vagy Moodle színtereken kell közzé tenniük március 23-ig.

17. A Team Academy-s hallgatók hogyan tudják teljesíteni a félévet?

Ezt a frissített tárgyteljesítési feltételekben határozzuk majd meg. A specializáció-felelős további útmutatásokat adhat.

18. A sajátos helyzetű hallgatók milyen formában és eszközökkel férhetnek majd hozzá távoktatás során a tantárgyak teljesítéséhez szükséges ismeretanyaghoz?

Amennyiben a közzétett tananyag bármilyen tekintetben alkalmatlan a sajátos szükségletű hallgatók számára, kérjük, jelezzék ezt az adott Kar oktatási dékánhelyettesének.

 

Szakdolgozat és államvizsga:

 1. Változik-e várhatóan a szakdolgozat leadás határideje, és milyen alternatív megoldás lesz a könyvtárak elérésére?

A leadási határidő nem változik, csak a leadás módja: nem kell bekötött példányt leadni az egyetemen, elég az elektronikus verziót feltölteni. A könyvtárakban számos dokumentum elektronikusan is elérhető, kérjük, ennek módjáról érdeklődjenek az adott könyvtár elérhetőségein.

 1. A konzultáció milyen formában kerül megoldásra?

A személyes egyeztetés az egyetemen nem megoldható, így a szakdolgozati konzultációt a konzulenseknek információs technológiák felhasználásával kell majd lebonyolítani.

 1. Az államvizsgát hogyan érinti a kormányzati intézkedés?

Amennyiben a veszélyhelyzet még a záróvizsgák idején is fennáll, online módon fogjuk megszervezni a vizsgáztatást.

 

Ösztöndíjak és pénzügyek:

 1. A rendkívüli helyzet befolyásolja-e az ösztöndíjak folyósítását?

Természetesen nem. A képzés távoktatási formában történő folytatása nem jelenti azt, hogy megváltozna a hallgatók munkarendje (tagozata). Mindenki marad abban a munkarendben, amiben március 11-én volt. Ez azt is jelenti, hogy nem változnak az ösztöndíjakra vonatkozó jogosultságok sem. Az ösztöndíjak folyósítása biztosított.

 1. Csökkenthető-e az önköltség vagy az idegen nyelvi hozzájárulás, tekintettel arra, hogy nem lesznek megtartva az órák / kevesebb óra lesz / online tanítás lesz csak?

Az egyetemi oktatás folytatódik, csak más formában. Az ismeretek átadása és a készségek fejlesztése nem tanórai keretek között valósul meg, hanem távoktatási formában, online módon közzétett tananyagokkal és online eszközökkel folytatott kommunikáció révén. Az azonnali, tömeges átállás erre a képzési formára az egyetem részére többletköltségekkel jár, miközben érdemi megtakarításokkal nem számolhatunk. Így az egyetem működtetésének tényleges önköltsége nem csökken. Emellett biztosítjuk azt, hogy minden hallgató megfelelően felkészülhessen a felvett kurzusok teljesítésére. Ezekből kifolyólag az önköltségi díj és az idegen nyelvi hozzájárulás általános csökkentését nem tartjuk indokoltnak.

 1. Elhalasztható-e az önköltségi díj második részletének befizetése? Kell-e ebben az esetben késedelmi díjat fizetni?

Elhalasztható, legkésőbb 2020. április 20-ig. A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérvényezni, illetve az új határidőig késedelmi díjat nem kell fizetni. Az április 20-a utáni befizetéseknél viszont késedelmi díjat kell fizetni és az eredeti fizetési határidő (március 20-a) szerinti késedelmi kamatot kell megfizetni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kialakuló gazdasági válságban sokak számára nehézséget jelenthet a költségek fizetése, azonban állami egyetemként a költségvetéssel kapcsolatos lehetőségeink behatároltak. Ezzel együtt mindent megteszünk, hogy az igazoltan nehéz helyzetbe kerülő hallgatóink számára támogatási forrásokat biztosítsunk.

 1. Kérhető-e rendkívüli szociális ösztöndíj abban az esetben, ha valamelyik szülő munkanélkülivé válik vagy fizetés nélküli szabadságra kerül?

Igen, a HKR 93. § (8) és (11) bekezdései szerint. 

 1. Kérhető-e dékáni méltányosság az önköltség csökkentésére abban az esetben, ha valamelyik szülő munkanélkülivé válik vagy fizetés nélküli szabadságra kerül?

Méltányosság a válsághelyzettől függetlenül is kérhető. A HKR szerint az önköltség csökkentése a karok hatásköre, abban az esetben tudják ezt megtenni, ha a bevételek csökkentése nem veszélyezteti működésüket. A veszélyhelyzet miatt bizonyos, hogy a karok által közvetlenül vagy közvetve finanszírozott kiadások csökkennek (pl. Mobilitási Kiegészítő Ösztöndíjak, rendezvények költsége), így keletkezhet valamekkora többletforrás. A lehetőségek azonban sajnos végesek.

 

Szakmai gyakorlat:

1. A szakmai gyakorlatot mennyire befolyásolja a távoktatás, illetve mi van akkor, ha bezár a gyakorlati hely?

Amennyiben a fogadóhely saját hatáskörében nem tiltja meg a hallgatók számára a munkavégzést, úgy lehetőség van a gyakorlat folytatására a szakmai gyakorlatok és a duális képzés esetén is.

Azonban a járványügyi helyzetre való tekintettel a szakmai gyakorlat és duális képzés esetében is reálisan várható a közeljövőben, hogy az adott cég home office-t rendel el, vagy akár felmondja a szakmai gyakorlati szerződést. Az Egyetem ezeket a helyzeteket vis maior-ként kezeli. Tehát ha a hallgatónak rajta kívülálló ok miatt ellehetetlenül a szakmai gyakorlata (pl.: elküldik, leáll a cég, nem tud a gyakorlati helyhez közeli lakhelyén maradni, megbetegszik), akkor az adott szakmai gyakorlatot lezártnak és teljesítettnek ismerjük el.

2. Aki nyáron kezdené a szakmai gyakorlatát, azt hogyan érinti a jelenleg kialakult helyzet?

Jelen helyzetben erre nem tudunk választ adni, hiszen ezt jelentősen befolyásolja a járványügyi helyzet és az annak kapcsán meghozott jövőbeni kormányzati intézkedések. Azt javasoljuk, mindenki készítse elő a szakmai gyakorlatát, hogy kedvező körülmények esetén megkezdhesse azt.

3. A szakmai gyakorlat beszámolóját milyen formában kell leadni a rendkívüli helyzetre való tekintettel?

A beszámolót elektronikus formában kell leadni (amennyiben a beszámoló az adott szakon előírás.) A leadási határidő nem változik. Ha a beszámoló előírás, azt akkor is le kell adni, ha a gyakorlat idő előtt véget ért. Ahol a beszámoló az eredeti feltételek szerint szóbeli részt tartalmaz (prezentáció vagy védés), ott ettől most eltekintünk.

 

Szolgáltatás/ adminisztráció:

 1. Az árvasági ellátás folyósításához szükségem lenne az igazolás kitöltésére. Hogyan lesz erre lehetőségem?

Hallgatóink bármely, a tanulmányaikkal összefüggő ügyet kizárólag elektronikus úton intézhetnek, ez a HSZO-ra és a Tanszékekre is érvényes. Amennyiben ilyen igazolásra van szüksége, kérjük, hogy forduljon emailen a kari HSZO-hoz, ahol segítenek az ügyintézésében és szkennelt dokumentum formájában tudják eljuttatni Önhöz a kért dokumentumot.

 1. Milyen formában lehet a HSZO-n ügyeket intézni?

Hallgatóink bármely, a tanulmányaikkal összefüggő ügyet kizárólag elektronikus úton intézhetnek, ez a HSZO-ra és a Tanszékekre is érvényes. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a jelen helyzetben az átlagosnál nagyobb válaszadási idővel kell számolni a megnövekedett ügyszám forgalom miatt.

 1. Milyen módon lehet átvenni a diplomát?

Hallgatóink bármely, a tanulmányaikkal összefüggő ügyet kizárólag elektronikus úton intézhetnek, ez a HSZO-ra és a Tanszékekre is érvényes. A diplomákat – kérésük szerint – eredetiben postázzuk vagy szkennelt másolatban elektronikusan küldjük Önöknek. A diploma kiadásához szükséges nyelvvizsga bizonyítványok másolatát elektronikusan kell beküldeni a HSZO számára.

 1. Mi a teendő, ha a napokban kellene visszavinni a könyvet a kari könyvtárba?

A felsőoktatási intézményekre vonatkozó látogatási tilalom, valamint egészségünk megóvása érdekében Egyetemünk valamennyi tagkönyvtára további intézkedésig szünetelteti személyesen igénybe vehető szolgáltatásait. 

A személyes használat szüneteltetése idejére szolgáltatásainkat online platformon biztosíjuk, melyről a GKZ konyvtar.gkz@uni-bge.huKKK konyvtar.kkk@uni-bge.hu; KVIK konyvtar.kvik@uni-bge.huPSZK konyvtar.pszk@uni-bge.hu; címeken részletes információkat kapnak. A könyvtárosok munkaidőben szintéelérhetőek az online felületeken, és segítséget nyújtanak a szakirodalomkeresés, adatbázishasználat, illetve bármilyen más, könyvtári területet érintő kérdésben.  

A zárva tartás ideje alatt a tagkönyvtárak késedelmi díjat nem számolnak fel!  

 

Erasmus:

 1. A jelenleg külföldön tartózkodó Erasmus-osokat hogyan befolyásolja a kialakult helyzet?

A külföldön tanuló hallgatóink folytathatják megkezdett mobilitási programjukat, a fogadó állam járványügyi intézkedéseinek betartása mellett. Amennyiben nincs mód arra, hogy vállalt tanulmányi kötelezettségeiknek eleget tegyenek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatók. Ha egyetemük lehetőséget nyújt arra, hogy távoktatási formában végezzék el tanulmányaikat, javasolt ezt kiaknázni a kreditek megszerzése érdekében.

 

Egyéb:

 1. A BGE-n van-e koronavírussal diagnosztizált hallgató?

Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy Egyetemünk bármely polgára igazoltan koronavírussal lenne fertőzött. Nagyon bízunk benne, hogy ez a jövőben is így marad, ezért is kérjük közösségünk tagjait, hogy tartsák be mind az Operatív Törzs, mind pedig az Egyetem intézkedéseit.

Mindannyiunknak kötelessége, hogy a koronavírus terjedésének lassítása érdekében tett erőfeszítéseket a magunk eszközeivel segítsük, a veszélyhelyzetben hozott valamennyi utasítást folyamatosan figyelemmel kövessük, és az abban elrendelt feladatot, intézkedést végrehajtsuk.

Ezúton is köszönjük hallgatóinknak és munkatársainknak az elmúlt hetekben, napokban tanúsított kitartást, helytállást és együttműködést!

 1. A külföldi diákok pár héten belül hazamennek?

Ez a BGE nemzetközi hallgatóinak saját döntése és természetesen dönthetnek úgy, hogy itt-tartózkodásukat megszakítva hazautaznak, de erre a BGE nem kötelez senkit. Hazautazás esetén kérjük, hogy:

- az ERASMUS-ösztöndíjjal BGE-n tanulók az elutazás előtt e-mailben egyeztessék oktatóikkal, hogy távoktatási formában milyen feltételekkel teljesíthetik az adott tárgyat.

- A Stipendium Hungaricum programban részt vevő nemzetközi hallgatóink saját anyaországukból is teljesíthetik távoktatásban a képzésüket.

- Az egyetemi tájékoztatók mellett nemzetközi hallgatóink küldő országuk tájékoztatását is folyamatosan figyeljék, hiszen a hazautazásuk kapcsán onnan kaphatnak naprakész információt.

 1. Kimehetnek nézelődni a fővárosba vagy karanténban vannak?

Állampolgárságtól függetlenül mindenki számára az ajánlott a jelenlegi helyzetben, hogy maradjon otthon és kerülje a társadalmi érintkezést. Az adott helyzetre vonatkozó részletes tanácsaink ITT olvashatók.

 

Dear Students!

First of all, we thank you all for your perseverance, patience and cooperation over the past few weeks and especially in the past few days!

Last week, the Student Council sent us all the questions that are deemed most important to you in this current situation. As promised, we have put together a list of Frequently Asked Questions (FAQs) summarizing the answers we currently know. We thank the Student Council for their cooperation with respect to issue of these questions, and we are confident that together, we will successfully overcome the obstacles in what is surely a challenging semester for all of us.

We wish strength and perseverance for the entire BBS community for the upcoming period!

 

Student Q&A


Dormitory:

How does an emergency situation affect dormitory fees? (for both self-financed and state-financed students)

We will not charge a dormitory fee to our students for the period after they have moved out of the dormitory.

 

Studies:

1. How will the government measures affect the Professional Language Exam in May?

This is an issue that concerns many (not just university students), but as of yet, no government ordinance has been proposed. We know that discussions have begun on the form in which language exams can be conducted during this emergency. We will inform you of the results.

2. How will distance education work?

In accordance with the measures taken on March 11, 2020, all courses at the University will be conducted in the form of distance learning from March 23, 2020, until we hear something to the contrary. However, for the benefit of our students and our entire internal community, we will do our best to keep to the scheduled academic calendar this semester in order to avoid having to extend the semester. 

The semester therefore continues, with the same content (the courses offered) but in a different form. Teachers will publish all teaching materials primarily in the Coospace or Moodle systems and this is also where the activities involving the students will take place. Some courses may also require other IT systems (e.g. O365). Of course, we will provide our students with free access to these spaces. Teachers are required to publish a revised version of their Syllabus, particularly with reference to Performance Criteria, Assessment and Grading Methods on Coospace or Moodle by March 23rd.

3. Is there a possibility that students might need to take classes or exams in August?

According to our current knowledge and intentions, no. We plan to finish the semester according to the planned academic calendar.

4. Is it possible that even seminar courses will need to be completed with an exam?

The way in which the seminar mark is formed may vary (for example, a hand-in assignment could replace an in-classroom test), but the subject requirement (practice mark or colloquium) remains unchanged as the emergency situation does not rewrite the curriculum.

5. Will the length of the exam period change?

According to our current knowledge and intentions, no. We plan to end the semester on the planned date as set forth in the academic calendar and keep the dates specified there, including the start and end of the exam period.

6. Instead of the three final exams dates, is it possible that the number of exam dates may increase due to the current situation?

In our view, there will be no need to introduce additional dates, as the knowledge transfer necessary to complete the subjects will be ensured. However, there is a consensus that, within the framework of distance education, our students should not be disadvantaged by the potential consequences of these measures. We have agreed with the Student Council that they will notify us if the modified subject completion conditions constitute a meaningful handicap in contrast to the original conditions. In such cases, Heads of the Faculties will take steps to ensure that students are not disadvantaged.

7. How will students in their final semester be affected by the shorter exam period?

The academic calendar of the school year will not change and therefore, the exam schedule will be run according to the original schedule for everyone.

8. Will there be make-up classes in the future for March 12th and 13th classes?

There was an extraordinary study break on March 12th and 13th, therefore, no make-up classes. Having said that, the required teaching materials should be provided online by the instructors. 

9. How is the work situation of students in correspondence training influenced by the emergency situation?

In accordance with the measures taken on March 11, 2020, all courses at the University will be conducted in the form of distance learning, from March 23, 2020 unless we hear something to the contrary. This also applies to our students in part-time, correspondence programs.

10. If you want to take a pre-exam in a subject, what opportunities does the University offer?

The same as before, but likely with the form of the exam being different. In all cases, it is necessary to consult with the department offering the given subject.

11. How will course assessments develop?

If the emergency situation, particularly the ban on visiting universities is not lifted by the exam period, the exams will also be organized online. The specific mode may vary from course to course. Details of these will be provided below at a later date.

12. How will those courses that require physical presence be designed?

This is determined by the course completion criteria for each individual course, with instructors having to publish their revised versions on Coospace or Moodle by March 23rd. We would like to assure you that we will find a solution to each of these challenges.

13. The Student Requirement System (HKR) allows 20% of the hours to be missed in seminars. What is the consequence for those who have already missed their 20% before the start of this current situation?

Quite evidently in the case of distance learning, requiring the student’s presence in class cannot be expected, therefore, it will no longer be done. In addition, there may be joint activities (eg. teamwork) where the simultaneous online presence of students may be required. Please refer to the Course Success Criteria/Assessment for each individual course.

14. Will online lessons be held in the designated class hours specified in the Neptun system?

First of all, our instructors were asked to make all teaching materials available irrespective of the old timetable, especially for lectures. For smaller courses, there may be joint activities (eg. teamwork, interactive activities with the instructor) where the simultaneous online presence of students may be necessary and justified, which can be practically done at the original scheduled time. Please refer to the revised syllabi for your courses regarding this issue as well.

15. How will information about the specialization selection be communicated to students?

Information will be published on the BBS website at a later date.

16. When will the new course requirements be made public?

Instructors are required to publish a revised version of the Course Performance Criteria/Course Assessment on Coospace or Moodle by March 23rd.

17. How can team academy students complete their semester?

This will be defined in the updated course performance criteria. The person in charge of the specialization can provide further guidance.

18. In what form and by what means will students with special needs receive the knowledge needed to complete subjects via distance learning?

If the published teaching materials is in any way unsuitable for students with special needs, please inform your Faculty’s Deputy Dean of Education.

 

Dissertation and State Exams:

1. Is the deadline for submitting the thesis expected to change and what is the alternative to accessing the libraries?

The submission deadline does not change, only the method of submission: you do not have to submit a hard copy at the university, just upload the electronic version. Many documents in libraries are also available electronically, please consult your library for details on how to do this.

2. What form will the consultations take?

Face-to-face consultations at the university are not possible, so thesis Supervisors will have to find ways to consult using information technology.

3. How are the state exams affected by the current government actions?

If this emergency situation is expected to persist even during the final state exams, they will also be arranged online.

 

Scholarships and Finance:

1. Does this extraordinary situation affect the payment of scholarships?

Of course not. Continuing the program in the form of distance learning does not imply a change in students' academic schedule. Everyone remains in the same position they were in on March 11th. This also means that there will be no change in scholarship eligibility. We assure you that the scholarships will be disbursed.

2. Will the fee or the foreign language contribution be reduced, given that there will be no classes / less hours / online teaching only?

University education continues, but in a different form. Knowledge transfer and skills development do not take place in the classroom, but through communication via online learning materials and online tools. Immediate mass switching to this form of training will incur additional costs for the university, while simultaneously not counting on significant savings. Thus, the actual cost of running the university will not decrease.  In addition, we are ensuring that all students are adequately prepared to complete the courses they have taken. For these reasons, we do not believe that a general reduction in either the fee or the foreign language contribution is justified.

3. Can the second instalment of the fee be deferred? And if so, will there be a surcharge for late payment?

It may be postponed until April 20, 2020 at the latest. Due to the extraordinary situation, no late fee needs be applied for or will be charged until the new deadline. However, for payments made after April 20th, you will be charged a late fee and interest on the original payment date (March 20th). We are aware that many people may have difficulty paying their fees in the face of the emerging economic crisis, but as a public university, our budget options are limited. At the same time, we will do our best to provide funding support for our students who find themselves in a difficult situation.

4. Can an extraordinary social scholarship be requested in the event of a parent becoming unemployed or being forced to go on unpaid leave?

Yes, pursuant to Article 93, paragraphs (8) and (11) of the Student Requirements System (HKR).

5. Can a special dispensation from the Dean be requested to reduce the fee in the event of a parent becoming unemployed or forced to go on unpaid leave?

A special dispensation can be requested regardless of this current crisis. According to the Student Requirements System (HKR), reducing fees is a matter for the Faculties, provided that reducing revenues does not endanger their operations. Due to the emergency, certain expenses directly or indirectly funded by the faculties are reduced (e.g. Mobility Supplementary Scholarships, events), which may result in some additional resources. Unfortunately, the possibilities are endless.

 

Professional Internship:

1. To what extent is the internship influenced by distance learning or what happens if the workplace where the internship takes place closes?

If the host organization, within their own sphere of competence, does not prohibit students from working, it is possible to continue in the case of internships and dual degree programs.

However, given the epidemiological situation, in the case of both internships and dual degree programs, it is realistic to expect the company to order a home office or even terminate the internship contract. The University treats these situations as a force majeure. Therefore, if the student is unable to complete his/her professional internship due to reasons beyond his/her control (e.g. they are laid off, the company closes, they are not able to live close to their place of practice, they become ill), then then the internship is recognized as closed and completed

2. For those who would start their internship in the summer, how does the current situation affect them?

In the current situation, we are unable to respond to this, as it is significantly influenced by the epidemiological situation and future government measures taken in response. We recommend that everyone prepare for their internship so that you can start it under favourable circumstances.

3. What form will the internship report take in view of the current emergency situation?

The report must be submitted electronically (if the report is required in the given program). The submission deadline will not change. If the report is required, it must be submitted even if the internship has ended prematurely. In those cases where, according to the original terms, the report contained an oral section (presentation or defence), that is now waived.

 

Service/Administration:

1. To be eligible for orphan's benefit, I need to complete a verification certificate. How will I be able to do this?

Students can handle all matters related to their studies only electronically. This applies to the Student Services Office (HSZO), as well as the Departments. If you are in need of such a certificate, please email the Student Services Office of your Faculty, who will assist you with the administration and will be able to provide you with the requested document in the form of a scanned document.

2. In what form can I do business at the HSZO?

Students can handle all matters related to their studies only electronically. This applies to the Student Services Office (HSZO), as well as the Departments.  Please note that in this situation, the response time will be longer than average due to the increased turnover in cases they must deal with.

3. How will I be able to get my diploma?

Students can handle all matters related to their studies only electronically. This applies to the Student Services Office (HSZO), as well as the Departments.  The diplomas will be mailed to you upon request or electronically sent to you in scanned copy. Copies of the language exam certificates required for issuing the diploma must be submitted electronically to the Student Services Office.

4. What should I do if I need to bring a book back to the Faculty library in the coming days?

In accordance with the ban on visiting higher education institutions and to protect their health, all member libraries of our university will suspend their personal services until further action or measures are taken.

For the duration of this library visitation interruption, we provide our services via an online platform, details of which are provided on the libraries' pages (GKZ konyvtar.gkz@uni-bge.hu; KKK konyvtar.kkk@uni-bge.hu; KVIK konyvtar.kvik@uni-bge.hu; PSZK konyvtar.pszk@uni-bge.hu). Librarians are also available on-line during their regular office hours and can assist with literature search, database use and any other questions pertaining to the use of the library. 

Member libraries will not charge late fees during this closed period!

 

Erasmus:

How are Erasmus students currently living abroad affected by the current situation?

Students studying abroad may continue their mobility program, subject to host country disease control measures. If they are unable to fulfil their study obligations, their early return will be considered an extraordinary event and costs incurred within the terms and conditions of the program can be accounted for. If your university abroad offers the opportunity to pursue distance learning, it is recommended that you take advantage of this to earn the required credits.

 

Other:

1. Is there a BBS student diagnosed with coronavirus?

At present, we are not aware that any citizen of our University has been confirmed to be infected with the coronavirus. We are very confident that this will continue to be the case in the future and that is why we are asking members of our community to abide by the regulations of both the Operational Body and the University.

We all have a duty to assist with our efforts to slow down the spread of the coronavirus, to follow all instructions given during this emergency situation, and to carry out the tasks and actions prescribed therein.

Thanks again to our students and colleagues for their perseverance, steadfastness and cooperation over the past few weeks and days.

2. Will foreign students go home in a few weeks?

This is a BBS international student's own decision and of course they can decide to interrupt their stay here and return home, but BBS does not oblige anyone to do so. If you are traveling home, we ask that you please note the following:

 - ERASMUS scholarship students at BBS must agree with their instructors by e-mail about the conditions under which they can complete the distance education before leaving.

- International students participating in the Stipendium Hungaricum program can complete distance education in their home country.

- In addition to the university briefings, our international students should also keep an eye on the information from their home country, as they will receive up-to-date information with respect to their return home.

3. Are they free to walk around the city or are they under quarantine?

Regardless of nationality, everyone in the current situation is advised to stay at home and avoid social contact. Our detailed advice on the situation can be found HERE.

______________________________________________


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM