Keresés:
Adatbázisok

Az alábbi adatbázisok egy része csak az egyetem területéről érhető el. Az intézmény oktatói, dolgozói és hallgatói tudják használni őket VPN-szolgáltatás keretein belül otthonról vagy útközben is, de ez jogosultsághoz kötött.

Az aktív státuszú HALLGATÓK hozzáférést igényelhetnek a https://adatbazisok.uni-bge.hu/ címen lévő regisztrációs űrlap kitöltésével. Passzív vagy abszolvált státuszban lévő hallgatók a használat tervezett időtartamát megjelölve írjanak az informatika[kukac]uni-bge.hu címre az engedély megszerzéséhez! A sikeres vagy sikertelen regisztrációról a Neptunban tárolt emailcímére kapnak visszajelzést.

Az Egyetem OKTATÓI és MUNKATÁRSAI  itt találnak leírást a beállításhoz.


A VPN beállításához szükséges segédletek különböző operációs rendszerekhez HALLGATÓK számára:

Szuperkereső 

EDS
Egy keresőfelület – adatbázisok tucatjai. Egyszerre kereshet a BGE könyvtáraiak katalógusaiban, a repozitóriumokban és az előfizetett és ingyenes adatbázisok zömében. A keresőfelület bárhonnan használható, a találatok megtekintése az előfizetett tartalmak esetében VPN használatához kötött.

 

Általános adatbázisok

 

Matarka
Több mint 1800, főként magyar nyelvű folyóirat tartalomjegyzékét dolgozza fel, a cikkek egy része teljes szöveggel is elérhető. Cím(részlet) és szerző szerint lehet benne keresni.

ProQuest Central
Az ABI/Informot és a ProQuest e-könyveit is tartalmazó adatbázis minden tudományterületről szolgáltat nekünk könyveket, folyóiratokat, disszertációkat. Az itt olvasható anyagok az önálló kutatáshoz, szakdolgozatíráshoz, de akár az általános műveltség bővítéséhez vagy nyelvtanuláshoz is felhasználhatóak. 

MERSZ
Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. A számunkra legfontosabb marketing vagy gazdasági könyvek éppúgy elérhetőek innen, mint a bölcsészet- és társadalomtudományok legalapvetőbb kézikönyvei. Az egyes könyvek elérhetőségei a könyvtári katalógusban is feltüntetésre kerültek.  

Szaktárs (Osiris, L’Harmattan, Szaktudás Kiadó, Gondolat, Napvilág)
Az öt  kiadó főként a társadalomtudományokban erős, de gazdaságtudományi, bölcseleti és mezőgazdasági területen is sok értékes magyar tartalmat szolgáltatnak. Több, mint 3500 magyar nyelvű e-könyv egy része kötelező irodalom az Egyetemen.

Typotex Interkönyv
Elsősorban felsőfokú tankönyvek, szakkönyvek, jegyzetek tartoznak az adatbázisba a természettudományok és a társadalomtudományok területéről (matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, mérnöki tudományok, pszichológia, filozófia, kommunikáció, művészetelmélet, menedzsment stb.) egyaránt. A jelenleg 500 könyvből álló gyűjtemény folyamatosan bővül.

ProQuest Ebrary
Több mint 34.000 angol, német és francia nyelvű e-könyv az üzlet, gazdaság és társadalomtudományok területéről. Az e-bookok 14 napra kölcsönözhetők offline eszközökre, online korlátlanul tekinthetők meg.

Academic Search Complete 
A világ egyik legértékesebb multidiszciplináris és többnyelvű adatbázisa. A több mint 8500 folyóirat mellett könyvek, konferenciakiadványok, kutatási jelentések is olvashatók a legtöbb világnyelven.

Emerald
Angol nyelvű szakfolyóiratok és szakkönyvek főként a gazdaság- és üzleti tudományok területéről, amelyeket a marketing területéről származó esettanulmányok egészítenek ki. 

SpringerLink Journals
Tartalmaz folyóiratokat többek között a számítástechnika, műszaki tudományok, környezetvédelem, jogtudomány, közgazdaságtan, társadalomtudomány területéről. A kiadványok túlnyomó többsége angol nyelvű, kisebb részt német, a többi holland, francia és olasz.

Cambridge
A Cambridge adatbázisában a nyílt hozzáférésű tartalmakban kereshetünk szinte bármely tudományterületről a közgazdaságtudománytól a művészetekig. Az elő nem fizetett tartalmakat könyvtárközi kölcsönzés útján tudjuk rendelkezésre bocsátani.

Taylor and Francis Online
Az adatbázisban a Taylor and Francis és a Routledge kiadók folyóiratai érhetők el teljes szövegben. A kiadványok valamennyi tudományterületet átfogják, összesen több mint 2300 folyóirat található meg a gyűjteményben.

ScienceDirect
Az Elsevier kiadó minden tudományterületet lefedő adatbázisában 2500 szakfolyóirat 16 millió cikke között kereshetünk. Az oldal csak tudományos publikációkat tartalmaz főként angol nyelven.

Akadémiai Kiadó folyóiratai
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágat mutatnak be a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig.

eBook Collection (EBSCO)
80 e-könyv az Egyetem képzéseihez kapcsolódó témakörökben a legrangosabb angol és német kiadóktól. 

Directory of Open Access Journals
Szabadon hozzáférhető tudományos folyóiratok minden tudományterületről.

Directory of Open Access Books
Szabadon hozzáférhető tudományos könyvek minden tudományterületről.

Magyar Elektronikus Könyvtár
Szép- és szakirodalmat tartalmazó, rendkívül széleskörű tartalmat felvonultató adatbázis magyar könyvekkel, szakdolgozatokkal, egyéb írásművekkel.

Web of Science
Folyóiratok adatait (nem teljes szövegét!) tartalmazó adatbázis bármilyen téma kutatásához. A megtalált cikkek más adatbázisokból vagy könyvtárközi kölcsönzéssel érhetőek el.

ECLAS 
Az Európai Unióval kapcsolatosan, bármely tárgykörben megjelent publikációk bibliográfiai adatait tartalmazza rövid tartalmi kivonattal kiegészítve.

 

Szakterületi adatbázisok

 

EMIS
A nemzetközi gazdasági-pénzügyi adatbázisban több ezer esettanulmány, iparági jelentés, cég-elemzés érhető el. Emellett a naponta 30 ezer hírt szemléző sajtószemle, statisztikák és több mint 500 ezer cég adatait tartalmazó céginformációk is megtalálhatók a szolgáltatásban.

GALE Infotrack – Business Collection
A GALE adatbázisa főként a számvitel, közgazdaságtan, pénzügyek, marketing területéről tartalmaz közel 4.000 vállalati és egyéb publikációt.

EconLit (EBSCO)
Az American Economic Association elektronikus adatbázisa, a közgazdasági szakirodalom legfőbb referenciaforrása a világon. Az adatbázis több mint 1,1 millió rekordot tartalmaz 1886-ig visszamenőleg, a közgazdaság-tudomány gyakorlatilag minden ágát lefedi. 

Céginfo
Magyar vállalkozásokat nyilvántartó adatbázis, benne a legfontosabb cégadatokkal. Sok egyéb információ mellett megtalálhatjuk benne a saját tőke, a forgóeszköz-állomány, a mérleg szerinti eredmény, az értékesítés nettó árbevétele, valamint az adózott eredmény nagyságát is.

Sajtóadatbázis
Az adatbázis a hazai politikai, gazdasági és részben jogi sajtóban megjelent cikkek szelektív feltárásával épül, amelyet kiegészít számos mértékadó külföldi, nyugat- és kelet-közép-európai, amerikai, kanadai és ausztráliai napi- és hetilap szintén válogatott cikkanyaga.

Bruxinfo
Magyar nyelvű adatbázis az Európai Unióról, amelyet Brüsszelben dolgozó tudósítók elsődleges forrásból származó információi alapján és háttérismeretekkel kiegészített híreikből áll össze.

MTI.hu
Az adatbázis a Magyar Távirati Iroda saját forrásából készült, magyar nyelven íródott, a teljes hírfolyam közel 70%-át kitevő dokumentumokat tartalmazza. A főoldalon megjelenő adatbázisban az egy hónapnál nem régebbi hírek közt lehet keresni, míg az archívumokban akár 1887-ig visszamenően kutathatunk.

GreenFILE (EBSCO)
A gyűjtemény többek között a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújuló energia és az újrahasznosítás témakörében több mint 384 000 rekord indexelését és referátumait tartalmazza, valamint szabad hozzáférést biztosít több mint 4700 rekord teljes szövegéhez. 

EconBIZ 
Német és angol nyelvű könyvek, cikkek és szakdolgozatok a közgazdaságtudomány területéről.

WTO Documents 
Jelentések, statisztikák, videók, képek és összefoglaló munkák a kereskedelem, globalizáció, logisztika, környezetvédelem és még számos egyéb téma területéről.

IMF Documents and Publications 
A Nemzetközi Valutaalap összefoglaló tanulmányai, országtanulmányok, statisztikai adatok főként a fejlődő országokról, általános gazdasági témákról.

Worldbank – Open Knowledge Repository
Rendkívül széleskörű adatbázis a fejlődő országokról.

CIA – The World Factbook 
Országtanulmányok készítéséhez felhasználható adatbázis statisztikai adatokkal, rövid összefoglalókkal és képekkel.

KSH Tájékoztatási Adatbázis
A magyar Központi Statisztikai Hivatal hosszú idősorokat tartalmazó, több szempontú lekérdezést és egyéni táblázat-összeállítást lehetővé tévő szakstatisztikai adatbázisa, amely konkrét cégekre vonatkozó adatokat nem, csak ágazati és területi adatokat tartalmaz.

Eurostat
Az Európai Unió statisztikai oldala a tagállamokra vonatkozó adatokat szolgáltatja, ezzel biztosítva az egyes tagállamok összehasonlíthatóságát. Többek között makrogazdasági, pénzügyi, közlekedési és népességstatisztikák között kereshetünk.

UNWTO eLibrary
A Turisztikai Világszervezet adatbázisa turizmussal kapcsolatos szakkönyvekkel és statisztikai adatokkal. 

NAVA
A Nemzeti Audiovizuális Archívum gyűjtőkörébe tartoznak a 2006. január óta megjelenő, az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorai (m1, m2, tv2, RTL Klub).

Europeana
Európa legnagyobb elektronikus könyvtára, amely számos ország szöveges, kép-, hang- és videoarchívumait egyesíti. A médiatartalmak erős túlsúlyban vannak az adatbázisban a szöveges dokumentumokhoz képest.

Intech
A XXI. század új interdiszciplináris tudományterületeinek elismert szakirodalmi forrása a nanotechnológia, géntechnológia, gyógyszerkutatás, információ-technológia, élelmiszerbiztonság határterületi irodalmaival.

Hungaricana
A főként történeti vonatkozású dokumentumtárak közül ezeket ajánljuk: a Magyar Külügyminisztérium kiadványai, illetve az Országgyűlési Könyvtár gyűjteményei. Előbbiben külügyi, diplomáciai és külpolitikai adatokat, tanulmányokat olvashatunk, utóbbiban az Országgyűlés munkájával kapcsolatos irományokat, naplókat.

Arcanum Digitális Tudománytár
A teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz magyar tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A keresés és a lapok tartalomjegyzékének böngészése díjtalan, a dokumentumok megjelenítése csak a BGE-n lehetséges.

Digitalizált Törvényhozási Tudástár
Az adatbázis történet-, jog- és politikatudományi szempontból tár fel közel 2.000 különféle könyvet (adattárakat, jogi és történelmi könyveket, életrajzokat), 100.000 folyóiratcikket (közlönyöket, döntvénytárakat) és 600.000 oldalnyi országgyűlési forrásdokumentumot (az 1861 és 1990 között megjelent hivatalos magyar országgyűlési naplókat és irományokat).

MTD@
Az archívum célja a magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, az adott időszak reprezentáns szellemi irányzatainak feltárása.

LISTA (EBSCO)
Bibliográfiai adatbázis közel 700 könyvtár- és információtudományi folyóirat, kutatási jelentések és konferenciakiadványok anyagaiból az 1960-as évektől napjainkig. 

Scopus
A világ egyik legbővebb tartalmú bibliográfiai adatbázisa, amely főként idézettség keresésére szolgál. Tartalma lefed minden tudományterületet.

Akadémiai szótárak
Többnyelvű szótárak (angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, holland) és magyar szaklexikonok (helyesírási, szinonima, környezetvédelmi) több szempontú keresését biztosító adatbázis.

A magyar nyelv nagyszótára
Az adatbázisként készülő szótár mintegy 110 ezer címszót dolgoz fel, az irodalmi és köznyelv szókincse mellett válogatva az archaikussá vált szavakból, a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng stb. szókészletéből is. Visszaadja az egyes szavak jelentésszerkezetét, feldolgozza a szókapcsolatokat, idiomatizmusokat. A szótár webes változata az eddig megjelent kötetek (A–EK) szócikkeit, valamint az alakváltozatokra mutató utalókat tartalmazza, tehát messze nem tekinthető teljesnek! A korlátozás nélkül hozzáférhető adatbázist főként a nyelvészettel és fordítással, tolmácsolással foglalkozóknak ajánljuk. 

Tesztre készen
A Rigó utcai (Origo) nyelvvizsga tesztfeladatai angol, német és francia nyelven. A program nyelvenként 100 tesztfeladatot, nyelvtani összefoglalót, interaktív nyelvtani gyakorlóanyagot és 20 hallás utáni szövegértés feladatot tartalmaz megoldókulccsal együtt.

 

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM