Keresés:
Állományismertető

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATÁLLOMÁNY

Könyvállomány:
Közel 100.000 dokumentum található könyvtárunkban. A könyvállomány jelentős része a Df 47-es terem szabadpolcain található nyelvek szerint, azon belül témakör (szakrendi) csoportosításban. 

Folyóiratállomány:

75 különféle napilap és folyóirat található a könyvtárunk folyóirat-olvasótermében (Df 26/b), az állományból 13 angol nyelvű. A magyar nyelvű folyóiratok tematikus csoportosításban, azon belül betűrendben találhatók meg a polcon.
Az egyetemi oktató- és kutatómunka szempontjából legfontosabbnak minősülő kiadványok archív példányai általában 3 évre visszamenően a Df 26/b teremben találhatóak, a többi folyóirat tárgyévet megelőző számai a raktárból kérhetőek ki.
A folyóiratok cikkeinek jó részét a katalógusban is visszakereshetővé tesszük témakör alapján is.

Magyar nyelvű folyóiratok 2020 >>>

Idegen nyelvű folyóiratok 2020 >>>

Folyóiratok online elérhetősége >>>


DIPLOMADOLGOZATOK

Könyvtárunk őrzi az egyetemen végzett hallgatók diplomamunkáit. Az 1995-től írt dolgozatokat számítógépes nyilvántartás alapján lehet visszakeresni, a korábban írt dolgozatok raktározása és visszakeresése szerző alapján történik. A nyomtatott formátumú dolgozatok 2018-ig állnak rendelkezésre. Ezek helyben olvashatók, egy személy egy napra max. 3 dolgozatot kérhet fel. A használathoz a D/... számot írja fel és a tájékoztató könyvtárosnál jegyezze elő személyesen vagy email-ben a konyvtar.kkk@uni-bge.hu email címen.

A 2014 óta megvédett szakdolgozatok a papír változat mellett a BORY Dolgozattár repozitóriumban elektronikusan is hozzáférhetőek. A könyvtár hat, illetve a Folyóirat-olvasóterem egy, erre a célra rendszeresített számítógépén kereshető művek teljes szövege kereshető, megtekinthető és olvasható, de azokat lementeni, elküldeni magunknak emailben vagy bármi más módon reprodukálni nem lehet!

 

AUDIOVIZUÁLIS ESZKÖZÖK 


Hangkazetta, CD és DVD-állományunk főként a nyelvoktatás szolgálatában áll, többségük kölcsönözhető. 


ADATBÁZISOK


Könyvtárunk számos adatbázist szolgáltat, amelyek közt találunk általánost (Matarka), multidiszciplinárist (ProQuest Central) és szakirodalmit is (Emerald), amikhez szótároldalak (Akadémiai nagyszótárak) is kapcsolódnak. 
Az adatbázisok egy része bárhonnan, bármikor elérhető, másik része előfizetéses jellege miatt csak az Egyetem területéről vagy otthonról VPN használatával. 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM