Keresés:
Állományismertető

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATÁLLOMÁNY

Könyvállomány:
Több mint 100.000 dokumentum található könyvtárunkban. A könyvállomány jelentős része a Df 47-es terem szabadpolcain található nyelvek szerint, azon belül szakrendi csoportosításban. 

Folyóiratállomány:
100 különféle napilap és folyóirat található a könyvtárunk folyóirat-olvasótermében (Df 26/b), az állományból 20 idegen nyelvű. A magyar nyelvű folyóiratok tematikus csoportosításban, azon belül betűrendben, míg az idegen nyelvűek a megjelenésük nyelve szerint találhatók meg a polcon.
Az egyetemi oktató- és kutatómunka szempontjából legfontosabbnak minősülő kiadványok archív példányai 3-6 évre visszamenően a Df 26/b teremben találhatóak, a többi folyóirat tárgyévet megelőző számai a raktárban.
A számítógépen feldolgozott tárgyszavak szerint kereshető folyóiratok száma és a cikkek mennyisége folyamatosan nő, továbbá a folyóirat-olvasóteremben cikk-katalógus is az olvasók rendelkezésére áll, amely azonban lezárásra került 2006. december 31-vel.

Magyar nyelvű folyóiratok 2019 >>>

Idegen nyelvű folyóiratok 2019 >>>


DIPLOMADOLGOZATOK


Könyvtárunk őrzi az egyetemen végzett hallgatók diplomamunkáit. Az 1995-től írt dolgozatokat számítógépes nyilvántartás alapján lehet visszakeresni, a korábban írt dolgozatok raktározása és visszakeresése szerző alapján történik.

Az Egyetemen megvédett szakdolgozatok helyben olvashatók, egy személy egy napra max 3 dolgozatot kérhet fel. A használathoz a D/... számot írja fel és a tájékoztató könyvtárosnál jegyezze elő személyesen vagy email-ben a konyvtar.kkk@uni-bge.hu email címen.

A 2014 óta megvédett szakdolgozatok a papír változat mellett a BORY Dolgozattár repozitóriumban elektronikusan is hozzáférhetőek. A könyvtár három, illetve a Folyóirat-olvasóterem egy, erre a célra rendszeresített számítógépén kereshető művek teljes szövege kereshető, megtekinthető és olvasható, de azokat lementeni, elküldeni magunknak emailben vagy bármi más módon reprodukálni nem lehet! 

 

AUDIOVIZUÁLIS ESZKÖZÖK 


Hangkazetta, CD és DVD-állományunk főként a nyelvoktatás szolgálatában áll, többségük kölcsönözhető. 


ADATBÁZISOK


Könyvtárunk számos adatbázist szolgáltat, amelyek közt találunk általánost (Matarka), multidiszciplinárist (ProQuest Central) és szakirodalmit is (Emerald), amikhez szótároldalak (Akadémiai nagyszótárak) is kapcsolódnak. 
Az adatbázisok egy része bárhonnan, bármikor elérhető, másik része előfizetéses jellege miatt csak az Egyetem területéről vagy otthonról VPN használatával. 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM