Keresés:
BGE Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíj (MOKIÖ) pályázati felhívás 2018/19 tanévre
2018.10.10

A pályázat célja

A Budapesti Gazdasági Egyetem célja a tanulmányi célú Erasmus mobilitásban résztvevő hallgatók számának növelése. Ennek érdekében a 2018/2019. tanévtől bevezetésre került a Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíj (MOKIÖ), amely kiegészítő támogatást nyújt az Erasmus program keretében tanulmányi célú mobilitásra kiutazó hallgatóknak az Erasmus ösztöndíj havi mértékén felül.

A pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthat be minden a 2018/2019-es tanévre nem zéro grantos Erasmus tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjat elnyert hallgató, függetlenül a finanszírozási formájától és munkarendjétől. Azok a hallgatók, akik beadott Campus Mundi pályázattal és zéro grantos Erasmus szerződéssel is rendelkeznek, szintén beadhatják majd pályázatukat, e tényt jelezve a pályázati űrlapon. Amennyiben ezen hallgatók nem nyerik el a Campus Mundi pályázatot, esélyessé válnak a Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíjra.

A Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíj maximum a mobilitás időtartamára biztosítható.

Pályázati kategóriák

Az ösztöndíj két kategóriában kerül meghirdetésre:

a) szociális rászorultság alapján
b) tanulmányi eredmények és szakmai kiválóság alapján

Egy hallgató mindkét kategóriára nyújthat be pályázatot azonos időszakban. Mindkét kategóriára egy pályázati űrlapon lehet pályázni, de az egyes kategóriákra benyújtott pályázatok értékelése külön történik.

A pályázat értékelési szempontjai

a.) szociális rászorultság alapján elnyerhető MOKIÖ támogatás esetén
A szociális rászorultság alapján elnyerhető MOKIÖ támogatásban automatikusan részesülnek azok a pályázók, akiknek:

- a Tempus Közalapítvány tanulmányi célú mobilitásukhoz megítélt „különleges igények támogatása” és/vagy „hátrányos helyzetű hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása (Erasmus+ szociális támogatás)” jogcímeken kiegészítő támogatást,
továbbá
- azok a hallgatók, akik a 2017/2018-as tanév második félévében rendszeres szociális ösztöndíjban vagy Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban részesültek, és nyilatkoznak, hogy szociális helyzetükben érdemi javulás nem következett be.

Azok a hallgatók is kaphatnak - kisebb összegű - szociális alapú mobilitási kiegészítő ösztöndíjat, akik nem részesültek a fenti támogatásokban, de a családban az egy főre jutó jövedelem alapján indokolt lehet támogatásuk.

b.) tanulmányi eredmények és szakmai kiválóság alapján elnyerhető MOKIÖ támogatás esetén
A tanulmányi célú mobilitás kategóriában a hallgató tanulmányi eredménye (kumulált korrigált kreditindex) kerül figyelembe vételre a szakátlagukhoz viszonyítva, kiegészítve az egyéb szakmai teljesítményekért és kiválóságért kapott pontokkal.

Az elnyerhető támogatás mértéke

A szociális kategóriában 25-50 ezer forint/hó, a tanulmányi kategóriában átlagosan 25 ezer forint/hó. Amennyiben a támogatást nyert hallgató nem teljesíti az Erasmus támogatási szerződésben foglaltakat, különös tekintettel a külföldi tanulmányok alatt megszerzendő kreditekre vonatkozó előírásokat, a MOKIÖ ösztöndíjat vissza kell fizetni. Amennyiben a hallgató külföldi mobilitási tartózkodása lerövidül, de egyéb tekintetben teljesíti az Erasmus támogatási szerződés feltételeleit, az ösztöndíj időarányos részét kell visszafizetnie.

A pályázat formai követelményei

  • A pályázat a Modulo rendszerben kitöltött pályázati űrlapon adható be az Erasmus pótpályázattal egyidejűleg
  • A formanyomtatványon megjelölt csatolandó dokumentumokat fel kell tölteni.

Pályázat beadási határidő: 2018. október 18. 8:00

Az érvényes pályázatok értékelési határideje: 2018. október 26.

A pályázó hallgatók a döntést követően határozatban kapnak értesítést.

 

Budapest, 2018. október 9.                                          Oktatási Igazgatóság


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM