Keresés:
Pályázati felhívás Erasmus+ tanulmányi mobilitás programban való részvételre 2018/19 2. félév
2018.10.10

 Tisztelt Hallgatók!

A BGE a 2018-1-HU01-KA103-047244 projektjén még rendelkezésre állnak források, ezért döntött úgy az intézmény, hogy a tavaszi pályázati felhívást pótpályázatként „újra kinyitja” és ezáltal azok a hallgatók, akik azóta kedvet kaptak, akár a megszervezésre kerülő ErasmusDays programokon való részvétel által is, lehetőséget kapnak a pályázásra. Mivel a már tavasszal ösztöndíjat elnyert hallgatók körében meghirdettük a Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíjat (MOKIÖ), ezért a mostani pótpályázat keretében lehetőség van arra, hogy a jelentkezők az Erasmus+ pályázattal egyidejűleg pályázatot adjanak be a Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíjra (MOKIÖ) ugyanazon az űrlapon.

Megjegyzés: Amennyiben jelentős túljelentkezés mutatkozik jelen pótpályázati kiírás keretében, úgy a BGE a meghosszabbított 2017. évi keretből tud részben vagy egészben támogatást biztosítani, amelyek alacsonyabb támogatási összeget takarnak.

 

1. Az Erasmus+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió hallgatók és oktatók cseréjét, valamint hallgatói szakmai gyakorlatok támogatását szolgáló programja. Az Erasmus+ hallgatói mobilitás alapelvei megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján. Az egy tanulmányi cikluson belüli (tanulmányi és gyakorlati) összesített mobilitási időtartam maximum 12 hónap lehet.

A nyertes hallgatók térítésmentesen tanulhatnak a fogadó intézményben és az Erasmus+ program keretében megítélt megélhetési támogatásban részesülnek.


2. Pályázati feltételek

Erasmus+ támogatásra pályázhat a BGE alap- és mesterképzésének nappali, távoktatás, levelező munkarendben, magyar- vagy idegen-nyelvű képzésben, illetve FOSZK képzésen résztvevő, beiratkozott hallgatója. A pályázat benyújtásának feltétele egy lezárt tanulmányi félév megléte. A pályázat értékelésénél a tanulmányi eredményen kívül egyéb tevékenységek és szempontok is számítanak, amelyek a pontozási lapon vannak feltüntetve.

A fogadóintézményekkel kötött Inter-institutional megállapodások alapján a pályázó hallgatóknak B2-es típusú, a fogadó intézményben felvenni tervezett kurzusok oktatási nyelvéből megszerzett állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.


3. Hogyan lehet pályázni?

A tanulmányi pályázatot a Modulo rendszeren keresztül lehet beadni az űrlap kitöltésével.
A pályázathoz a Modulo-ban kérjük csatolni:

  • 1 db igazolványkép
  • Europass formátumú fényképes önéletrajz és motivációs levél magyarul, valamint a megpályázott intézmény oktatási nyelvén,
  • a nyelvtudás szintjét igazoló dokumentum – B2 komplex nyelvvizsga bizonyítvány
  • a pályázatban feltüntetett pluszpontok jogosultságát igazoló hitelesített dokumentumok
  • tantárgylista (azoknak a tárgyaknak a listája, amelyet az Erasmus félév alatt kíván felvenni)

A pályázók saját karuk partneregyetemeihez pályázhatnak. Javasoljuk, hogy a saját szakjának megfelelő profilú intézményt keressen, mert így több tárgyat be tud számíttatni. Javasoljuk továbbá, hogy a felvenni kívánt tárgyakkal kapcsolatban konzultájon szaktanárokkal, illetve a képzésvezetővel.

Fordítson kellő figyelmet a pályázati dokumentáció összeállítására, mert csak a hiánytalan dokumentációjú és időben beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra!


4. A pályázat beadása, további információk

A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenésétől 2018. október 18-án 8:00 óráig lehet benyújtani a Modulo rendszeren keresztül.

További információ kérhető a kari Nemzetközi Mobilitási Irodákban:

BGE KKK hallgatóinak:
Magyar Anikó
Nemzetközi koordinátor
Diósy Lajos utca 22-24., K.F.18.
Tel: 467-7800/349
E-mail: magyar.aniko@uni-bge.hu

 

5. A pályázatok elbírálása


A külföldi részképzési pályázatok elbírálása a jelentkezési lap, az egyéni adatlap és az előírt mellékletek alapján történik. Az elért pontszám figyelembe vételével kialakított rangsor szerint kerül sor az eljárás végén az anyagilag támogatott helyek odaítélésére. Amennyiben az egyetem rendelkezésére álló források nem teszik lehetővé a megélhetési támogatás megítélését, de a jelentkező megfelel a pályázati kiírás alapvető feltételeinek, a BGE megítélhet zéró összegű támogatást (zero-grant), ami azt jelenti, hogy a pályázó nem részesül megélhetési támogatásban, de a fogadó egyetemen térítésmentesen tanulhat.

Az eredmények elbírálást követően 2018. október 26-tól válnak elérhetővé az alábbi linken:

https://uni-bge.hu/projects/erasmus_mobilitas

A nyertes pályázókat a kari Erasmus koordinátor e-mailben értesíti és nominálja őket a fogadó intézményekben.

 

6. Egyéb fontos és hasznos tudnivalók

A külföldi részképzés ideje alatt a hallgatónak a BGE-n hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie, tehát be kell itthon is iratkoznia a félévre, eleget kell tennie intézményünkkel szembeni esetleges anyagi kötelezettségeinek, továbbá a HKR előírásainak megfelelően (legalább 1 tantárgy felvételével) biztosítania kell féléve érvényességét. Amennyiben a hallgató a küldő vagy a fogadó intézmény valamelyikében elmulasztja tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését, az a támogatás részleges vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

A pályázaton sikeres hallgatóval a BGE támogatási szerződést köt, amely részletesen szabályozza a tanulmányi kötelezettségeket, a támogatás összegét és felhasználását, esetleges visszafizetésére vonatkozó feltételeket. A külföldi intézményben minimum 15 ECTS kreditet kell teljesíteni, mely átlagosan 3-4 tantárgy felvételét jelenti, amelyből legfeljebb egy lehet idegen nyelv (nem kezdő szinten), a többi pedig a hallgató itthoni szakmai képzésének profiljához kötődő szakmai tantárgy kell, hogy legyen. Javasoljuk azonban a 15-nél több kredit felvételét, különösen azok számára, akik a Campus Mundi programra is pályázni kívánnak a Tempus Közalapítványnál, mert ez a program 20 ECTS kredit beszámítását írja elő. Amennyiben a külföldi intézmény több kredit teljesítését kéri, úgy a külföldi partner kreditszámai a mérvadóak.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Résztvevőnek az Erasmus támogatás keretében folytatott tanulmányok során a külföldi intézményben nem sikerül legalább 15 kreditet teljesítenie, akkor a Résztvevőnek a támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie. Ha a Résztvevő szociális helyzetére hivatkozva kérelmet nyújt be Tanulmányi Bizottságnak, akkor a visszafizetendő összeg 50%-ára vonatkozóan részletfizetés és/vagy halasztott fizetés engedélyezhető.

7. A hallgatói anyagi támogatás és a külföldi megélhetési költségek


  Tanulmányi célú hallgatói mobilitás

Magas megélhetési költségű országok
Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország, Nagy-Britannia

520 € /hó
Közepes megélhetési költségű országok
Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália
 470 € /hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Macedónia, Törökország
 420 € /hó

Felhívjuk az Erasmus+ ösztöndíjra pályázók figyelmét, hogy a megítélt támogatás összege nem fedezi a célországban való megélhetés teljes költségét, ezért azt ki kell egészíteni egyéni forrásokból.

A hallgatónak arra is van lehetősége, hogy a Tempus Közalapítványhoz adjon be Campus Mundi ösztöndíjpályázatot, viszont ehhez el kell nyernie az Erasmus+ státuszt és az egyetemmel zero-grant szerződést kell kötnie.

A BGE önálló támogatást is biztosít pályázati úton, tanulmányi és szociális alapon az Erasmus+ mobilitásban résztvevő hallgatóknak. Erre szolgál a MOKIÖ (Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíj), amelyre a jelen pályázattal egyidejűleg ugyanazon űrlapon lehet pályázni mind tanulmányi, mind szociális kategóriákban.

Az Erasmus+ mobilitásban résztvevő önköltséges hallgatók önköltségi díj kedvezményt kapnak mobilitásuk alatt, melynek értelmében önköltségi díjuk 55%-át kell fizetniük.

Az Erasmus+ részképzéses hallgatók rendszeres szociális támogatásra pályázatot adhatnak be, és ha a tanulmányi eredményük megfelelő, akkor tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek.

Az Erasmus+ támogatás a brüsszeli központból származik, mely a magyar Tempus Közalapítványon keresztül jut el a BGE számlájára, ahol csak érkezését követően válik felhasználhatóvá. Az Erasmus ösztöndíj a rendelkezésre álló források alapján 70% vagy 80%-át a mobilitási időszak kezdetén, míg a támogatás fennmaradó részét a hazaérkezés és a beszámoló leadását követően utalja az intézmény a hallgatónak.


8. Egyéb ügyintézési teendők

A nyertes hallgatókkal a BGE a támogatási szerződést köt, amelyben szerepel a tanulmányi mobilitás pontos – a fogadóintézmény által megadott – időtartama is.
Az Erasmus+ támogatást a BGE a hallgató devizaszámlájára euróban utalja át. A bankszámlaszámot a támogatási szerződés megkötése előtt kell megadni, és azt az ügyintézési bonyodalmak elkerülése érdekében nem lehet a későbbiekben megváltoztatni. A szerződéskötéshez a hallgatónak rendelkeznie kell kiegészítő betegség- és balesetbiztosítással is
A nyertes hallgatóknak önállóan kell intézniük a kiutazással kapcsolatos valamennyi tennivalót: külföldi szállásuk biztosítását, az utazási, biztosítási, banki, stb. ügyeket.

 

Tisztelt Hallgatók!
Amennyiben érdeklődnek és van lehetőségük, fontolják meg a pályázat beadását, mert ezáltal mind tanulmányi, mind szakmai tapasztalatokat szerezhetnek egy külföldi felsőoktatási intézményben.

 

                               Budapest, 2018. október 9.                                     Mobilitási Főosztály

 

Erasmus+ programhoz kapcsolódó BGE Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíj (MOKIÖ) >>>


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM