Keresés:
Pótfelvételiseknek

Tisztelt Hallgató!

Beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. Kérem, figyelmesen olvassa el a leírtakat!

 

A beiratkozási időpontja 2020. szeptember 5. szombat, 9.00 órakor az E.II 6 és E.II. 10-es teremben

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes beiratkozás során a szájmaszk használata kötelező!!


A személyes beiratkozáson Önnek rendelkeznie kell az alábbiakkal:

 • a Neptunból nyomtatott, aláírt beiratkozási lap eredeti példány

A beiratkozási lapot a Neptunból az Ügyintézés/Kérvények Leadott kérvényeknél lehet letölteni majd kinyomtatni. A Beiratkozási kérelem sor jobb oldalán található „+” jelre kell kattintani és kiválasztani Nyomtatvány letöltése pdf-ként

 • fényképes személyazonosító igazolvány és mind a két oldalának a másolata (az beiratkozási lapon ellenőrizni kell (ha nem jó, akkor javítani) ha nincs rajta akkor ráírni)
 • lakcímkártya és mind a két oldalának a másolata (az beiratkozási lapon ellenőrizni kell (ha nem jó, akkor javítani) ha nincs rajta akkor ráírni)
 • adóigazolvány és a másolata (az beiratkozási lapon ellenőrizni kell (ha nem jó, akkor javítani) ha nincs rajta akkor ráírni)
 • TAJ-kártya és a másolata (az beiratkozási lapon ellenőrizni kell (ha nem jó, akkor javítani) ha nincs rajta akkor ráírni)

 Kérjük a fent említett dokumentumokat próbálja meg egy lapra lefénymásolni!

 • bankszámla (bármelyik magyarországi banknál) bankkivonat másolata (a beiratkozási lapon ellenőrizni kell (ha nem jó, akkor javítani) ha nincs rajta akkor ráírni)
 • többletpontot igazoló eredeti dokumentum és másolata
 • érettségi bizonyítvány (BA és FOSZK képzésekre) vagy felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (MA képzésekre) – eredeti és a másolat
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok), ha van(nak) – eredeti(k) és a másolata
 • általános igazolványkép 3.5 x 4.5 cm– 1 db, kivágva (kérjük, a hátuljára írja rá a nevét és a Neptun-kódját)
 • Előre kitöltött és aláírt tűz- és balesetvédelmi nyilatkozat (előtte olvassa el figyelmesen a Kar Tűzvédelmi szabályzatát).

 • Amennyiben Ön duális képzésben vesz részt, az alábbi linken található nyilatkozatot kitöltve hozza magával https://uni-bge.hu/documents/hallgatoi_ugyek/Nyomtatvanyok

 

Önköltséges képzésre felvett hallgatóinknak a beiratkozáskor alá kell írniuk a képzési szerződésüket, amelyet a Hallgatói Önkormányzat munkatársai fognak átadni a beiratkozás napján.

Akadályoztatás esetén meghatalmazott is intézheti a beiratkozást. Ebben az esetben ugyan úgy hoznia kell a fent említett dokumentumokat valamint a két tanú által aláírt meghatalmazást, amit az alábbi linken ér el:

https://uni-bge.hu/kkk/Szervezeti-egysegeink/KKK_SZOLG/TANULMANYIHII/dokumentumok 

 

A beiratkozás csak akkor érvényes, ha minden fent felsorolt dokumentum megfelelően leadásra került.


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM