Keresés:
Alapvető információk

Kedves Hallgatónk!

Köszöntjük a BGE hallgatói közösségében az Egyetem, valamint Karunk nevében! Tanulmányaihoz sok sikert, egyetemi éveihez örömteli élményeket és jó egészséget kívánunk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk legfontosabb teendőiről tanulmányai megkezdésével kapcsolatban.

Az Ön teendői

Kötelező teendők

>> Bejelentkezés az Egyetem informatikai rendszerébe
>> Beiratkozási kérelem kitöltése
>> Finanszírozási feltételek megismerése
>> Képzési díjak befizetése
>> Kurzusfelvétel, órarend összeállítása
>> Szintfelmérők megírása
>> Személyes beiratkozás
>> Diákigazolvány igénylése

Fakultatív teendők

>> Képzés helyszíne és a specializáció megválasztása (kereskedelem és marketing alapszakos, valamint gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzéses hallgatóink számára)
>> Kollégiumi jelentkezés (igény esetén)
>> Ösztöndíjak megismerése
>> Diákhitel igénylése (szükség esetén)
>> Kreditelismerési kérelem beadása (amennyiben vannak felsőoktatásban szerzett kreditpontjai)
>> Tájékozódás a központi informatikai szolgáltatásokról
>> Tájékozódás a külföldi tanulmányi lehetőségekről
>> Tájékozódás a gólyatáborról és a hallgatói élet további lehetőségeiről

 

Figyelem! Az itt és a csatolt oldalakon szereplő tájékoztatás később bővülhet vagy módosulhat, ezért kérjük, hogy augusztus 20-a után még egyszer ellenőrizze a teendőket. A beiratkozási teendők, időpontok és helyszínek listája változhat meg kisebb mértékben eddig az időpontig.

 

Hagyományos oktatásra készülünk ősztől

A Budapesti Gazdasági Egyetem kiemelt figyelmet fordít hallgatói és munkatársai egészségére. Az elmúlt félévben a BGE-n is – mint minden magyar egyetemen – digitális (távolléti) oktatás zajlott. A félévet sikeresen lezártuk, minden kurzusunkat megtartottuk, minden vizsgát befejeztünk.

Az őszi félévet normál (jelenléti) oktatás formájában tervezzük indítani. Ha azonban a helyzet szükségessé teszi, az oktatást részben vagy teljesen digitális (távolléti) formában tudjuk biztosítani. Az alapelvünk az, hogy a körülményektől függetlenül valamennyi hallgatónk teljes értékű képzésben részesüljön, és fennakadás nélkül végezhesse tanulmányait.

Minden felvett hallgatónkat arra biztatjuk, hogy iratkozzon be és kezdje meg tanulmányait szeptemberben! Meggyőződésünk, hogy mindig szem előtt kell tartani a jövőt, arra készülni kell. Ennek egyik leghasznosabb módja a tanulás.

Várjuk Önt szeretettel a BGE-n!

 

Bejelentkezés az Egyetem informatikai rendszerébe

Négy rendszer használatára lesz szüksége tanulmányai kezdetén:

 • Neptun – tanulmányi ügyintézés (pl. tárgyfelvétel, pénzügyek kezelése)
 • Moodle2 - elektronikus tanulási környezet
 • CooSpace – elektronikus tanulási környezet (a beiratkozás előtt itt kell nyilatkoznia a tanulni kívánt nyelvekről)
 • Modulo – kérvénykezelő rendszer (pl. a kollégiumi jelentkezési kérelem beadásához).

A BGE-n egységes felhasználónevet és jelszót használunk minden elektronikus rendszerhez. A belépéshez jelszót kell igényelnie ezen az oldalon.

Nyomatékosan ajánljuk, hogy beiratkozása előtt szánjon időt a Neptun megismerésére, ugyanis tanulmányi ügyeit a következő években ebben a rendszerben kell intéznie. A rendszer használatáról itt talál tájékoztatást.

>> Határidő: augusztus 19. (később is bejelentkezhet, ám a kurzusfelvételt nem tudja elkezdeni, ha még nincs bejelentkezve, illetve a szintfelmérő feladatsorok megírására is szükség van a bejelentkezéshez).

Beiratkozási kérelem kitöltése

Ön a beiratkozással válik az Egyetem hallgatójává. A beiratkozásnak két szakasza van:

 • online (kérelem kitöltése)
 • személyes (lásd alább).

Az online beiratkozási kérelmet a Neptunban találja. Lépések:

 1. Az Ügyintézés menüben válassza ki a Beiratkozás/Bejelentkezés pontot.
 2. A Képzés sorában a Státuszt módosítsa „Aktív” értékre. Amennyiben korábban már a BGE hallgatója volt, arra a képzésre iratkozzon be, amire most felvételt nyert.
 3. Ezután megjelenik a kérvényűrlap. Kérjük ellenőrizze ebben adatait (ezeket a felvi.hu rendszeréből kaptuk meg). Ha valamely adata megváltozott, itt módosíthatja. Módosítás esetén kérjük, hogy csatolja a megfelelő igazolvány képét is (PDF vagy JPG).
 4. Kérjük, hogy töltse ki a hiányzó adatokat (lásd a következő táblázatot). Ezekhez a megfelelő dokumentumok képének csatolására van szükség (PDF vagy JPG).
 5. Ha minden adat rendben van, adja le a kérvényt. Ezt követően megjelenik egy felugró ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e a kérvény kinyomtatását.
 6. Az "Igen" gomb megnyomására a rendszer generál egy PDF-fájlt. Kérjük, mentse el, majd nyomtassa ki ezt a fájlt, szüksége lesz rá a személyes beiratkozáskor!

A következő adatokat és dokumentumokat kell feltöltenie az online beiratkozási kérelemben:

Adat Feltöltendő dokumentum (PDF vagy JPG)
fényképes személyazonosító igazolvány típusa, száma (személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány) fényképes személyazonosító igazolvány (csak a fényképes oldal)
adóazonosító jel adóazonosító jelet tartalmazó kártya
TAJ-szám TAJ-kártya
bankszámlaszám (bármely magyarországi banknál)
nem magyar állampolgárok esetében tartózkodási engedély (azonosító, kiállítás dátuma, érvényesség kezdete, érvényesség vége, típus) tartózkodási engedély
állandó lakcím (csak ha változott) lakcímkártya
érettségi bizonyítvány vagy felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (mesterképzéseknél csak az utóbbi felel meg)
nyelvvizsga-bizonyítvány(ok), ha van(nak)
minden többletpontot igazoló dokumentum

>> Határidő: szeptember 6. (a rendszer augusztus 24-én nyílik).

Finanszírozási feltételek megismerése

Önköltséges képzésre felvett hallgatók

Önköltséges hallgatóinkkal a beiratkozáskor képzési szerződést kötünk, melyben rögzítjük az önköltség fizetésének módját és ütemezését. A képzési szerződés szövegét hamarosan közzétesszük, kérjük ismerje meg a szövegét, mielőtt beiratkozni jönne. Ha a hallgatói díjak fizetésének szabályairól kíván tájékozódni, olvassa el a Hallgatói követelményrendszer 112-115. §-ait.

Állami ösztöndíjas képzésre felvett hallgatók

Az állami ösztöndíj feltételeit a Nemzeti felsőoktatási törvény és a kapcsolódó jogszabályok rögzítik. Kérjük, hogy beiratkozás előtt tájékozódjanak részletesen a magyar állami ösztöndíj feltételeiről. Az állami ösztöndíj legfontosabb feltételeit a Hallgatói követelményrendszer 86-88. §-ai is tartalmazzák.

Képzési díjak befizetése

Hallgatóinknak a képzés finanszírozási módjától és nyelvétől függően az alábbi állandó, féléves képzési díjakat kell befizetniük minden félévben:

  magyar nyelvű képzés idegen nyelvű képzés
állami ösztöndíjas képzés idegen nyelvi képzési hozzájárulási díj
önköltéges képzés önköltség önköltség + idegen nyelvi képzési hozzájárulási díj

Az önköltség összegét a felvételi tájékoztató határozza meg, az idegen nyelvi képzési hozzájárulási díj a felvételi tájékoztatóban az egyes idegen nyelvű szakok nevére kattintva található meg, "A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei" címszó alatt.

A fentieken túlmenően előfordulhatnak eseti díjak is, de ezek mindig a hallgatók teljesítményén, cselekedetein múlnak (pl. ismétlővizsga díja, mulasztási díj). A hallgatói díjak rendszerét és a díjak fizetésének szabályait a Hallgatói követelményrendszer 112-115. §-ai ismertetik. A különböző költségekről egy rövid, értelmezést segítő áttekintést olvashat ezen az oldalon, a költségek csökkentéséről vagy ellensúlyozásáról pedig itt találhat tájékoztatást.

A költségek befizetése a Neptun-rendszeren keresztül törétnik. A befizetésre vonatkozó technikai tudnivalók a Neptun-tájékoztató 7. oldalán találhatóak. Befizetéseit bankkártyával vagy SimplePay-el tudja teljesíteni, melynek menetéről a Neptun nyitóoldalán elhelyezett Letölthető dokumentumok között talál tájékoztatót.

Amennyiben számlát szeretne kapni a befizetett díjakról, válassza ki a Neptunban a Pénzügyek/Befizetés menüpontot, majd a kiírt tétel sorának végén található + jelre kattintva válassza a „Befizető” lehetőséget, ahol megadhatja a számlára kerülő költségviselő (befizető) adatait.

>> Határidő az önköltségi díj és/vagy az idegen nyelvi képzési hozzájárulási díj első részletének (45%) befizetésére: augusztus 19.

Amennyiben Diákhitelből finanszírozza a tanulmányait, a fenti befizetési határidőt megelőzően fel kell rögzítenie a Diákhitel szerződésszámot a Neptun rendszerben (Pénzügyek/Beállítások/Diákhitel2) és ezt követően a kiírt tételhez is hozzá kell rendelnie azt (Pénzügyek/Befizetés).

Kurzusfelvétel, órarend összeállítása

Az egyetemen a hallgatói önállóság része a tanulmányok saját szervezése: hallgatóinknak minden félév előtt a tanulmányi rendszeren (Neptun) keresztül fel kell venni azokat a tárgyakat, illetve kurzusokat, amelyeket teljesíteni szeretnének. Az egyes félévekben ajánlott tárgyakat a tantervek tartalmazzák.

A kurzusfelvétel során Önnek az alábbiakról kell döntenie:

 1. Felvegye-e most a tantervben szereplő kötelező tárgyak kurzusait? A mintatanterv szerinti kötelező tárgyakat a tanulmányai során kell teljesítenie, de nem feltétlenül abban a félévben, ami a tantervben jelölve van. Az ajánlott félévtől eltérhet, de ügyeljen arra, hogy ha elhalasztja a tárgyak felvételét, előfordulhat, hogy meghosszabbodik a tanulmányi ideje.
 2. Melyik választható tárgyakat vegye fel? A választható tárgyak esetében egy bizonyos kreditszámot kell teljesítenie, de a konkrét tárgyakat Ön határozhatja meg.
 3. Melyik órarendi időpontokat vegye fel? Számos tantárgyunkat több csoportban oktatjuk, így Önnek lehetősége van különböző órarendi időpontok között választani (a rendelkezésre álló helyek erejéig).

A felvenni javasolt tárgyak listáját személyes beiratkozási tájékoztatója tartalmazza, amit Neptun-kódja alapján itt találhat meg.

Az online tárgyfelvétel útmutatóját innen töltheti le. Amennyiben tanácsadásra van szüksége, keresse Hallgatói Szolgáltatási Osztályunkat emailben vagy személyesen (1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24., K épület földszint).

>> Tárgyfelvételi időszak: 2020. július 31-én 8:00 órától szeptember 6-án 23:59 óráig.

Szintfelmérők megírása

Egyik alapvető célunk, hogy Önök sikeresen és időben végezhessék el tanulmányaikat. Ennek érdekében képzésünk tartalmát – lehetőségeinkhez mérten – a felkészültségükhöz igazítjuk. Ehhez mindenekelőtt arra van szükség, hogy néhány tárgyból Önök szintfelmérő tesztet írjanak. Ezek a következők (megadva a szintfelmérő következményeit):

 • Idegen nyelv – nyelvi csoportok beosztása a nyelvtudás szintjének megfelelően.
 • Informatika – az eredmények alapján választható felzárkóztató kurzus vehető fel.
 • Matematika – az eredmények alapján választható felzárkóztató kurzus vehető fel.

A szintfelmérőket a CooSpace rendszerben, online kell megírniuk. Részletes információt később teszünk közzé.

Személyes beiratkozás

A beiratkozást személyesen kell megvalósítani a regisztrációs/beiratkozási héten (augusztus 31. - szeptember 5. között). Az Ön beiratkozási időpontjait és teendőit Neptun-kódja alapján itt találja meg.

A személyes beiratkozás előtt mindenképpen ki kell töltenie az online beiratkozási kérelmet, illetve fel kell töltenie a megfelelő dokumentumok másolatait a rendszerbe. Kérjük, hogy a sikeres ügyintézés érdekében ne feledkezzen meg a kitöltésről!

A beiratkozáshoz az alábbiakat hozza magával:

 • Neptunból kinyomtatott beiratkozási kérelem,
 • fényképes személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány)
 • adóazonosító jel
 • TAJ-kártya
 • érettségi bizonyítvány vagy felsőfokú végzettséget igazoló oklevél
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok), ha van(nak)
 • minden többletpontot igazoló dokumentum
 • igazolványkép – 1 db (kérjük, a hátuljára írja rá a születési nevét és a Neptun-kódját)
 • előre kitöltött tűz- és balesetvédelmi nyilatkozat (előtte olvassa el figyelmesen a Kar Tűzvédelmi szabályzatát).
 • előre kitöltött nyilatkozat a duális képzésben való részvételről, amennyiben felvételt nyert egy vállalathoz erre a képzési formára.

>> Beiratkozási időszak: 2020. augusztus 31. - szeptember 5. között (a pontos dátumot itt találja meg).

Diákigazolvány igénylése

Diákigazolvány igénylésére az első beiratkozás után van lehetősége a hallgatóknak, mivel olyan jelentkező nem kaphat diákigazolványt, aki nem létesített jogviszonyt az Egyetemmel. Az igazolványt a Neptun-rendszerben igényelheti, az itt található útmutató alapján. Diákigazolvány igényléshez elengedhetetlen, hogy a Kormányablakban igényeljen NEK-azonosítót.

Képzés helyszínének megválasztása

Amennyiben Önt az alábbi két képzés egyikére vettük fel, képzési helyszínt kell választania aszerint, hogy milyen specializáción kíván később tanulni.

1. Kereskedelem és marketing alapszak

Külkereskedelmi Kar

 • Digitális marketing specializáció
 • Marketingkommunikáció specializáció
 • Marketingmenedzsment specializáció

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

 • Kereskedelem specializáció
 • Kereskedelmi kommunikáció specializáció
 • Kereskedelmi logisztika specializáció

2. Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Külkereskedelmi Kar

Pénzügyi és Számviteli Kar

 • Kis- és középvállalkozások

A képzőhely megválasztására vonatkozó kérelmét a Neptun Unipoll rendszerében kell leadnia. Amennyiben a megadott határidőig nem él a képzésihely-választás lehetőségével, a képzési helyet az Egyetem saját hatáskörben határozhatja meg.

>> Határidő: július 31. 12:00 óra

Kollégiumi jelentkezés

Nappali munkarendű hallgatóink jogosultak kollégiumi férőhelyet igényelni a KKK Mátyásföldi Kollégiumában (1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.). A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat itt találja.

Fő határidők:

>> Szociális helyzetfelmérő lap (a Modulo rendszerben) – augusztus 7-ig
>> Kollégiumi felvételi kérelem (a Modulo rendszerben) – augusztus 7-ig.

Ösztöndíjak

Ösztöndíjaink többsége a beiratkozási első félévben még nem vehető igénybe, kivéve a szociális ösztöndíjakat. A későbbi lehetőségekről azonban már most érdemes tájékozódnia, hogy céltudatosan szervezhesse tanulmányait. Ösztöndíjainkról itt talál egy rövid áttekintést. Az ösztöndíjakra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói követelményrendszer 90-105. §-ai tartalmazzák.

Magyar állami ösztöndíjjal felvett hallgatóink számára javasoljuk, hogy tájékozódjanak részletesen az ösztöndíj feltételeiről.

Diákhitel

Esetleges igénylését jelenleg közvetlenül a Diákhitel Központban intézheti.

Javasoljuk, hogy tanulmányai finanszírozásáról döntsön körültekintően.

Amennyiben Diákhitelből finanszírozza a tanulmányait, az önköltség-befizetési határidőt (aug. 23.) megelőzően fel kell rögzítenie a Diákhitel szerződésszámot a Neptun rendszerben (Pénzügyek/Beállítások/Diákhitel2) és ezt követően a kiírt tételhez is hozzá kell rendelnie azt (Pénzügyek/Befizetés).

Kreditelismerési kérelem beadása

Ha Önnek a felsőoktatásban szerzett kreditpontjai vannak, kérheti ezek elismerését, így tantervi kötelezettségeiből kevesebbet kell teljesítenie. Speciális esetet jelent az, ha Ön felsőoktatási szakképzést végzett Egyetemünkön: ekkor a kreditelismerés révén az alapszakot 7 helyett 4 félév alatt is elvégezheti. A részletes tájákoztatót itt találja.

>>  Határidő rövidített képzésre való jelentkezésre: augusztus 17.
>>  Határidő egyéb kreditelismerési kérelmek beadására: szeptember 30.

Központi informatikai szolgáltatások hallgatóknak

Egyetemünk több ingyenes informatikai szolgáltatást nyújt hallgatóinknak, amelyek megkönnyítik tanulmányaikat és mindennapjaikat az egyetemi évek során (pl. wifi-hozzáférés, Microsoft Office programcsomag, könyvtári VPN stb.). A részletes tájékoztatót itt találja.

Külföldi tanulmányok (hallgatói mobilitás)

Az egyetemi évek különösen hasznos és emlékezetes részét szokták alkotni a külföldön folytatott tanulmányok: ezek nemcsak a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit javítják jelentősen, hanem életre szóló élményekkel is gazdagítják a résztvevőket.

A BGE a hazai gazdasági felsőoktatás egyik legszélesebb partnerkínálatával áll az érdeklődő hallgatók rendelkezésére. Bár a hallgatói mobilitási programokban általában csak azok vehetnek részt, akik már két félévet teljesítettek, érdemes már most is tájékozódni a lehetőségekről. A külföldi tanulmányok zökkenőmentes elvégzése ugyanis azt igényli, hogy bizonyos mértékig megtervezzék, hogyan szeretnék összegyűjteni a diplomához szükséges kreditpontjaikat.

Bővebb tájékoztatást itt olvashat.

Hallgatói élet

Az egyetemi évek messze nem csak a tanulmányi kötelezettségekről is szólnak – számos olyan lehetőség is nyílik hallgatóink előtt, ami teljesebbé teheti életüket, és hozzájárulhat szakmai sikereikhez. Ezek közül most csak néhányat emelünk ki:

A Kar hallgatói szervezetei által kínált lehetőségekről itt található bővebb információ.

A fentieken túl további információkat is talál az Egyetem központi felvételi oldalán. Amennyiben mindezeken túlmenő tájékoztatásra van szüksége, kérdését küldje a hszo.kkk@uni-bge.hu címre. Kérjük, hogy mindenekelőtt a honlapunkon próbáljon meg tájékozódni, és csak akkor írjon nekünk, ha ott nem talál választ kérdéseire. Köszönjük!

A tanévkezdésig kellemes pihenést, hasznos időtöltést kívánunk!

Dr. Csekő Katalin dékán

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM