Keresés:
Informatika

Informatika szintfelmérő

Alapképzés

Az Ön teendői

>> A felmérő feladatsor megoldása a Coospace rendszerben (Informatika szintfelmérő 2020 - Informatics placement test – 2020), online
>> Ha a teszt eredményei vagy saját véleménye alapján úgy látja, vannak hiányosságai, szeretné tudását szinten tartani és tanulmányai során jobb eredményeket elérni, jelentkezzen majd felzárkóztató kurzusra (Informatikai készségfejlesztés, INES0BA00). Ennek indulásáról a Neptun (Tanulmányi rendszer) és a CooSpace rendszeren kap majd tájékoztatást. Kérjük figyelje értesítésünket! 

Érintett szakok

>> Kereskedelem és marketing alapszak (nappali, levelező képzés)
>> Nemzetközi gazdálkodás alapszak (nappali, levelező, magyar, angol, francia nyelvű képzés)

Az informatika szintfelmérő

 • kitöltési időszaka: 2020. szeptember 1. 0:00 – 2020. szeptember 5. 23:55 között
 • kitöltésének módja: online, a Coospace rendszerében.

 

Az informatika felmérőnél fontos, hogy

 • egyszer töltheti ki,összesen 60 perc áll a rendelkezésére.
 • úgy kezdje meg a feladatok megoldását, hogy a 60 percet maximálisan ki tudja használni.
 • a kitöltéshez szükséges információk a Coospace szintéren elérhetőek.

A felkészüléshez biztosítunk próbakitöltési lehetőséget, így már az "éles" szintfelmérő teszt előtt is megismerheti a Coospace rendszer működését. Ennek kezdési időpontjáért és frissülő információkért is érdemes időnként az Informatika szintfelmérő 2020 - Informatics placement test – 2020 Coospace színtérbe látogatnia. A belépéshez használja a BGEEDU\Neptun kódját és az ahhoz tartozó jelszót.

Kérdéseit az ott található Fórumon keresztül felteheti, készséggel állunk rendelkezésére.


 

Részletes információk

Az informatikai készségek ma már az élet minden területén nélkülözhetetlenek, így ezek használatára, fejlesztésére nagy figyelmet fordítunk. Egyetemünkön a szaktantárgyak többségének elsajátításához szükséges megfelelő informatikai programcsomagok, rendszerek készségszintű használata. A tantárgyak többségének számonkérése is számítógépen történik.

A szintfelmérő teszt témája kifejezetten a középiskolai középszintű informatika törzsanyag lesz. A klasszikus készségeket, valamint a felsőoktatás számára alapvető és fontos, a sikeres előrehaladáshoz szükséges tudásanyag meglétét mérjük fel.

 • A felmérés során a hozott elméleti tudását egy feleletválasztásos teszttel fogjuk próbára tenni. A tesztet „Elméleti teszt” néven találja és egyszer tudja elindítani a megadott három napos időszakban.
 • A gyakorlati feladatok megoldásában való jártasságát egy táblázatkezelési feladatsor megoldásával mérjük, amelyek részeredményeit, eredményeit a tesztbe kell beírnia.  A tesztet „Táblázatkezelési gyakorlati teszt” néven találja és egyszer tudja elindítani.
 • Kérjük, hogy a saját táblázatkezelési feladat megoldását a megadott „Feladatbeadás – Érettségi kérdés” vizsgateszt alá töltse fel a „Táblázatkezelési gyakorlati teszt” megoldása után. Ennek a tesztnek a kitöltésére 3 perc áll majd rendelkezésére. Itt talál egy érettségire vonatkozó kérdést is, kérjük azt is válaszolja meg.

Mindkét feladatfajtára láthatnak majd példát a Coospace oktatást támogató informatikai rendszerben.

A szintfelmérő eredménye alapján Önök és oktatóink is képet kapnak az Önök jelenlegi felkészültségéről, amely alapján mérik fel oktatóink, hogy a képzés során mire építhetnek. Önök pedig a szintfelmérőn elért eredményük alapján reálisan tudnak dönteni, hogy a felzárkóztató kurzust (Informatikai készségfejlesztés, INES0BA00) felvegyék-e. Ennek indulásáról a Neptun (Tanulmányi rendszer) és a CooSpace rendszeren kap majd tájékoztatást. Kérjük figyelje majd értesítésünket!

Az informatikai előismeretek hiánya vagy bizonytalansága esetén ajánljuk az „Informatikai készségfejlesztés nevű alapozó tárgyunk felvételét az 1. félévben. Ezzel is segítve, hogy az Informatika és a világ” 1. félévre, a „Statisztika és valószínűségszámítási alapok” 3. félévre ajánlott tárgyunk, valamint Nemzetközi Gazdálkodás szakon az „Üzleti informatika” 4. félévre ajánlott választható blokk és az „Üzleti Intelligencia és Döntések” specializáció követelményeinek teljesítéséhez szükséges informatikai háttérrel rendelkezzen. Így sikeres előrehaladása megalapozott lesz az egyetemen és később a munkaerőpiacon.

Az „Informatikai készségfejlesztés” 1. féléves választható tantárgy felvételének további előnye is van:

 • Amennyiben a teszten elért eredménye nem éri el az 50%-ot, a kurzus felvétele erősen ajánlott.
 • A kurzus felvétele a szintfelmérőn 50%-nál többet elérő hallgató számára is lehetséges, így tovább fejlesztheti informatikai készségeit!
 • A tárgy keretében rendszerezzük és gyakoroljuk azokat a tudnivalókat, amelyek későbbi tárgyak esetében is szükségsek.
Hangsúlyozzuk, hogy a felmérő elsősorban a visszajelzés célját szolgálja, azok eredménye semmilyen hátrányos következménnyel nem jár Önre nézve. Tanulmányai tervezéséhez fontos, hogy reális visszajelzést kapjon felkészültségéről, mi pedig a teszt anyagának a hallgatók nagy része által helyesen kitöltött részét ismertnek feltételezzük, arra építünk az oktatás során. Kérjük ezért, hogy mindenképpen vegyen részt a szintfelmérő megírásán, és a lehető legjobb tudása szerint önállóan töltse ki a tesztet.

Jó tanulást kívánunk!

A Társadalomtudományi Módszertan Tanszék oktatói

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM