Keresés:
Matematika

Matematika szintfelmérő

Alapképzés

Az Ön teendői

>> A felmérő feladatsor megoldása a Coospace rendszerben (Matematikai szintfelmérő – Mathematical placement test 2020), online
>> Ha a teszt eredményei vagy saját véleménye alapján úgy látja, vannak hiányosságai, szeretné tudását szinten tartani és tanulmányai során jobb eredményeket elérni, jelentkezzen majd felzárkóztató kurzusra („Üzleti matematika alapjai”, AZAI0BA00). Ennek indulásáról a Neptun (Tanulmányi rendszer) és a CooSpace rendszeren kap majd tájékoztatást. Kérjük figyelje majd értesítésünket!

Érintett szakok

>> Kereskedelem és marketing alapszak (nappali, levelező képzés)
>> Nemzetközi gazdálkodás alapszak (nappali, levelező, magyar, angol, francia nyelvű képzés)

A matematika szintfelmérő

  • kitöltési időszaka: 2020. szeptember 1. 0:00 – 2020. szeptember 5. 23:55 között.
  • kitöltésének módja: online, a Coospace rendszerében.

 

Részletes információk

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

A teszt három adminisztrációs kérdéssel kezdődik, ezek nem érnek pontot, majd ezután húsz „számolós” feladat következik. A teljes teszt kitöltésére 45 perc áll rendelkezésre, minden feladat 1 pontot ér. Függvénytáblázat, számológép és külső segítség nem használható, viszont jegyzeteket és mellékszámításokat nyugodtan készíthet.

A teszt egyszer nyitható meg, ezért csak akkor indítsa el, ha nyugodt körülmények között rá tud szánni háromnegyed órát!

A teszt önértékelésre való, kitöltője a saját tudásáról kaphat képet. a teszt eredménye a későbbi tanulmányi eredményekbe nem számít bele, kitöltőjét semmilyen hátrány nem érheti. Ezért javasoljuk, hogy a legjobb tudása szerint, az előírásokat betartva, önállóan töltse ki a tesztet!

A teszt feladatai azokat a matematikai előismereteket mérik fel, amikre a későbbi tanulmányai során szüksége lesz. Ha a teszt alapján úgy ítéli meg a saját teljesítményét, hogy bárminemű hiányossága van és szeretne később jó tanulmányi eredményt elérni, akkor jelentkezzen a felzárkóztató kurzusra („Az üzleti matematika alapjai”, AZAI0BA00)!

A matematika, és arra épülő tantárgyak egyetemi tananyagának oktatása során egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a felvett hallgatók tényleges matematikai tudása nagyon sok esetben nem elegendő az egyetemi tanulmányokhoz, s így tantárgyaik sikeres teljesítése nehézségeket okoz.

Javasoljuk elsősorban a 2. félévben oktatott Gazdasági matematika, valamint a 3. félévben esedékes Statisztika és valószínűségszámítási alapok tantárgyak sikeres teljesítéséhez biztos alapokat nyújtó felzárkóztató kurzusra való jelentkezést az 1. félévben. E kurzus témaköreit úgy dolgoztuk ki, hogy zökkenőmentesen tudjon utána haladni a többi, matematikai alapokat igénylő tantárggyal is.

A felzárkóztató kurzus elvégzésével

  • pótolni fogja azon matematikai hiányosságait, amelyre feltétlenül szüksége lesz egyetemi tanulmányaihoz,
  • megtanul alapvető gazdasági számításokat,
  • felkészül érdekes és életszerű problémák megoldására,
  • új és izgalmas témákban mélyedhet el.

Jó tanulást kívánunk!

A Társadalomtudományi Módszertan Tanszék oktatói

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM