Keresés:
Események
«2020. október»
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

A Kar története

A Külkereskedelmi Kar története 1957-ig nyúlik vissza. Ekkor jött létre a hazai külkereskedelem számára a nyelveket beszélő, magasan kvalifikált szakembereket képző Külkereskedelmi Levelező Iskola, amely 1962-ben átalakult önálló Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskolává, ahol a nyelvi, illetve levelező képzés keretében már külkereskedelmi áruforgalmi szakismereteket oktattak, és külkereskedelmi üzletkötőket képeztek (1964-től már három szakkal és négy nyelvi tanszékkel működött).

1971-ben az intézmény Külkereskedelmi Főiskola elnevezéssel főiskolai rangot kapott és két szakon, a külkereskedelmi áruforgalmi, valamint a külkereskedelmi idegen nyelvű levelező szakon kezdte meg oktatói tevékenységét.

Új, a Külkereskedelmi Főiskolán kifejlesztett diszciplínák oktatása került bevezetésre, és ezekről, valamint az intézményben meginduló tudományos kutatások eredményeiről a Főiskolán megrendezett tudományos konferenciák is számot adtak.

A 70-es évek végén indultak be a szaknyelvi kutatások, a kommunikáció is ekkor került be az oktatásba.

1980-ban a külkereskedelmi tevékenységek decentralizálása idején a Főiskola újabb szakmai kihívásnak tett eleget, amikor bevezette a külkereskedelemben egyre fontosabb szerepet játszó - főleg műszaki és agrárértelmiségi szakemberek számára - a másoddiploma megszerzésének lehetőségét. Az azóta is rendkívül népszerű tagozaton értelmiségiek ezrei szereztek külkereskedelmi diplomát.

1986-ban a gyorsan változó ismeretek átadásának szükségessége indokolta a szakosító továbbképzés bevezetését. A szakosító továbbképzés eredetileg 3 szakirányban indult el: a nemzetközi marketing, a marketingkommunikáció és a nemzetközi szállítmányozás-fuvarozás területein. Az üzemgazdászokon kívül kezdettől fogva számos más diplomával rendelkező szakember is beiratkozott e képzésre, és szerzett szakosító diplomát.

1986-ban kezdődött az arab és a japán nyelv oktatása.

1992 meghatározó jelentőségű esztendő a Főiskola életében. Ekkor kezdődik meg nemzetközi kooperációban az angol és a francia nyelvű szakmai oktatás.

Az angol tagozaton végzett első évfolyam 1995-ben már átvehette a University of Humberside és a Külkereskedelmi Főiskola kettős diplomáját. Az első francia-magyar kettős diploma kiadására 1996-ban került sor.

1993-ban - a megváltozott szakemberigényeknek megfelelően az addigi Külgazdasági Szakfordító és Levelező szak helyett elindítottuk új, továbbfejlesztett szakunkat, a nemzetközi kommunikációt.

1994-ben hazánkban először - holland együttműködéssel - indítja a Főiskola szakosító továbbképzési formában a teljes körű minőségmenedzsment (TQM) képzést.

1995 az alapképzési struktúra továbbfejlesztésének éve, ami egyben előkészületet is jelentett a szakok, illetve programok országos akkreditációjára.
Erőteljesen bővültek a szakosító továbbképzési lehetőségek is. Megkezdődött a gazdaságdiplomácia, az euromenedzsment oktatása és 1996 elején a külgazdasági pénzügyi menedzser, valamint a távol-keleti interkulturális kommunikáció képzés is.

1995-tõl - a magyar felsőoktatás történetében először - kihelyezett tagozatként indul meg az angol University of Humberside masters kurzusa a Főiskolán.

1996 az új szakok és oktatási-kutatási szervezetek kialakításának éve. Az amiens-i Université de Picardie-val együttműködésben kihelyezett tagozatként megkezdődik a "maîtrise" képzés.

Akkreditációra került egy új - harmadik - alapszakunk: a nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak is.

1996 elsõ felében kezdte meg működését a Gazdasági Szaknyelvi Módszertani és Továbbképző Központ, amely multimédia berendezéseivel a tanári továbbképzésen túlmenően - szolgáltatási szinten - kíván eleget tenni a vállalatok és intézmények szaknyelvoktatási igényeinek is.

Az ugyancsak ez évben létrehozott "Keleti Kommunikációs és Továbbképző Intézet" a japán, koreai, és kínai nyelvek oktatása mellett e népek kultúrája és civilizációja magyarországi bemutatásának előörse kíván lenni.

1997-ben kimunkáltuk és sikerrel akkreditáltattuk negyedik alapszakunkat, a gazdaságdiplomácia és EU-menedzsment szakot is.

A Külkereskedelmi Főiskola, valamint
a Külkereskedelmi Kar vezetői:

Dr. Bársony Jenő (1971 - 1974)

főigazgató

Dr. Ernst Ervin (1974 - 1980)

főigazgató

Dr. Gulyás József (1980 - 1983)

főigazgató

Dr. Iványi Károly (1983 - 1988)

főigazgató

Dr. Törzsök Éva (1988 - 1994)

főigazgató

Dr. Iványi Károly (1994 - 2001)

főigazgató

Dr. Marinovich Endre (2001 - 2006)

főigazgató

Prof. Dr. Hidasi Judit (2006 - 2012)

dékán

Dr. Szemlér Tamás (2012 -)

dékán

A Külkereskedelmi Főiskola megalakulásától kezdődően 30 éven át önálló intézményként képezte a külgazdaság számára a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket. 2000 januárjától önálló karként a Budapesti Gazdasági Főiskolába integrálódott, amely ugyan megváltozott kereteket adott az intézmény működésének, de változatlanul lehetőséget biztosít arra is, hogy a Kar eredeti célkitűzéseit megvalósítsa.

A Külkereskedelmi Kar jogelődjének eredeti küldetése, hogy a közgazdaságtudomány mindenkori eredményei alapján elméletileg is felkészült, értelmiségi kvalitásokkal rendelkező, de alapvetően gyakorlati irányultságú, legalább két idegen nyelvet tárgyalóképes szinten beszélő üzletembereket képezzen.

Célkitűzése olyan szakemberek képzése is, akik két-három idegen nyelv magas szintű tudásával a kommunikáció, a pszichológia korszerű ismereteit elsajátítva a nemzetközi kapcsolatok legkülönbözőbb területein szervező, irányító feladatokat láthatnak el.

Küldetésének tekinti azt is, hogy nemzetközi politikatudományi alapokon olyan szakembereket képezzen, akik szűkebben vett külgazdasági, kommunikációs szakmájukon túlmenően, a nemzetközi tevékenység minden területén, itthon és külszolgálatban, nemzetközi szervezeteknél, különösen pedig az euro-atlanti intézményrendszer keretei között is alkalmasak arra, hogy az országunk számára előnyös kapcsolatokat építésék és ápolják.

További cél, hogy a nemzetközi marketing és teljes körű minőségbiztosítás területén való tevékenységhez korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzen.

A Karon választható idegen nyelvek: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, koreai, kínai, arab.

A BGF Külkereskedelmi Kar kiterjesztette oktatási struktúráját az alapképzésen kívül a felsőfokú szakképzésre, a mesterképzésre, valamint a szakirányú továbbképzésre is.

A vállalatai kapcsolatok területén együttműködünk multinacionális cégekkel, belföldi vállalkozásokkal, szövetségekkel, szakmai szervezetekkel. A munkaadói oldallal való együttműködés szorosabbá tétele, valamint hallgatóink szakmai gyakorlatának szervezése érdekében 2002 óta Karrier Irodát működtetünk. Az elmúlt években kiemelt partnereink voltak, akik szakmai gyakorlaton fogadták hallgatónkat: a Colgate-Palmolive Magyarország Termelő Kft., Budapest Bank Rt., Citibank Rt., Procter and Gamble, IBM Hungary ISSC Kft.., Robert Bosh Elektronikai Kft., Johnson Diversey Magyarország Kft., Samsung Magyarország Kft., HVB Bank, Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., Magyar Nemzeti Bank, General Electric Hungary Zrt., Fővárosi Gázművek, Henkel Magyarország, British American Tobacco Hungary, DECATHLON - Tízpróba Magyarország Kft., Exxon Mobil, Morgan Stanley, Unilever, SCHENKER Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft., Direkt Marketing Szövetség, AB InBev Magyarország, Avis Budget Group BSC, BUNGE Zrt., DHL Express Magyarország Kft., FrieslandCampina Hungária Zrt., MOL. A cégekkel közösen előadásokat, workshopokat, próbainterjúkat, szerszemélyre szóló tanácsadásokat szervezünk.

Az intézmény fontosnak tekinti, hogy a kötelező tantervekben foglaltakon túlmenően olyan elmélyült tudományos ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyekkel szakterületük elismert szakértőivé válhatnak.

Megújuló tudásanyagot kívánunk hallgatóink számára biztosítani, és ezt nemcsak a középiskolákból kikerülők számára meghirdetett képzések révén tesszük, hanem az élethosszig tartó tanulásra berendezkedve, minden korosztályt potenciális hallgatónak tekintünk. Mindezt úgy kívánjuk elérni, hogy munkánk során folyamatosan figyeljük a munkaerőpiac igényeit, az egykori hallgatóink teljesítményével és munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos visszajelzéseket.

A Külkereskedelmi Kar mindazonáltal azt tartja a legfontosabbnak, hogy úgy oktassa és készítse fel minden hallgatóját az értelmiségi létre, az üzleti illetve nemzetközi kapcsolati munkák területére, hogy értő szakemberként járuljanak hozzá a nemzeti és az egyetemes kultúra terjesztésének emberiséget szolgáló érdekeihez és értékeihez.

Az elmúlt 41 év alatt több tízezer hallgató végzett itt, s helyezkedett el a gazdasági, a politikai és a kulturális élet területén. Jelenleg mintegy 4500 hallgató tanul a Kar különböző típusú képzési programjain. Szakmai körökben ismert és elismert tanszéki oktatók, továbbá a gyakorlati élet minden területéről meghívott hazai és külföldi előadók munkája biztosítja az igényeknek megfelelő magas minőségi szintű oktatást.

A BGF Külkereskedelmi Karának fő- és részfoglalkozású oktatói mellett külső szakemberek is részt vesznek az oktatásban. Az intézmény életébe hosszú évek óta magas színvonalú oktatói tevékenységükkel bekapcsoló külső szakemberek részére erkölcsi elismerésük jeléül a Főiskola címzetes főiskolai tanári és címzetes főiskolai docensi kinevezéseket adományozott.

Címzetes főiskolai tanáraink:

Dr.habil Csaba László

Dr. Göllner András

Dr. Lukovich Tamás

Dr. Melega Tibor

Dr. Pólyi Csaba

Prof. Dr. Szász Iván

Dr. Tálas Barna

Prof. Dr. Werner Bornholdt

Címzetes főiskolai docenseink:

Babarczi Jolán

Dr. Bíró Péter

Dr. Fazekas Ildikó

Dr. Fehér Zsuzsa

Fóris György

Dr. Gilyán György

Gotthard Bruno Schicker

Gyárfásné dr. Fekete Judit

Dr. Hegedűs László Péterné dr. Farkas Sarolta Ágnes

Joó Marianna

Dr. Kaufmanné Szirmai Katalin

Kepe Ferenc

Kerék-Bárczy Szabolcs

Dr. Kozák Ákos

Kővágó György

Dr. Lemák Ella

Nagy Alfréd

Dr. Nanovfszky György

Németh Pál

Némethné Móra Anikó

Némon Zoltán

Dr. Olach Zoltán

Dr. Pánczél Mária

Pásztor Csaba

Pelcz József

Polgárné Kaulics Katalin

Dr. Rácz Gábor

Dr. Rákosa József

Rigó Imre

Sas István

Dr. Schillinger Attila

Sebestyén László

Somogyi Róbert

Szabó Eszter

Szalma Béla

Dr. Szűcs Róbert Gábor

Dr. Takács Ildikó

Tasi László

Dr. Vass Nándor

Zanathyné Dr. Martin GyörgyiSolution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM