Keresés:
Közösségszervezés

Közösségszervezés alapképzési szak

Nappali  és levelező munkarendű alapképzés

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában

 

A szak megnevezése

Közösségszervezés - Community Coordinator

A szerezhető végzettség megnevezése

  • Kulturális közösségszervező
  • Humánfejlesztő

Képzési idő

6 félév, nappali és levelező munkarendben.

Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

Választható specializációk

  • Kulturális közösségszervezés
  • Humánfejlesztés

Szakmai gyakorlat

A leghosszabb időtartamú, 160 órás (a nyári szünetben is megvalósítható) gyakorlatot a szakirányú szakképzettség szerinti, a választott specializációnak megfelelő intézményben vagy szervezetben teljesíti a hallgató.

Elhelyezkedési lehetőségek

Települési önkormányzatok, oktatási, közösségi művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó irodák, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek, valamint for-profit szervezetek, cégek HR területe.

Követelmények a tanulmányok során

A tantárgyak félévenként általában kollokviummal vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele valamennyi tantárgy esetén intenzív otthoni munka (szakirodalom feldolgozása, házi dolgozat, tanulmány megírása, stb.). A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be.

Idegen nyelvi kvetelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulás mesterképzésen

Andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, kulturális mediáció, mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő, társadalmi nemek tanulmánya, szemiotika, közösségi és civil tanulmányok.

Felvételi feltételek

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2021. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, továbbá a www.felvi.hu honlapon találhatók részletes információk.

Önköltség és egyéb díjak

A képzés állami ösztöndíjas létszáma évenként központilag kerül meghatározásra, és a felvételi eredmények sorrendjében kerülnek felvételre a jelentkezők. Az állami ösztöndíjas keretszámon felül a kar önköltséges jelentkezőket is vesz fel. Az önköltség összege a 2021/2022. tanévben nappali munkarendben 300.000 Ft, levelező munkarendben 300.000 Ft.

Részletes adatok

felvi.hu

További felvilágosítás

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
T: 06-1-374-6297

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM