Keresés:
Kereskedelem és marketing

Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK és KKK)

Nappali és levelező munkarendű közgazdász alapképzés

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában 

A szerezhető végzettség megnevezése

Közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Képzési idő

7 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett szakemberek a kereskedelmi vállalatoknál, marketing vagy marketingkommunikációs ügynökségeknél, illetve profitorientált vállalatok kereskedelmi és marketing részlegeinél közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el, non-profit szervezetek marketing tevékenységét irányíthatják.

KVIK-en válaszható specializáció

  • A kereskedelem specializáció a szűkebben vett áruforgalommal kapcsolatos tudásanyagon túl, a globalizálódó és nemzetközi logisztikai, ellátási és értékesítési folyamatokat, ismereteket is magában foglalja.  
  • A kereskedelmi logisztika specializáció képzési célja, hogy a hallgatók átfogó ismeretet kapjanak a logisztikai alrendszerekről, a vállalati és kiemelten a kereskedelmi vállalati, azaz kapun belüli, valamint kapun kívüli logisztikai folyamatok működésről.  A specializáció célja továbbá a logisztikai szemléletmód kialakítása, a termelőhelyektől a fogyasztási pontokig tartó anyag-, áru- és információáramlás szervezési lehetőségeinek elsajátítása.
  • A kereskedelmi kommunikáció specializáció képzési célja, hogy a hallgatók a specializáció szakmai ismereteinek a birtokában képesek legyenek az elsajátított módszerek gyakorlati alkalmazására, valamint egy vállalat marketingkommunikációs tevékenységének irányítására, továbbá alkalmassá váljanak a kommunikációs ügynökségekkel és a médiatulajdonosokkal való hatékony együttműködésre.

A magyar nyelvű oktatás mellett angol és német nyelvű képzés is választható, melyre külön kell jelentkezni a KVIK-re.

A KVIK-en nappali munkarendben a képzés duális képzés formájában is indul!

A képzés folyamán az egyéni felkészülés súlyának növelésével, illetve a kiscsoportokban végzendő projekt jellegű feladatokkal a rendszerben való gondolkodás képességét is fejleszteni kívánjuk. A tanulmányi idő alatt széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek. A jelentkező több nyelvből választhat (angol, német, orosz, olasz, spanyol és francia, a KKK-n kínai, japán koreai és arab).

Felvételi feltételek

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2021. című kiadvány részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, továbbá a www.felvi.hu honlapon találhatók részletes információk.

Önköltség és egyéb díjak

Az önköltséges helyek számát a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2021. című kiadvány tartalmazza. Az önköltség összege a 2021/2022. tanévben nappali munkarendben 305.000 Ft/félév, levelező munkarendben 265.000 Ft/félév.
A képzés állami ösztöndíjas képzési formában is indul.

Részletes adatok

felvi.hu

További felvilágosítás 

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar  
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.  
T: 06-1-374-6297

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM