Keresés:
Turizmus-vendéglátás (német nyelven)

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak német nyelven

Nappali munkarendű közgazdász alapképzés

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában

A szerezhető végzettség megnevezése

Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon

Választható specializácik

  • Utazás- és rendezvényszervezés

Képzési idő

8 félév, a képzés 7. és 8. szemeszterében a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti.

Elhelyezkedési lehetőségek

A fenti tartalmú képzéssel hallgatóink alkalmassá válnak a turizmus egyéni és társas vállalkozásainak működtetésére. Az itt végzett szakemberek elhelyezkedhetnek a turisztikai vállalkozásoknál (szálláshely szolgáltatók, utazási irodák, közlekedési társaságok), a turizmus non-profit szervezeteinél, a közigazgatás idegenforgalmi területein. Az idegen nyelven történő oktatás lehetővé teszi, hogy végzett hallgatóink jobb eséllyel helyezkedhetnek el az EU, illetve más nemzetközi munkaerő-piacokon is.

Követelmények a tanulmányok során

A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be.

Az idegen nyelvű képzésben a befejezett tanulmányokat igazoló oklevél államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Felvételi feltételek

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2021. című kiadványban rögzítettek szerint, továbbá a www.felvi.hu honlapon találhatók részletes információk.

Önköltség és egyéb díjak

Az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók önköltséget és egyéb díjat fizetnek. Az önköltség összege a 2021/2022. tanévben 310.000 Ft/félév + 160.000 Ft/félév idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetnek a német nyelvű képzésben részt vevő hallgatók.
Azon idegen nyelvű képzések esetén, ahol a külföldi partner intézmény oklevelének a megszerzésre is van lehetőség a külföldi felsőoktatási partnerrel kötött szerződés alapján, a hallgatóval beiratkozáskor kötendő képzési szerződés tartalmazza ennek a költségeit.

A képzés állami ösztöndíjas képzési formában is indul.

Részletes adatok

felvi.hu

További felvilágosítás

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Kar
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
T: 06-1-374-6297

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM