Keresés:
Turizmus-vendéglátás (angol nyelven)

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak angol nyelven

Nappali munkarendű közgazdász alapképzés

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában

A szerezhető végzettség megnevezése

Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon.

Választható specializációk

  • Kereskedelmi vendéglátás
  • Utazás- és rendezvényszervezés
  • Egészség-, sport- és ökoturizmus
  • European tourism

Képzési idő

8 félév, a képzés 7. és 8. szemeszterében a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti.

Elhelyezkedési lehetőségek

A fenti tartalmú képzésekkel hallgatóink

  • alkalmassá válnak egyéni és társas vállalkozásainak működtetésére, elhelyezkedhetnek a turisztikai vállalkozásoknál (szálláshely szolgáltatók, kereskedelmi vendéglátásra specializálódott vendéglátóegységek, utazási irodák, rendezvényszervező cégek, közlekedési társaságok), a turizmus non-profit szervezeteinél, a közigazgatás idegenforgalmi területein, illetve
  • a vendéglátás és a szállodaipar hazai, illetve nemzetközi vállalkozásainak szakmai és funkcionális területein közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el.

Követelmények a tanulmányok során

A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be.

Az idegen nyelvű képzésben a befejezett tanulmányokat igazoló oklevél államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Felvételi feltételek

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2021. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, továbbá a www.felvi.hu honlapon találhatók részletes információk.

Önköltséges képzés

Az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók önköltséget és egyéb díjat fizetnek. Az önköltség összege a 2021/2022. tanévben 310.000 Ft/félév + 160.000 Ft/félév idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetnek az angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatók, mely idegen nyelvi képzési hozzájárulás finanszírozási formától függetlenül fizetendő.
Azon idegen nyelvű képzések esetén, ahol a külföldi partner intézmény oklevelének a megszerzésre is van lehetőség, a külföldi felsőoktatási partnerrel kötött szerződés alapján, a hallgatóval beiratkozáskor kötendő képzési szerződés tartalmazza ennek a költségeit. 
A képzés állami ösztöndíjas képzési formában is indul. Idegen nyelvi képzési hozzájárulást az állami ösztöndíjas  hallgatók is fizetik.

Részletes adatok

felvi.hu

További felvilágosítás

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar  
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.  
T: 06-1-374-6297

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM