Keresés:
Tanári (Közgazdásztanár)

Tanári mesterképzési szak, közgazdásztanári szakképzettség

Levelező munkarendben

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában

A szerezhető végzettség megnevezése

 • Okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) vagy
 • Okleveles közgazdásztanár (vendéglátás-idegenforgalom)

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett közgazdásztanárok szakközépiskolákban, szakiskolákban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben és a szakterületük körébe tartozó felnőttképzés valamennyi szintjén elhelyezkedhetnek tanári, oktatói munkakörben. Feltételezve a PhD tanulmányok megkezdését is a gazdasági felsőoktatás keretében, az üzleti képzési ágon belül a kereskedelem és marketing, illetve a turizmus-vendéglátás alapképzési szakokon gyakornoki és tanársegédi munkakörben is elhelyezkedhetnek.

Idegennyelv-ismeret követelményei

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből  államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Képzési idő

 • Főiskolai szintű közgazdász/üzemgazdász végzettséggel rendelkezőknek 4 félév nappali vagy levelező munkarendben, amiből az utolsó szemeszter az iskolai gyakorlat és az önálló projektkészítés időszaka;
 • Üzleti szakoktató végzettséggel rendelkezők számára 4 félév, levelező munkarendben az oktatás péntekenként és szombatonként történik.

  Levelező munkarendben az oktatás péntekenként és szombatonként zajlik.

Felvételi követelmények

 

Tisztelt Pályázó! 

A 2020. évi általános felvételi eljárásban meghirdetésre került a Tanári mesterszakunk levelező munkarendben, illetve a Turizmus-menedzsment mesterszakunk nappali és levelező munkarendekben, magyar és angol nyelven.

A képzésekre a www.felvi.hu oldalon e-felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

Felvételi jelentkezés határideje: 2021.02.15.

Felvételi jelentkezés helye: Felvi.hu

A felvételi eljárás intézményi folyamatáról itt tájékoztatjuk Önöket. 

Az eljárás teljes körűen elektronikus formában kerül lebonyolításra, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse az alábbiakban megfogalmazottakat. 

Azon túl, hogy a www.felvi.hu-n benyújtja jelentkezését, a felvételi eljárásnak van egy másik része is, ami a felsőoktatási intézményhez kötődik. 

Mesterképzésre jelentkezéskor egy úgynevezett előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni annak érdekében, hogy az intézmény megállapítsa, hogy a jelentkező rendelkezik-e a jogszabályban előírt beszámítható kreditmennyiséggel.

A kreditelismerési kérelmeket és a szükséges dokumentumokat a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre küldjék el az alábbi adatok megadásával:

Név (teljes név)

Értesítési cím 

Számlázási cím 

Értesítési telefonszám 

Szakok, melyre beadta jelentkezését (a levél tárgyába is kérjük ezt írja be

Felvételi jelentkezés az intézmény felé és az előzetes kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2021. március 31.
Amennyiben elmulasztja határidőn belül a jelentkezést és a  kreditelismerési eljárás elindítását, a felvételi eljárás során kizárásra kerülhet.

Kérjük, ha már felvételizett nálunk a kapott kreditelismerési határozatát is küldje el a kötelező dokumentumok mellett.

Teljes kredit beszámításhoz az alábbi végzettség szükséges:

tanári [4 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]

Közgazdász- Kereskedelem és Marketing végzettség, vagy
Üzleti szakoktató- Kereskedelem és Marketing végzettség.

tanári [4 félév [közgazdásztanár [vendéglátás-idegenforgalmi]]]

Közgazdász- Vendéglátás-idegenforgalmi végzettség, vagy Üzleti szakoktató- Vendéglátás-idegenforgalmi végzettség.

Meghatározott kreditek teljesítésével: Előfeltétel főiskolai vagy egyetemi közgazdász/üzemgazdász végzettség (a speciális 2 féléves képzéshez egyetemi végzettséggel szerzett tanári oklevél). A szóbeli felvételi vizsga tárgya a jelentkező szakmai felkészültsége, általános és pedagógiai tájékozottsága.

Turizmus-menedzsment magyar, angol szakon:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.

A felvételihez szükséges dokumentumok és feltöltési módjaik:
E-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre:

Teljes kreditérték:

Bolognai képzés/ Hagyományos képzés:

 • kreditelismerési kérelem első oldala aláírva
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó)
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv) másolata

Nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok esetén a csatolandó dokumentumok:

Bolognai képzés:

 • előzetes kreditelismerési kérelem végezettségnek megfelelően
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv) másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén tárgyteljesítési lap
 • nem közgazdász oklevél esetén tantárgyi tematikák!

Hagyományos képzés:

 • előzetes kreditelismerési kérelem végezettségnek megfelelően felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv) másolata
 • tantárgyi tematikák

A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagait csatolja leveléhez. Kérjük, az alábbi állománynév formátumot alkalmazza a gyorsabb feldolgozás érdekében.

A fájl neve: Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf             

pl: Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf 
Minta_Aniko_19840229_Kredit_beszamitas_Tanári.doc 

Csak a Felvibe feltöltendő:

-      többletpontot igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai gyakorlat: min. 13 hét igazolása, pozíció és/vagy munkakör leírásával

Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díja: 4.000.-Ft/megjelölt szak (pl: Tanári M/L/A és Turizmus- menedzsment M/L/K 2 jelentkezést jelent, tehát 2 x 4.000.-Ft, viszont Tanári M/L/A és Tanári M/L/K 1x 4.000 Ft) 

Felvételi eljárás díjának fizetési módja: Átutalás 

Az átutalás számlaszáma: 10032000-00282833-00000000 

Megjegyzés rovatba feltétlenül megjelenítendő:

„Jelentkező neve KVIK Mester felvételi 2021” 

             pl:        Minta Anikó KVIK mester felvételi 2021

Befizetés határideje a szóbeli időpontja. A bizonylatokat szintén e-mailben küldje el a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre.

Kitöltendő dokumentumok:

A "Dokumentumok" menüpont alatt találhatók.

 

Önköltség és egyéb díjak

A képzés állam által támogatott létszáma évenként központilag kerül meghatározásra, melyre a felvételi eredmények sorrendjében kerülhetnek be a jelentkezők. Az állami ösztöndíjas keretszámon felül a kar önköltséggel is vesz fel jelentkezőket. Az önköltség összege a 2021/2022. tanévben levelező munkarendben 370.000 Ft/félév.

Részletes adatok

felvi.hu

További felvilágosítás

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
T: 06-1-374-6297

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM