Keresés:
Tanári (Közgazdásztanár) (osztatlan képzés)

Osztatlan tanárszak, közgazdásztanár szakképzettség

Nappali munkarendű

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában

A szerezhető végzettség megnevezése

  • Okleveles közgazdásztanár (kereskedelem-marketing) vagy
  • Okleveles közgazdásztanár (vendéglátás-idegenforgalmi)

Képzési idő

10 félév nappali munkarendben, amiből az utolsó két szemeszter az iskolai gyakorlat és az önálló projekt készítés időszaka.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett közgazdásztanárok szakközépiskolákban, szakiskolákban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben és a szakterületük körébe tartozó felnőttképzés valamennyi szintjén helyezkedhetnek el tanári, oktatói munkakörben. Feltételezve a PhD tanulmányok megkezdését is, a gazdasági felsőoktatás keretében az üzleti képzési ágon belül a kereskedelem és marketing, illetve a turizmus-vendéglátás alapképzési szakokon gyakornoki, tanársegédi munkakörben is elhelyezkedhetnek.

Követelmények a tanulmányok során

A tantárgyak félévenként általában kollokviummal vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele valamennyi tantárgy esetén az intenzív otthoni munka (szakirodalom feldolgozása, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be. A mesterfokozatú okleveles közgazdásztanár (kereskedelem-marketing), illetve okleveles közgazdásztanár (vendéglátásidegenforgalmi) szakképzettséget igazoló oklevél megszerzésének feltétele a szakdolgozat megvédése és sikeres szóbeli záróvizsga. A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Felvételi feltételek

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2021. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, továbbá a www.felvi.hu honlapon is találhatók részletes információk.

Önköltség és egyéb díjak

A képzés állami ösztöndíjas létszáma évenként központilag kerül meghatározásra, és a felvételi eredmények sorrendjében kerülnek felvételre a jelentkezők. Az állami ösztöndíjas keretszámon felül a kar önköltséges jelentkezőket is vesz fel. Az önköltség összege a 2021/2022. tanévben nappali munkarendben 385.000 Ft/félév.

Részletes adatok

felvi.hu

További felvilágosítás

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
T: 06-1-374-6297

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM